KLP AksjeNorge

KLP AksjeNorge er et aktivt forvaltet aksjefond, som basert på fundamental analyse, investerer i norske aksjer. Målsettingen er å oppnå en avkastning som er bedre enn Oslo Børs Fondindeks. Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer.