Stabel med tømmer som vannes med vannkanoner

Lån til interkommunale selskap

Vi tilbyr langsiktig og gunstig finansiering til Interkommunale selskaper (IKS).

 • Effektiv saksbehandling 
 • Ingen omkostninger eller etableringsgebyr
Søk om lån

Nyttig å vite om lån til interkommunale selskap

Kredittprosessen

Søker dere lån hos oss blir dere individuelt vurdert av vår kredittkomité. Vi legger stor vekt på deres soliditet og gjeldsbetjeningsevne. 

Dokumentasjonskrav

 • Selskapsavtale eller vedtekter som spesifiserer låneramme og hvem som har myndighet til å vedta låneopptak
 • Representantskaps- eller styrevedtak på låneopptaket
 • Eventuelt statsforvalterens godkjennelse av låneopptaket dersom en av eierkommunene er oppført på ROBEK
 • Ved refinansiering skal vedtak om refinansiering fremlegges

Dette kan dere forvente av oss 

 • Fleksibilitet 
 • Forutsigbarhet gjennom gode fastrenter

Vi tilbyr ikke kassekreditter, garantier eller betalingsformidling (Cash Management)

Finansieringen vår kjennetegnes av: 

 • Langsiktighet 
 • Forutsigbarhet
 • Vi kan tilby rentealternativer med flytende, fast eller Nibor-baserte renter
 • Ingen omkostninger eller etableringsgebyr

Eksempler på hva vi tilbyr

 • Refinansiering av eksisterende lån i annen bank 
 • Opplåning til nyinvesteringer