hånd med norske kroner

Aksjesparekonto - en skattegunstig spareform

Aksjesparekonto lar deg selge og bytte aksjefond uten å betale skatt før du tar ut gevinst. Du kan også ta ut hele den opprinnelige investeringen uten å betale skatt.

Du oppretter en bankkonto hos oss om du ikke har det, deretter kan du kjøpe fond (krever innlogging).

Kjøp KLP-fond på ASK

Fordeler med aksjesparekonto

  • Du kan bytte fond på kontoen uten å betale skatt på gevinst
  • Du kan ta ut innskuddet på kontoen uten å betale skatt. Skatt betaler du først når du tar ut gevinst.

Les mer om forskjellen på aksjesparekonto og ordinær fondskonto

Viktig informasjon til deg som skal spare til andre

I KLP kan du bare ha en aksjesparekonto. Om du oppretter flere ASK-fondskontoer på samme fødselsnummer, blir de behandlet som en konto skattemessig. Det er ikke mulig å skille på ASK-fondskontoene skattemessig, eller ved arv eller flytting av ASK. 

Dersom du ønsker å spare til andre hos KLP, er det mulig å opprette flere ordinære fondskontoer. Du kan gi den ordinære fondskontoen videre som arv skattefritt. Når du selger fond, må du imidlertid skatte av gevinsten. Det er heller ikke mulig å bytte mellom aksjefond skattefritt.

Det er mulig å kjøpe KLPs fond hos andre tilbydere, dersom du ønsker å spare til andre på ulike aksjesparekontoer. Ta kontakt med de ulike tilbyderne for å undersøke nærmere hvilken løsning de har.

tips

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Om aksjesparekonto

Bare personlige skatteytere med BankID kan opprette aksjesparekonto i KLP, ikke organisasjoner, aksjeselskap og lignende. Vi tilbyr ikke aksjesparekonto for mindreårige (gavesparing).

Kun aksjefond fra KLP kan stå på vår aksjesparekonto.

I KLP kan du bare ha en aksjesparekonto. Om du oppretter flere ASK-fondskontoer på samme fødselsnummer, blir de behandlet som en konto skattemessig. Det er ikke mulig å skille på ASK-fondskontoene skattemessig, eller ved arv eller flytting av ASK. 

Dersom du ønsker å spare til andre hos KLP, er det mulig å opprette flere ordinære fondskontoer. Du kan gi den ordinære fondskontoen videre som arv skattefritt. Når du selger fond, må du imidlertid skatte av gevinsten. Det er heller ikke mulig å bytte mellom aksjefond skattefritt.

Det er mulig å kjøpe KLPs fond hos andre tilbydere, dersom du ønsker å spare til andre på ulike aksjesparekontoer. Ta kontakt med de ulike tilbyderne for å undersøke nærmere hvilken løsning de har.

Ved etablering av en aksjesparekonto vil du få mulighet til å opprette en ASK-bankkonto i KLP Banken. Du trenger en slik konto hvis du ønsker å ta ut penger midlertidig av aksjefond uten å realisere og/eller om du ønsker å flytte ASK-midler til/fra KLP. Kontoen vil være sperret for annen bruk og vil ikke betale renter. Kontoen er som andre kontoer i KLP Banken dekket av innskuddsgarantien fra bankenes sikringsfond.

Du vil kunne selge fondene dine på vanlig måte fra Min Side. Her velger du om du skal innløse til din vanlige bankkonto eller til din ASK-bankkonto i KLP Banken (hvis du har opprettet en slik konto). Det er viktig å være klar over at om du innløser til din vanlige bankkonto for mer enn den opprinnelige investeringen, må du betale skatt av gevinsten.

Du kan ta ut hele innskuddet ditt fra aksjesparekontoen/ASK-bankkontoen uten å betale skatt. Det er først når du tar ut gevinst at du må betale skatt. Om du skulle ønske å få fradrag for tap, må du først ta ut alt fra aksjesparekontoen (inkludert den tilhørende ASK-bank-kontoen). Deretter må vi få beskjed om å avslutte aksjesparekontoen/ASK-bankkontoen (på klp.no, velg kontakt, privat og fond). Tapet vil kun bli godkjent av Skatteetaten om dette blir gjort.

Du kan overføre hele (ikke deler av) aksjesparekontoen uten at det utløser skatt. Mottakeren vil da overta ditt skattegrunnlag. Vi har dessverre ingen praktisk måte å gjøre dette på i dag, men jobber med en løsning for dette. Det betyr at om du ber oss flytte en aksjesparekonto som gave nå, vil dette føre til en skatterealisasjon.

Skjermingsrenten er en rente som blir fastsatt av myndighetene hvert år. Den reduserer gevinstbeskatningen for sparere i aksjefond fordi avkastning opp til skjermingsrenten er skattefri. Grunnlaget for beregningen av skjermingsrenten på aksjesparekontoer er litt annerledes enn for VPS-kontoer. For aksjesparekontoer beregnes skjermingsrenten med basis i laveste innskudd på aksjesparekontoen i av løpet av året.

Eksempel:
La oss anta følgende:
1. januar står det andeler med kostpris 100.000 kroner på aksjesparekontoen.
1. april selges andeler for 50.000 kroner som tas ut fra aksjesparekontoen. Kostpris på innestående beholdning reduseres til 50.000 kroner.
1. august kjøpes det andeler for 150.000 kroner. Kostpris på innestående beholdning øker til 200.000 kroner.
31. desember er kostpris på innestående beholdning 200.000 kroner, men skjermingsrenten for året beregnes med utgangspunkt i laveste innskudd i løpet av året (50.000 kroner).
Er skjermingsrentesatsen 1 prosent, så blir skjermingsrenten for dette året 50.000 kroner x 0,01 = 500 kroner. 500 kroner av en eventuell gevinst er altså skattefri.