Føre Var

Føre Var-arbeidet skal hjelpe virksomheten å unngå skader og uønskede hendelser. Det reduserer risikoen for skader på personer, materiell og miljø.

Uten skader og uønskede hendelser vil dere også få et godt omdømme og økonomisk gevinst. 

Bryggebebyggelse

Nytt temahefte:
Risiko i sykehjem

I dette temaheftet får kommunen oversikt over risikoforhold i sykehjem, og råd som kan bidra til å redusere brannrisikoen. 

Heftet er nyttig for enhetsledere,  avdelingsledere, brannvernledere, verneombud og driftsteknikere. 

Last ned temaheftet her

Skadeforebyggende kurs

Vi tilbyr skadeforebyggende kurs, webinarer og e-læring for bedrifter og offentlig virksomhet. 

Se kursoversikten

Internkontroll og risikovurdering

Alle virksomheter skal jobbe for at risikoen for skader og uønskede hendelser reduseres. Samtidig må dere sørge for å følge gjeldende lover og forskrifter. Her får dere noen tips og råd til hvordan kan dere jobbe med dette.

Hvorfor og hvordan skal virksomheten jobbe med risikovurdering?

Vi hjelper dere i gang!

Ta kontakt med oss hvis virksomheten din har spørsmål om Føre Var-arbeid.

Fagsjef Geir Grønsholt: gg@klp.no 
Senior skadeforebygger Linda Brodin: lb@klp.no
Senior skadeforebygger Thomas Nilsen: thn@klp.no