Mor og voksen datter i byen.

Velkommen til KLP

Gjennom jobben din har du pensjonen din trygt hos KLP, og her får du vite hva det betyr for deg, samt andre fordeler du får når du har pensjon hos oss. 

Sjekk hvor mye du kan få i pensjon i vår Pensjonsveileder på Min side. Der kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger.

Logg inn på Min Side

Bli klokere på pensjon

Jobber du i offentlig sektor? Pensjon kan være vanskelig å forstå og ikke minst ha et aktivt forhold til. Vi vil gjerne hjelpe deg litt på vei, med å forklare hva pensjon er og hvordan du selv kan påvirke din økonomiske fremtid. 

Din pensjon kort fortalt

Medlemskap

Du blir medlem av KLP når din arbeidsgiver har sin tjenestepensjonsordning hos oss og du oppfyller innmeldingskravene for rett til medlemskap. Det er den enkelte arbeidsgiver som melder deg inn og ut av ordningen. Du kan ikke melde deg inn i KLP som privatperson.

Du kan logge deg inn på Min side for å få en oversikt over din registrerte medlemstid i KLP.

Når du har logget inn, klikker du på Min Pensjon og videre på Opptjeningshistorikk i menyen øverst på siden

 

Er det feil eller mangler i medlemstiden din må du kontakte arbeidsgiveren du hadde i den perioden du mener medlemstiden er feil. Det er arbeidsgiver som kan korrigere medlemstiden din hvis noe er feil. KLP kan ikke endre på din registrerte medlemstid uten melding fra arbeidsgiver. KLP kan heller ikke endre medlemstiden din basert på tjenestebevis eller attester som du sender inn.

Lurer du på om du hadde rett på innmelding for en periode tilbake i tid?
Se tidligere innmeldingsregler her

Har du vært ansatt i en stilling med offentlig tjenestepensjon hos en annen offentlig tjenestepensjonsordning må vi få oppgitt navnet på ordningen før vi kan samle medlemstiden i KLP.

Nei, du skal kun søke pensjon fra den offentlige tjenestepensjonsordningen du var sist medlem av. 

Medlemstiden din skal samles i den siste offentlige tjenestepensjonsordningen du er medlem av, og det er den siste ordningen som skal utbetale pensjonen din. Medlemstiden samles vanligvis når du sender søknad om pensjon. Pensjonen din beregnes av samlet medlemstid.

Vil du samle medlemstiden din før du søker om pensjon må du oppgi navn på alle offentlige tjenestepensjonsordninger du tidligere har vært medlem av.

Les mer om medlemskap i KLP

  • Er du fast ansatt og mottar sykepenger er du fortsatt innmeldt i KLPs offentlige tjenestepensjonsordning. Hvis du fortsatt er syk når sykepengene dine opphører, må du søke om uførepensjon via Min Side.
  • Er du midlertidig ansatt og mottar sykepenger, kan arbeidsgiver i noen tilfeller melde deg ut av KLP. Er du fortsatt syk når sykepengene dine opphører, kan du likevel søke om uførepensjon via Min Side.
  • Har du blitt utmeldt samtidig som du har en søknad om uførepensjon til behandling? KLP vil melde deg inn igjen dersom du får innvilget uførepensjon fra oss.
  • Ved lønnet permisjon skal du fortsatt stå innmeldt i KLPs offentlige tjenestepensjons ordning.
  • Ved ulønnet permisjon blir du utmeldt fra KLPs offentlige tjenestepensjonsordning hvis permisjonen varer i minst 1 måned. 

Les mer om medlemskap ved sykdom og permisjon

 

Det er arbeidsgiver som melder de ansatte inn og ut av pensjonsordningen. Du må derfor kontakte arbeidsgiveren som har meldt deg ut. Det er kun arbeidsgiveren din som kan korrigere medlemstiden din.

Har du flere arbeidsforhold som er innmeldt i den offentlige tjenestepensjonsordningen i KLP, kan du sjekke på Min Side under Opptjeningshistorikk for å kontrollere om du fortsatt er innmeldt for disse arbeidsforholdene. 

 

 

Gjennom jobben din har du tjenestepensjonen din trygt hos KLP. Når du en gang i fremtiden går av, får du pensjonen utbetalt resten av livet.

Hvor mye du får utbetalt i pensjon avhenger av hvor lenge du jobber i en stilling med offentlig tjenestepensjon og hvor mye du har i lønn.

Dette består offentlig tjenestepensjon av

Offentlig tjenestepensjonen består av alderspensjon, AFP (avtalefestet pensjon), uføre-, ektefelle- og barnepensjon. Du tjener opp disse gjennom yrkeslivet.

Tjenestepensjon er pensjon fra arbeidsgiver og kan ses på som utsatt lønn. Den kommer i tillegg til folketrygden som utbetales av Nav. 

Du tjener opp alderspensjon av lønnen din og det betyr at jo mer du jobber, jo mer får du i pensjon. Med offentlig tjenestepensjon kan du også ha rett på uførepensjon dersom du blir for syk til å jobbe. Og skulle det absolutt verste skje, får din ektefelle og eventuelle barn under 20 år etterlattepensjon.

Har du et belastende yrke, kan du ha særaldersgrense og rett til å gå av med pensjon tidligere enn andre.

Avtalefestet pensjon (AFP) er også med i offentlig tjenestepensjon. Er du født i 1962 eller tidligere kan du lese mer om AFP som førtidspensjon. Er du født i 1963 eller senere kan du lese om forslaget til AFP livsvarig.

