hånd med norske kroner

Aksjesparekonto - en skattegunstig spareform

Kjøper du aksjefond hos oss vil du automatisk få en aksjesparekonto. Kontoen er gratis. Du betaler kun det vanlige årlige gebyret for forvaltningen av fondene du velger. En aksjesparekonto passer for deg som:

  • Vil begynne å spare i aksjefond
  • Sparer i aksjefond som har gevinst
  • Ønsker å kunne bytte mellom aksjefond uten å betale skatt
  • Vil ha muligheten til å ta ut den opprinnelige investeringen uten å betale skatt. Skatt betaler du først når du tar ut gevinsten

Opprett ASK-bankkonto

Om du ønsker å ha muligheten til å selge fond innenfor din aksjesparekonto, må du ha en ASK-bankkonto i KLP Banken. Du blir først kunde i KLP Banken og velger deretter "ny konto" og "ASK-bankkonto".

Bli bankkunde - opprett konto

Flytt aksjesparekonto 

Har du fond på aksjesparekonto hos andre som du vil flytte til oss? Kun flytting av hele kontoen.

Flytt her

Fordeler med aksjesparekonto

  • Du kan kjøpe og selge fond på kontoen uten å betale gevinstskatt underveis
  • Du utsetter skatten helt til du tar gevinsten ut av kontoen
  • Du får skjermingsfradrag på det du setter inn på aksjesparekontoen
  • Salgsgevinster kan i sin helhet benyttes til reinvesteringer i nye aksjefond eller plasseres midlertidig på ASK-bankkonto (kontoen har ikke renter)
  • Du kan ta ut den opprinnelige investeringen fra aksjesparekontoen uten å betale skatt. Skatt betaler du først når du tar ut gevinst

Spørsmål og svar om aksjesparekonto

Bare personkunder med BankID kan opprette aksjesparekonto i KLP, ikke organisasjoner, aksjeselskap etc. Vi tilbyr ikke aksjesparekonto for mindreårige (gavesparing).

Ved etablering av en aksjesparekonto må du opprette en ASK-bankkonto i KLP Banken. Du trenger en slik konto hvis du ønsker å ta ut penger midlertidig av aksjefond uten å betale skatt. Kontoen betaler ikke renter. Kontoen er som andre kontoer i KLP Banken dekket av innskuddsgarantien fra bankenes sikringsfond. 

Nei. Det er gratis hos oss, akkurat som for vanlige VPS-kontoer. Du betaler kun de samme lave fondsgebyrene.

Du kan selge fondene dine på vanlig måte fra Min Side. Her velger du om du vil selge til din vanlige bankkonto eller til din ASK-bankkonto i KLP Banken (hvis du har opprettet en slik konto). Det er viktig å være klar over at om du selger til din vanlige bankkonto for mer enn den opprinnelige investeringen, må du betale skatt av gevinsten.

Nei, du kan kun ha KLP-fond på en aksjesparekonto hos oss.

Nei, bare aksjefond kan stå på aksjesparekontoen (fond med mer enn 80% aksjer). Alle andre fond, inkludert rente- og kombinasjonsfond må fortsatt stå på en "vanlig" VPS-konto.

Ja, du kan ha flere aksjesparekontoer for oppbevaring av fondsandeler i KLP, men det er unødvendig. Skattemessig vil alle aksjesparekontoer hos KLP bli behandlet samlet. Ved flytting eller arv må alle aksjesparekontoene som står på samme person flyttes samtidig.

Nye regler åpner for delflytting av ASK. Vi jobber med en løsning for dette, men inntil videre er det kun mulig å flytte hele aksjesparekontoen til eller fra oss.

Du kan ta ut hele innskuddet ditt fra aksjesparekontoen/ASK-bankkontoen uten å betale skatt. Det er først når du tar ut gevinst at du må betale skatt. Om du skulle ønske å få fradrag for tap, må du først ta ut alt fra aksjesparekontoen (inkludert den tilhørende ASK-bank-kontoen). Deretter må vi få beskjed om å avslutte aksjesparekontoen/ASK-bankkontoen (på klp.no, velg kontakt, privat og fond). Tapet vil kun bli godkjent av Skatteetaten om det blir gjort på denne måten.

Nei, du kan overføre hele aksjesparekontoen uten at det utløser skatt. Mottakeren vil da overta ditt skattegrunnlag.

Skjermingsrenten er en rente som blir fastsatt av myndighetene hvert år. Den reduserer gevinstbeskatningen for sparere i aksjefond fordi avkastning opp til skjermingsrenten er skattefri. Grunnlaget for beregningen av skjermingsrenten på aksjesparekontoer er litt annerledes enn for VPS-kontoer. For aksjesparekontoer beregnes skjermingsrenten med basis i laveste innskudd på aksjesparekontoen i av løpet av året.

Eksempel:

La oss anta følgende: 1. januar står det andeler med kostpris 100.000 kroner på aksjesparekontoen. 1. april selges andeler for 50.000 kroner som tas ut fra aksjesparekontoen. Kostpris på innestående beholdning reduseres til 50.000 kroner. 1. august kjøpes det andeler for 150.000 kroner. Kostpris på innestående beholdning øker til 200.000 kroner. 31. desember er kostpris på innestående beholdning 200.000 kroner, men skjermingsrenten for året beregnes med utgangspunkt i laveste innskudd i løpet av året (50.000 kroner). Er skjermingsrentesatsen 1 prosent, så blir skjermingsrenten for dette året 50.000 kroner x 0,01 = 500 kroner. 500 kroner av en eventuell gevinst er altså skattefri.  

Slik fungerer aksjesparekonto:

image

Kontakt

Fikk du ikke svar på det du lurte på? Kontakt oss via vårt kontaktskjema eller på telefon 55 54 85 00.