Søknad om uførepensjon

Skal du jobbe i 50 prosent stilling eller mindre (av 100 prosent), pålegger vi deg å søke hos NAV. Vi anbefaler at du søker hos NAV før eller samtidig som du søker til oss. Under finner du søknadsprosessen, hva som er lurt å ha klart før du sender inn søknad til oss, og hvor du finner vilkårene for å få innvilget uførepensjon.

Grønt hjerte
1

Hva må du ha klart før du sender inn søknad?

 • Hvilken måned stanser din rett til sykepenger? Er du usikker så ta kontakt med NAV og spør dem.
 • Har du søkt arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd (UT) fra NAV?
 • Har du Arbeidsinntekt er all inntekt utenom arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Husk også at omsorgslønn, fosterhjemsgodtgjørelse og næringsinntekt regnes som arbeidsinntekt.  fra andre steder enn arbeidsgiveren din i KLP?
 • Har du medlemstid fra andre offentlige pensjonsordninger, utenom KLP? I søknaden lister vi opp andre, vi vet du har medlemstid hos. Mangler det pensjonsordninger legger du dem til under «legg til rad».  Er du usikker på om du har medlemstid hos andre kan du sjekke opptjeningshistorikken din i KLP på Min Side. Mangler det offentlige pensjonsordninger må du ta kontakt med arbeidsgiver og spørre hvor de sparte pensjon til deg. Vi vil trenge navnet på pensjonsordningen for å hente inn medlemstiden din.
 • Hvilket kontonummer skal vi utbetale pensjonen din til? Dette er lurt å ha klart.

Du søker pensjon

 • Du kan søke tidligst tre måneder før maksdato for sykepenger.
 • Du logger deg inn på Min Side og søker.
 • Når du har sendt søknaden, videresendes den til arbeidsgiveren din.
 • Vi anbefaler at du søker til NAV senest samtidig som du sender søknad til KLP.

Vilkår og rettigheter for uførepensjon

Uførepensjon er en trygghet om du blir arbeidsufør på grunn av en sykdom eller skade.

Vilkår for å få uførepensjon

2

Arbeidsgiver mottar søknaden

 • Arbeidsgiver bekrefter dato for opphør av lønn.
 • Arbeidsgiver oppgir om du skal jobbe hos dem etter opphør av lønn.
 • Arbeidsgiver sender inn søknaden til KLP.
5

KLP ferdigbehandler søknaden

 • KLP ferdigbehandler søknaden og sender vedtak per brev i posten.
3

KLP mottar søknaden

 • KLP innhenter skattekortet ditt.
 • Har du oppgitt medlemstid i andre offentlige pensjonsordninger, henter vi inn medlemstiden din.
 • Ønsker du å endre på søknaden kan du henvende deg til din arbeidsgiver. De kan endre på søknaden frem til den er ferdigbehandlet.
4

KLP venter til NAV har ferdigbehandlet søknaden din

 • KLP mottar i de fleste tilfeller melding fra NAV når de har ferdigbehandlet søknaden.
 • Dersom du får avslag fra NAV må du sende oss en kopi av avslagsbrevet.
 • KLP bruker NAV sin avgjørelse til å vurdere søknaden din.

Spørsmål og svar om uførepensjon

Hvor mye du får i pensjon avhenger av om du får utbetalt arbeidsavklaringspenger/uføretrygd fra NAV eller ikke. Les mer her.

Ja så lenge du er minst 20 prosent ufør så kan du søke om pensjon fra KLP. Har du søkt om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV så trenger vi ofte kopi av dette vedtaket for å vurdere saken hos oss. Du søker om uførepensjon på akkurat samme måte som ellers. 

Du må melde fra til KLP om inntekten din endrer seg.  Hvis du blir sykere etter at du har begynt å jobbe hos en  annen offentlig arbeidsgiver så må du søke om økt uføregrad hos pensjonsleverandøren til den siste arbeidsgiveren. 

Du får normalt uførepensjon fra KLP så lenge du mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV. Hvis du får uførepensjon fra KLP uten at du samtidig har arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV så får du opplyst i vedtaket ditt hvor lenge du får utbetalt pensjon.

Du kan få uførepensjon fram til pensjonsalderen din. Deretter får du alderspensjon.

Ja, du opparbeider deg rettigheter til alderspensjon selv om du er ufør. Det betyr at alle årene du har uførepensjon blir medregnet som medlemstid på samme måte som om du jobbet.

Er du bare litt ufør?

Kan du jobbe mer enn 50 prosent bør du lese Slik søker du uførepensjon om du kan jobbe mer enn 50 prosent.

Interessante artikler

Sykepleier på jobb på sykehus, snakker med pasient i sykesengen

Slik beregnes uførepensjonen din

15.03.22

Hvor mye du får i uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon avhenger av om du får utbetalt arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra Nav eller ikke.

Kvinne i huske foran fjord og fjell

Inntekt og uførepensjon

28.02.22

Du kan jobbe ved siden av uførepensjon, men vær klar over at uførepensjonen din kan bli redusert.

Bil parkert i høstmiljø med presenning over

Etteroppgjør for uførepensjon

21.02.22

Når skatteoppgjøret er klart, beregner KLP om du har fått for mye eller for lite utbetalt i pensjon. Det kaller vi et etteroppgjør.

Hånd som sorterer brune blader

Må du tilbakebetale pensjon?

11.07.22

Har du fått for mye pensjon utbetalt, får du et brev som forklarer hvorfor du må betale tilbake, hvor mye du skal betale tilbake og hvordan du skal betale tilbake.

Kvinne får hjelp med bading i basseng

Få korrekt uføregrad

01.11.21

Mange som blir uføre, ønsker helst å jobbe. Men som delvis ufør kan det være fort gjort å overvurdere egen arbeidskapasitet. Dersom du søker om en lav uføregrad fordi du ønsker å være frisk, risikerer du å få lav uføretrygd senere.

Vilkår og vedtekter om offentlig tjenestepensjon

21.12.21

Her finner du vilkår, vedtekter og skjema for offentlig tjenestepensjon.