Føre Var

Føre Var-arbeidet skal hjelpe virksomheten å unngå skader og uønskede hendelser. Det reduserer risikoen for skader på personer, materiell og miljø.

Uten skader og uønskede hendelser vil dere også få et godt omdømme og økonomisk gevinst. 

Bryggebebyggelse

Nytt webinar:
Kulturminner og ekstremvær

Kulturminner er utsatte når været blir villere, våtere og varmere. Noen kan repareres hvis de blir skadet, men mange kan ikke erstattes. 

I dette webinaret får du et innblikk i hvilke skader som kan oppstå, og hvordan kommunen kan jobbe for å unngå skader og sikre kulturminner.

Nyttig for deg som jobber innen kommunal, regional og nasjonal forvaltning og har ansvar for kulturminner og eksisterende bebyggelse og for oppfølging av plan- og bygningsloven. 

Se webinaret her

Skadeforebyggende kurs

Vi tilbyr skadeforebyggende kurs, webinarer og e-læring for bedrifter og offentlig virksomhet. 

Se kursoversikten

Internkontroll og risikovurdering

Alle virksomheter skal jobbe for at risikoen for skader og uønskede hendelser reduseres. Samtidig må dere sørge for å følge gjeldende lover og forskrifter. Her får dere noen tips og råd til hvordan kan dere jobbe med dette.

Hvorfor og hvordan skal virksomheten jobbe med risikovurdering?

Vi hjelper dere i gang!

Ta kontakt med oss hvis virksomheten din har spørsmål om Føre Var-arbeid.

Fagsjef Geir Grønsholt: gg@klp.no 
Senior skadeforebygger Linda Brodin: lb@klp.no
Senior skadeforebygger Thomas Nilsen: thn@klp.no