Søknad om uførepensjon

Har du fått redusert inntektsevnen din på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon fra KLP. Skal du jobbe over 50 prosent stilling (av 100 prosent) vurderer KLP retten din til uførepensjon selv. Under finner du søknadsprosessen, hva som er lurt å ha klart før du sender inn en søknad og hvor du finner vilkårene for å få innvilget uførepensjon.

Grønt hjerte
1

Hva må du ha klart før du sender inn søknad?

 • Hvilken måned stanser din rett til sykepenger? Er du usikker må du ta kontakt med NAV og spørre dem.
 • Har du søkt arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd (UT) fra NAV?
 • Har du Arbeidsinntekt er all inntekt utenom arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Husk også at omsorgslønn, fosterhjemsgodtgjørelse og næringsinntekt regnes som arbeidsinntekt.  fra andre steder enn arbeidsgiveren din i KLP?
 • Har du medlemstid fra andre offentlige pensjonsordninger, utenom KLP? I søknaden lister vi opp andre vi vet du har medlemstid hos. Mangler det pensjonsordninger legger du dem til under «legg til rad».  Er du usikker på om du har medlemstid hos andre kan du sjekke opptjeningshistorikken din i KLP på Min Side. Mangler det arbeidsgivere må du ta kontakt med dem og spørre hvor de sparte pensjon til deg. Vi vil trenge navnet på pensjonsordningen for å hente inn medlemstiden din.
 • Hvilket kontonummer skal pensjonen skal utbetales til? Dette er lurt å ha klart.

Du søker pensjon

 • Du kan søke tidligst tre måneder før maksdato for sykepengene.
 • Du logger deg inn på Min Side og søker her.
 • Når du har sendt søknaden, videresendes den til din arbeidsgiver.

Vilkår og rettigheter for uførepensjon

Uførepensjon er en viktig trygghet om du blir arbeidsufør på grunn av en sykdom eller skade.

Vilkår for uførepensjon

2

Arbeidsgiver mottar søknaden

 • Arbeidsgiver bekrefter dato for opphør av lønn.
 • Arbeidsgiver oppgir om du skal jobbe hos dem etter opphør av lønn.
 • Arbeidsgiver sender inn søknaden til KLP for behandling.
5

KLP ferdigstiller søknaden din og sender deg svar

 • Dokumentasjonen du sender inn, blir videresendt til våre rådgivende leger.
 • Saksbehandler mottar dokumentasjonen og sender ut svar per post.
3

KLP mottar søknaden

 • KLP innhenter skattekortet ditt.
 • Har du oppgitt medlemstid i andre offentlige pensjonsordninger, henter vi inn medlemstiden.
 • Ønsker du å endre på søknaden kan du henvende deg til arbeidsgiveren din. De kan endre på søknaden frem til den er ferdigbehandlet.
4

KLP trenger opplysninger fra deg

 • KLP sender deg et brev med to skjema som du må fylle ut og returnere til oss.
 • KLP ber deg om skaffe en legeerklæring. Det er bare når vi har sendt deg et brev hvor vi ber om legeerklæring, at legen din skal sende den til oss. Ta med deg brevet til legen som bekreftelse på at vi har bedt om legeerklæring.

Spørsmål og svar om uførepensjon

Hvor mye du får i pensjon avhenger av om du får utbetalt arbeidsavklaringspenger/uføretrygd fra NAV eller ikke. Les mer her.

Ja så lenge du er minst 20 prosent ufør så kan du søke om pensjon fra KLP. Har du søkt om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV så trenger vi ofte kopi av dette vedtaket for å vurdere saken hos oss. Du søker om uførepensjon på akkurat samme måte som ellers. 

Du må melde fra til KLP om inntekten din endrer seg.  Hvis du blir sykere etter at du har begynt å jobbe hos en annen offentlig arbeidsgiver så må du søke om økt uføregrad hos pensjonsleverandøren til den siste arbeidsgiveren. 

Du får normalt uførepensjon fra KLP så lenge du mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV. Hvis du får uførepensjon fra KLP uten at du samtidig har arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV så får du opplyst i vedtaket ditt hvor lenge du får utbetalt pensjon.

Du kan få uførepensjon fram til pensjonsalderen din. Deretter får du alderspensjon.

Ja, du opparbeider deg rettigheter til alderspensjon selv om du er ufør. Det betyr at alle årene du har uførepensjon blir medregnet som medlemstid på samme måte som om du jobbet.

Hvor ufør er du?

Er du mer enn 50 prosent arbeidsufør bør du lese Søknad om uførepensjon om du skal jobbe mindre enn 50 prosent.

Interessante artikler

Kvinne i huske foran fjord og fjell

Inntekt og uførepensjon

28.02.22

Du kan jobbe ved siden av uførepensjon, men vær klar over at uførepensjonen din kan bli redusert.

Kvinne får hjelp med bading i basseng

Få korrekt uføregrad

01.11.21

Mange som blir uføre, ønsker helst å jobbe. Men som delvis ufør kan det være fort gjort å overvurdere egen arbeidskapasitet. Dersom du søker om en lav uføregrad fordi du ønsker å være frisk, risikerer du å få lav uføretrygd senere.

Bil parkert i høstmiljø med presenning over

Etteroppgjør for uførepensjon

21.02.22

Når skatteoppgjøret er klart, beregner KLP om du har fått for mye eller for lite utbetalt i pensjon. Det kaller vi et etteroppgjør.

Hånd som sorterer brune blader

Må du tilbakebetale pensjon?

11.07.22

Har du fått for mye pensjon utbetalt, får du et brev som forklarer hvorfor du må betale tilbake, hvor mye du skal betale tilbake og hvordan du skal betale tilbake.

Sykepleier på jobb på sykehus, snakker med pasient i sykesengen

Slik beregnes uførepensjonen din

15.03.22

Hvor mye du får i uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon avhenger av om du får utbetalt arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra Nav eller ikke.

Vilkår og vedtekter om offentlig tjenestepensjon

21.12.21

Her finner du vilkår, vedtekter og skjema for offentlig tjenestepensjon.