En lang rekke med hus langs en brygge

Eiendomsforsikringer for bedrifter

Fordeler med våre eiendomsforsikringer:

 • Et prisgunstig alternativ
 • Enkel administrasjon på internett
 • Spesialtilpassede forsikringer
Be om tilbud

Forsikringen for næringsbygg omfatter skader ved brann, vann, tyveri/hærverk, samt andre plutselige og uforutsette skader.

Forsikringen dekker:

 • Bygninger eiet av forsikringstaker.
 • Ansvar som eier av bygning eller som byggherre ved rehabilitering/ombygging av eksisterende bygningskropp for prosjekter inntil 10 millioner kroner. Ved nybygg eller tilbygg må dere kontakte oss for å avtale egen byggherreansvarforsikring. 

Følgende dekkes også av bygningsforsikringen inntil avtalt forsikringssum:

 • Løst tilbehør til eiendommen som vaktmesters kontorløsøre, verktøy, hageredskap og lignende
 • Utgifter til riving, rydding og håndtering av verdiløse rester
 • Merutgifter til skadeutbedring på grunn av offentlige påbud
 • Utgifter til prisstigning
 • Husleietap

Forsikringssum utover standard sum kan avtales for flere av dekningene.

Egenandelens størrelse er valgfri.

Ditt ansvar:
Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde skal følge opp for å unngå skader.

Se generelle vilkår for næringsbygg her (pdf)
Hvis virksomheten din allerede har forsikringer hos oss, kan du logge inn på Kundeside for å se de fullstendige vilkårene deres.

Forsikringen omfatter skader ved brann, vann, tyveri/hærverk, samt andre plutselige og uforutsette skader.

Forsikringen dekker:

 • Byggeprosjekter som er angitt i forsikringsbeviset.
 • Maskiner, inventar og løsøre

Forsikringen dekker blant annet også dette, inntil avtalt forsikringssum:

 • Utgifter til riving, rydding og håndtering av verdiløse rester. 
 • Utgifter til prisstigning.

Forsikringssum utover standard sum kan avtales for flere av dekningene.

Egenandelens størrelse er valgfri.

Ditt ansvar:
Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde skal følge opp for å unngå skader.

Tyveri- og ransforsikringen omfatter tyveri fra bygning, skade på varer, løsøre, penger og verdipapirer ved hærverk i bygning, i tillegg til tap som følge av ran.

Forsikringen dekker tap av penger og verdipapirer, varer og løsøre.

Egenandelens størrelse er valgfri.

Ditt ansvar:
Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde skal følge opp for å unngå skader.

Forsikringen omfatter maskiner som blir rammet av plutselig skade.

Forsikringen dekker:

 • Prøvede og driftsklare ting som nevnt i forsikringsbeviset.

Egenandelens størrelse er valgfri.

Ditt ansvar:
Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde skal følge opp for å unngå skader.

Verdigjenstandforsikringen omfatter plutselige og uforutsette skader på forsikret gjenstand.

Forsikringen dekker:

 • Gjenstander som er nevnt i forsikringsbeviset.

Egenandelens størrelse er valgfri.

Ditt ansvar:
Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde skal følge opp for å unngå skader.

Se generelle vilkår for verdigjenstandsforsikring her (pdf).

Hvis virksomheten din allerede har forsikringer hos oss, kan du logge inn på Kundeside for å se de fullstendige vilkårene deres.

Forsikringen for næringsdrift omfatter skader ved brann, vann, tyveri/hærverk, samt andre plutselige og uforutsette skader.

Forsikringen dekker:

 • Maskiner, inventar, løsøre og varer i egne eller leide lokaler.

Følgende tilleggsdekning kan avtales: 

 • Ansvarforsikring - dekker det rettslige erstatningsansvar virksomheten kan pådra seg under utøvelse av sin virksomhet.

Følgende dekkes blant annet også av forsikringen inntil avtalt forsikringssum:

 • Utgifter til riving, rydding og håndtering av verdiløse rester. 
 • Hærverksskade på leide lokaler
 • Bygningsmessig innredning i leide lokaler
 • Rekonstruksjon av arkiver

Forsikringssum utover standard sum kan avtales for flere av dekningene.

Egenandelens størrelse er valgfri.

Ditt ansvar:
Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde skal følge opp for å unngå skader.

Se generelle vilkår for næringsdrift, løsøre og varer her (pdf).
Her er generelle vilkår for næringsdrift ansvar (pdf).

Hvis virksomheten din allerede har forsikringer hos oss, kan du logge inn på Kundeside for å se de fullstendige vilkårene deres.

Avbruddsforsikringen dekker det avbruddstapet virksomheten lider dersom en skade på bygning eller eiendeler gir stans i driften.

Forsikringen dekker:

 • avbruddstap som følge av følgende erstatningsmessige skader: brann, nedsoting, eksplosjon, skade forårsaket av luftfartøy, vannskade, innbruddstyveri og hærverk, annen plutselig kaskoskade
 • avbruddstapet fastsettes ut fra faktisk lidt tap

Ditt ansvar:
Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde skal passe på for å unngå skader.

Huseierforsikringen omfatter skader ved brann, vann, tyveri/hærverk, samt andre plutselige og uforutsette skader.

Forsikringen dekker:

 • Bygninger eiet av forsikringstaker
 • Inventar, løsøre og maskiner inntil 300.000 kroner
 • Ansvar Huseier
 • Kriminalitet
 • Styreansvar
 • Rettshjelp
 • Kollektiv ulykkesforsikring

Følgende dekkes også av huseierforsikringen ved skade på bygning og løsøre, inntil avtalt forsikringssum:

 • Utgifter til riving, rydding og håndtering av verdiløse rester
 • Merutgifter til skadeutbedring på grunn av offentlige påbud
 • Utgifter til prisstigning
 • Husleietap
 • Hageanlegg

Forsikringssum utover standardsum kan avtales for flere av dekningene.

Egenandelens størrelse er valgfri.

Ditt ansvar:
Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde skal følge opp for å unngå skader.

Se generelle vilkår for huseierforsikring her (pdf)
Hvis virksomheten din allerede har forsikringer hos oss, kan du logge inn på Kundeside for å se de fullstendige vilkårene deres.

Kirkeforsikringen omfatter skader ved brann, vann, tyveri/hærverk, samt andre plutselige og uforutsette skader.

Forsikringen dekker:

 • Bygninger eiet av forsikringstaker
 • Inventar og løsøre
 • Tyveri av løsøre samt hærverk når kirken er åpen for publikum
 • Ansvar
 • Barneulykke

Følgende dekkes også av kirkeforsikringen ved skade på bygning og løsøre, inntil avtalt forsikringssum:

 • Utgifter til riving, rydding og håndtering av verdiløse rester
 • Utgifter til fortsatt drift
 • Merutgifter til skadeutbedring på grunn av offentlige påbud
 • Utgifter til prisstigning
 • Kunstnerisk utsmykning
 • Husleietap
 • Kirkegård

Forsikringssum utover standard sum kan avtales for flere av dekningene.

Egenandelens størrelse er valgfri.

Ditt ansvar:
Sikkerhetsforskriftene gir informasjon om hva du som kunde skal følge opp for å unngå skader.

Se generelle vilkår for kirkeforsikring her (pdf).
Hvis virksomheten din allerede har forsikringer hos oss, kan du logge inn på Kundeside for å se de fullstendige vilkårene deres.