Lekebiler

Kjøretøyforsikringer

Enkel og fleksibel forsikring

 • Fri kjørelengde
 • Ingen bonustap ved skade
 • God pris for bedrifter
 • Raske skadeoppgjør
 • Enkel administrasjon for deg som kunde
 • Du kan tilpasse forsikringene med kasko/delkasko, brann/tyveri, leiebil, egenandel
Be om tilbud

Arbeidsmaskin

Forsikringen omfatter lovpålagt ansvarsforsikring. Den kan i tillegg omfatte fører- og passasjerulykke, og vognskade.

Vognskade dekker brann, tyveri, skade på eget kjøretøy som oppstår ved sammenstøt, utforkjøring og velting, og maskinskade.

Forsikringen dekker:

 • Kjøretøyet slik det er levert ny fra forhandler, samt ekstra dekk og felger
 • Fastmontert ekstrautstyr
 • Sikkerhetsutstyr til bruk i/på kjøretøyet
 • Lakk, dekor og reklametekst

Forsikringssum utover standardsum kan avtales for flere av dekningene. Egenandelens størrelse er valgfri.

Ditt ansvar:

Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde skal følge opp for å unngå skader.

Næringsbilforsikring

Forsikringen omfatter lovpålagt ansvarsforsikring. I tillegg kan forsikringen omfatte fører- og passasjerulykke, brann, tyveri, glass, redning og vognskade.

Vognskade dekker skade på eget kjøretøy som oppstår ved blant annet sammenstøt, utforkjøring og velting.

Forsikringen dekker:

 • Kjøretøyet slik det er levert ny fra forhandler, samt ekstra dekk og felger
 • Fastmontert ekstrautstyr
 • Sikkerhetsutstyr til bruk i/på kjøretøyet
 • Lakk, dekor og reklametekst
 • Forsikringssum utover standard sum kan avtales for flere av dekningene.

Egenandelens størrelse er valgfri.

Ditt ansvar:

Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde skal følge opp for å unngå skader.

Se produktarket (IPID) for næringsbilforsikring her (pdf).

Se generelle forsikringsvilkår for næringsbil og arbeidsmaskin her (pdf)
Hvis virksomheten din allerede har forsikringer hos oss, kan du logge inn på Kundeside for å se de fullstendige vilkårene deres.