Derfor er personforsikringene viktige nå

Med høyere rente og økte priser, prøver de fleste av oss å kutte i utgiftene våre. Kanskje har du vurdert å si opp eller nedjustere på forsikringene dine? Sier du opp personforsikringene, kan det fort bli tøft for økonomien dersom noe uventet skulle skje.

Derfor bør du beholde personforsikringene

Enten du har familie eller bor alene, gir personforsikringer deg og dine nærmeste en økonomisk trygghet hvis noe uventet skulle skje. Dersom du sier opp personforsikringene nå, og du får utfordringer med helsen eller blir syk, kan du oppleve å ikke få kjøpt forsikring igjen, du kan få en begrensning eller en høyere pris. 

Hvis uhellet da er ute og du mangler viktige forsikringer, kan en trang økonomisk situasjon bli enda mer krevende. Hvis du ikke lenger kan jobbe som før og får lavere inntekt som følge av sykdom eller ulykke, kan en personforsikring for uførhet redde økonomien.

En forsikring for bestemte, alvorlige sykdommer gir en engangserstatning som gjør det mulig for deg å ta fri fra jobben, nedbetale gjeld eller betale for ekstra behandling.

Du kan justere forsikringene dine

Dersom du ønsker å kutte kostnader, kan du vurdere å endre på andre forsikringer du har. Du kan for eksempel justere på dekninger. Har du en eldre bil, kan du revurdere om du fortsatt har behov for en kaskodekning.

Betaler du forsikringene en gang i året, kan det kanskje hjelpe på økonomien å ha lavere, månedlige innbetalinger.

Du kan gjøre endringer på forsikringene dine på Min Side.

Sjekk forsikringene når livssituasjonen endres

Har du byttet jobb, flyttet, fått partner eller barn, opplevd et samlivsbrudd eller har en endret livssituasjon på andre måter? Da kan det være lurt å sjekke om du har de riktige forsikringene. Har du flere forsikringer enn nødvendig? Eller mangler du forsikringer du burde ha?