Alderspensjon for ditt årskull

Stadig flere ønsker å vite litt mer om hvordan pensjonen beregnes. Vil du vite mer om alderspensjon i offentlig tjenestepensjon kan du lese om alderspensjon for ditt årskull. 

Deltid gir lavere pensjon

For de som er født i 1963 eller senere teller alle år i arbeid når pensjonen regnes ut. Siden du tjener opp pensjon av inntekten din, vil en redusert stilling også gi lavere pensjon fordi du har lavere lønn. Det betyr at du belønnes både for å jobbe mer, og for å stå lenger i jobb.

Spar selv

Egen sparing er alltid positivt for din økonomi som pensjonist. For de som jobber i offentlig sektor og er født i 1963 og senere blir dette viktigere med endringene i den offentlige tjenestepensjonen fra 1. januar 2020.

Tror du at du ikke blir fornøyd med den pensjonen du vil få, eller ønsker du muligheten til å kunne gå av tidlig, er det lurt å spare selv.

Velg spareformen som gir deg mer å rutte med når du slutter å jobbe.

Dette skjer om du bytter jobb

Dersom du bytter jobb innenfor offentlig sektor, fortsetter du å tjene opp pensjon som før. Om du går over i det private, så slutter du å tjene opp offentlige tjenestepensjon og går trolig over til en innskuddspensjon.

Det å gå fra offentlig til privat sektor kan gi lavere offentlig tjenestepensjon. Det gjelder spesielt om du er født før 1963. Du kan lese mer i «Hva skjer med pensjonen min når jeg slutter i offentlig sektor?»

Se også på risikoen for å miste retten til AFP om du bytter til en jobb i privat sektor uten AFP eller med en annen AFP ordning. Dette gjelder spesielt om du er i 50-60 års alderen. 

Hva skjer ved permisjon og videreutdanning?

Med pensjon i KLP tjener du opp pensjon som når du jobbet, om du har lønn mens du er i permisjon. Det gjelder for eksempel når du er i fødselspermisjon. Men tar du permisjon uten lønn, tjener du ikke opp pensjon for denne perioden.

Dersom du tar en pause fra jobben for å videreutdanne deg, tjener du normalt heller ikke opp pensjon for denne perioden. Men det er ikke nødvendigvis negativt om videreutdanningen din senere gir deg høyere lønn. Høyere lønn gir nemlig mer i pensjon.

Fra 2020 gis det også pensjonsopptjening for ulønnet utdanningspermisjon som arbeidsgiver vurderer er relevant for stillingen. Du kan også få pensjonsopptjening for annen permisjon uten lønn, eller om du midlertidig har fratrådt tjenesten, hvis det er bestemt i tariffavtale med hovedsammenslutningene at tiden skal gi pensjonsopptjening.

For sykepleiere er det bare utdanningspermisjon som gir pensjonsopptjening om du har ulønnet permisjon.

Betaler arbeidsgiveren din for videreutdanningen, og du får lønn i denne perioden, tjener du opp pensjon av lønnen.

Sjekk med arbeidsgiver om du får pensjonsopptjening i tjenestepensjonen for den permisjonen du vurderer å ta.

Les mer i «Hva skjer om du bytter jobb, blir syk eller tar ut permisjon?» og «Hvilke valg om jobb og penger påvirker pensjonen din?».

Fordeler i KLP

Siden du har jobb med pensjon i KLP, får du tilgang til mange fordeler innenfor sparing, bank og forsikring.

Disse fordelene har du når du har pensjon i KLP.

Lær mer om offentlig tjenestepensjon

Mann i blomstereng

Medlemskapet ditt i KLP

Medlemskapet ditt i KLP er et viktig ansattgode i tillegg til lønn.

26.06.20

Besteforeldre med barnebarn i parken.

Offentlig tjenestepensjon for nybegynnere

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er en avtale som skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. Tjenestepensjon + folketrygd = 66% av sluttlønn.

25.06.20

Tre generasjoner på skogstur.

Endret offentlig tjenestepensjon

Se hvordan opptjeningsreglene for alderspensjon i offentlig tjenestepensjon blir fra 2020 for de som er født i 1963 eller senere.

22.06.20

Glad jente i vinden.

For deg som er ung og får tjenestepensjon i 2020 eller senere

Er du født i 1963 eller senere og begynner i jobb med offentlig tjenestepensjon i 2020 eller senere, får du pensjonsopptjeningen i ordningen som gjelder fra 2020.

23.06.20

Skygger av rekkverk i betongtrapp

Hva er levealdersjustering?

Levealdersjustering betyr at alderspensjonen din blir justert etter forventet levealder for ditt årskull. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe litt lenger for å oppnå samme pensjon som eldre årskull. Alle som er født i 1943 eller senere får levealdersjustert alderspensjonen sin. Det gjelder både folketrygden og offentlig tjenestepensjon.

19.06.20

sykepleiere i korridor på sykehus

Å jobbe deltid påvirker pensjonen din

Det kan være mange grunner til å jobbe deltid i en periode i livet. Små barn, syke foreldre eller rett og slett et ønske om å få mer fritid. Kanskje får du heller ikke den heltidsstillingen du ønsker. Jobber du deltid får det konsekvenser for pensjonen din, vi gir deg oversikten.

07.04.20