norske penger i sedler og mynter

Starter med andelsklasser

25. april starter vi med andelsklasser i KLP-fondene. Dette fører til at noen fond vil endre navn.

Vi slutter med romertall i fondsnavnene og tar i stedet inn ordet «valutasikring» i de fondene hvor dette er del av investeringsstrategien. I tillegg innføres bokstavkode etter fondsnavnet for å vise hvilken andelsklasse du som kunde har andeler i:

  • Andelsklasse P er for kunder som har andeler i fondet for mindre enn 10 millioner kroner.
  • Andelsklasse S er for kunder som har andeler i fondet for mer enn 10 millioner kroner.

Omleggingen vil ikke påvirke hvordan fondene forvaltes. Forventet avkastning og risiko forblir uendret. Våre lave satser for forvaltningshonorar i fondene videreføres uendret. Tegning av andeler direkte hos oss vil fortsatt ikke bli belastet med plattformavgift eller andre kostnader. Noen fond vil få nye bankkontonumre, men vi vil sørge for å gjøre alle nødvendige endringer slik at du slipper å foreta deg noe aktivt ved overgangen.

Vi gjør oppmerksom på at omleggingen til andelsklasser kan føre til forsinkelser i kurssettingen for fondene de første dagene.

Om du ønsker å lese mer om endringen, finner du informasjon her.