Føre Var

Føre Var-arbeidet skal hjelpe virksomheten å unngå skader og uønskede hendelser. Det reduserer risikoen for skader på personer, materiell og miljø.

Uten skader og uønskede hendelser vil dere også få et godt omdømme og økonomisk gevinst. 

En lang rekke med hus langs en brygge

Skadeforebyggende råd om

Internkontroll og risikovurdering

Alle virksomheter skal jobbe for at risikoen for skader og uønskede hendelser reduseres. Samtidig må dere sørge for å følge gjeldende lover og forskrifter. Her får dere noen tips og råd til hvordan kan dere jobbe med dette.

Hvorfor og hvordan skal virksomheten jobbe med risikovurdering?

Vi hjelper dere i gang!

Ta kontakt med oss hvis virksomheten din har spørsmål om Føre Var-arbeid.

Fagsjef Geir Grønsholt: gg@klp.no 
Senior skadeforebygger Linda Brodin: lb@klp.no
Senior skadeforebygger Thomas Nilsen: thn@klp.no