Veileder om særlig farlig eller vanskelig skolevei

Hva må til for at en kommune skal kunne vurdere om en skolevei er særlig farlig eller vanskelig, eller ikke? I denne veilederen fra Trygg Trafikk finner du svar, enten du har barn i grunnskolen og skal søke om skoleskyss, eller er saksbehandler i kommunen og skal vurdere søknaden.

Retten til skyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei gjelder for elever i grunnskolen. Det er en individuell rett, og eleven (foreldre) må selv søke om skyss.

Mange parter er involvert i en slik prosess, foreldre, skolen, kommunen, fylkeskommunen og transportselskap, og de bruker mye tid og ressurser på søknader og vurderinger. Målet med denne veilederen er å gi de involverte utfyllende informasjon om de sentrale momentene som skal ligge til grunn for å kunne vurdere om en skolevei er særlig farlig eller vanskelig – eller ikke. 

Dette finner du i veilederen om særlig farlig eller vanskelig skolevei

  • Hva er særlig farlig eller vanskelig skolevei?
  • Saksgang ved søknad om skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • Når eleven har rett til skyss på grunn av lang skolevei
  • Beskrivelse av veien
  • Barns forutsetninger i trafikken
  • Trafikkopplæring og trening
  • Utdrag fra aktuelle lover og retningslinjer

Last ned veilederen Særlig farlig eller vanskelig skolevei (pdf).

Eller besøk Trygg Trafikk på nett

Veilederen er utarbeidet i et samarbeid mellom flere aktører: Trygg Trafikk,  NTNU, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Statens vegvesen, Utdanningsdirektoratet og KLP Skadeforsikring.

Les også

Barn trenger opplæring for å bli trygge langs skoleveien. Slik øver du med de ferske trafikantene.