Søknad om uførepensjon for tidligere medlemmer

Har du tidligere jobbet i offentlig sektor med offentlig tjenestepensjon fra KLP? Ble du syk etter at du var utmeldt i KLP kan du ha rett på uførepensjon. Under finner du søknadsprosessen, hvor du finner vilkårene for å få innvilget uførepensjon, og hva som er lurt å ha klart før du sender oss en søknad.

Grønt hjerte malt på en murvegg
1

Hva må du har klart før du sender inn søknaden?

  • Har du medlemstid fra andre offentlige pensjonskasser, utenom KLP? I søknaden lister vi opp andre vi vet du har medlemstid hos. Mangler det pensjonsordninger legger du dem til under «legg til rad».  Er du usikker på om du har medlemstid hos andre kan du sjekke opptjeningshistorikken din i KLP på Min Side. Mangler det arbeidsgivere må du ta kontakt med dem og spørre hvor de sparte pensjon til deg. Vi vil trenge navnet på pensjonsordningen for å hente inn medlemstiden din.
  • Hvilket kontonummer skal pensjonen utbetales til? Dette er lurt å ha klart.

Du søker pensjon

  • Du logger deg inn på Min Side og søker.

Vilkår og rettigheter for uførepensjon

Uførepensjon er en viktig trygghet om du blir arbeidsufør på grunn av en sykdom eller skade.

Mer om vilkår for uførepensjon

2

KLP innhenter opplysninger til søknaden

  • KLP innhenter skattekortet ditt.
  • Har du oppgitt medlemstid i andre offentlige pensjonsordninger, henter vi inn medlemstiden din.
  • KLP mottar kopi av vedtak om uføretrygd fra NAV og vurderer søknaden din.
3

KLP svarer deg

  • Når søknaden er ferdigbehandlet mottar du vedtak per post.

Spørsmål og svar om uførepensjon

Hvor mye du får i pensjon avhenger av om du får utbetalt arbeidsavklaringspenger/uføretrygd fra NAV eller ikke. Les mer her.

Ja så lenge du er minst 20 prosent ufør så kan du søke om pensjon fra KLP. Har du søkt om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV så trenger vi ofte kopi av dette vedtaket for å vurdere saken hos oss. Du søker om uførepensjon på akkurat samme måte som ellers. 

Du må melde fra til KLP om inntekten din endrer seg.  Hvis du blir sykere etter at du har begynt å jobbe hos en  annen offentlig arbeidsgiver så må du søke om økt uføregrad hos pensjonsleverandøren til den siste arbeidsgiveren. 

Du får normalt uførepensjon fra KLP så lenge du mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV. Hvis du får uførepensjon fra KLP uten at du samtidig har arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV så får du opplyst i vedtaket ditt hvor lenge du får utbetalt pensjon.

Du kan få uførepensjon fram til pensjonsalderen din. Deretter får du alderspensjon.

Ja, du opparbeider deg rettigheter til alderspensjon selv om du er ufør. Det betyr at alle årene du har uførepensjon blir medregnet som medlemstid på samme måte som om du jobbet.

Hva er uførepensjon

Blir du ufør kan du ha rett til uførepensjon fra KLP i tillegg til uføretrygd fra NAV selv om du har sluttet i offentlig sektor. Vil du lære mer om uførepensjon kan du begynne her Uførepensjon i offentlig tjenestepensjon

Les også disse artiklene

Kvinne i huske foran fjord og fjell

Inntekt og uførepensjon

31.08.21

Du kan jobbe ved siden av uførepensjon, men vær klar over at uførepensjonen din kan bli redusert.

Sykepleier på jobb på sykehus, snakker med pasient i sykesengen

Slik beregnes uførepensjonen din

01.07.21

Hvor mye du får i uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon avhenger av om du får utbetalt arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra Nav eller ikke.

Hånd som holder en prestekrage blomst

Etteroppgjør for uførepensjon

05.03.20

Når skatteoppgjøret er klart, beregner KLP om du har fått for mye eller for lite utbetalt i pensjon. Det kaller vi et etteroppgjør.

To pilskilt som peker til hver sin retning

Hva skjer om du bytter jobb, blir syk eller tar ut permisjon?

22.09.20

Endrer du noe i din jobb- og livssituasjon kan det påvirke dine fremtidige pensjonsrettigheter. Her får du oversikten.

Kvinne får hjelp med bading i basseng

Få korrekt uføregrad

03.02.21

Mange som blir uføre, ønsker helst å jobbe. Men som delvis ufør kan det være fort gjort å overvurdere egen arbeidskapasitet. Dersom du søker om en lav uføregrad fordi du ønsker å være frisk, risikerer du å få lav uføretrygd senere.

Hånd som sorterer brune blader

Må du tilbakebetale pensjon?

05.03.20

Har du fått for mye pensjon utbetalt, får du et brev som forklarer hvorfor du må betale tilbake, hvor mye du skal betale tilbake og hvordan du skal betale tilbake.