Lønneblader

Invester i KLP-fondene

Her finner du veiledning til kjøp av våre fond, samt oversikt over forvaltningskostnader og betingelser.

Kjøp fond

Slik kjøper du fond hos oss

1

Send en signert tegningsblankett via vårt kontaktskjema eller i post: KLP Kapitalforvaltning, Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo. Legg ved signaturfullmakt, dersom den som undertegner på tegningsblanketten ikke er oppført i firmaattesten med signaturrett / prokura. Fullmakten må være signert av en person med signaturrett eller prokura i selskapet.

 

3

Overfør beløpet til fondets bankkonto som står på blanketten.

2

Legg ved kopi av firmaattest som ikke er eldre enn tre måneder. I tillegg trenger vi kopi av ID for den som signaturrett for firmaet i henhold til firmaattesten. ID'en må vise bilde og signatur. Vi godtar pass, førerkort, nasjonalt ID-kort eller bankkort.

 

 

4

Du får deretter tilgang til vår Fondsportal der de som har handlefullmakt kan kjøpe, selge og bytte fond uten blankett. Fondsportalen viser dessuten markedsverdier, transaksjoner, kontoutskrifter og kundeavtalen som gjelder fra 01.07.2023.

VPS

Det er ikke lenger mulig å handle fond i VPS. KLP samarbeider nå med Centevo om vår innloggingstjeneste, Fondsportalen (se punkt 4 på denne siden).

Om du ønsker tilgang til kvitteringer for kjøp og salg, års- og realisasjonsoppgaver mm, finner du fortsatt disse i postkassen i VPS. 

Logg inn