Lekebiler oppstilt på rad og rekke

Kjøretøyforsikringer

Enkel og fleksibel forsikring

 • Fri kjørelengde
 • Ingen bonustap ved skade
 • God pris for bedrifter
 • Raske skadeoppgjør
 • Enkel administrasjon for deg som kunde
 • Du kan tilpasse forsikringene med kasko/delkasko, brann/tyveri, leiebil, egenandel
Be om tilbud

Arbeidsmaskin

Forsikringen omfatter lovpålagt ansvarsforsikring. Den kan i tillegg omfatte fører- og passasjerulykke, og vognskade.

Vognskade dekker brann, tyveri, skade på eget kjøretøy som oppstår ved sammenstøt, utforkjøring og velting, og maskinskade.

Forsikringen dekker:

 • Kjøretøyet slik det er levert ny fra forhandler, samt ekstra dekk og felger
 • Fastmontert ekstrautstyr
 • Sikkerhetsutstyr til bruk i/på kjøretøyet
 • Lakk, dekor og reklametekst

Forsikringssum utover standardsum kan avtales for flere av dekningene. Egenandelens størrelse er valgfri.

Ditt ansvar:

Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde skal følge opp for å unngå skader.

Næringsbilforsikring

Forsikringen omfatter lovpålagt ansvarsforsikring. I tillegg kan forsikringen omfatte fører- og passasjerulykke, brann, tyveri, glass, redning og vognskade.

Vognskade dekker skade på eget kjøretøy som oppstår ved blant annet sammenstøt, utforkjøring og velting.

Forsikringen dekker:

 • Kjøretøyet slik det er levert ny fra forhandler, samt ekstra dekk og felger
 • Fastmontert ekstrautstyr
 • Sikkerhetsutstyr til bruk i/på kjøretøyet
 • Lakk, dekor og reklametekst
 • Forsikringssum utover standard sum kan avtales for flere av dekningene.

Egenandelens størrelse er valgfri.

Ditt ansvar:

Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde skal følge opp for å unngå skader.

Se generelle forsikringsvilkår for næringsbil og arbeidsmaskin her (pdf)
Hvis virksomheten din allerede har forsikringer hos oss, kan du logge inn på Kundeside for å se de fullstendige vilkårene deres.