Sykepleier på jobb på sykehus, snakker med pasient i sykesengen

Slik beregnes uførepensjonen din

Hvor mye du får i uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon avhenger av om du får utbetalt arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra Nav eller ikke.

Visste du at...

På Min side kan du både beregne og søke om pensjon.

Logg inn på Min side

Har du tidligere jobbet i en stilling med offentlig tjenestepensjon kan du også få rett til uførepensjon. 

Den beregnes i forhold til uføregrad og opptjeningstid.

Slik søker du uførepensjon

Blir du syk kan du få sykepenger fra Nav i inntil et år. Når sykepengeperioden er over kan du som hovedregel få arbeidsavklaringspenger fra Nav i inntil 3 år. Blir du mer enn 50 prosent ufør kan du få uføretrygd fra folketrygden (Nav).

Dette får du i uførepensjon fra KLP hvis du mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra Nav

  • Et fast beløp på 25 prosent av grunnbeløpet i folketrygden, men maks 6 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt. 
  • 3 prosent av den delen av pensjonsgrunnlaget ditt som ligger i intervallet mellom 0 og 6 G.
  • 69 prosent av den del av pensjonsgrunnlaget ditt som ligger mellom 6 og 12 G.

1 G står for grunnbeløpet i folketrygden og er på 106.399 kroner.

Pensjonen reduseres så for uføregrad og opptjeningstid.

Slik søker du om uførepensjon om du får arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra Nav.

Dette får du i uførepensjon fra KLP hvis du ikke mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra Nav

Har du redusert inntektsevne, men ikke tilstrekkelig til å få arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra Nav? Er du minst 20 prosent ufør? Da kan du likevel få uførepensjon fra KLP. Den beregnes slik:

  • Et fast beløp på 25 prosent av grunnbeløpet i folketrygden, men maks 6 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt.
  • 69 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt inntil 12 G.

Husk at pensjonen reduseres så for uføregrad og opptjeningstid.

Slik søker du om uførepensjon om du ikke får arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra Nav.

Dette får du i tillegg hvis du har barn under 18 år

Har du plikt til å forsørge barn under 18 år, kan du få barnetillegg? Barnetillegget er på 4 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt (inntil 6 G). Du får utbetalt barnetillegg for maksimalt 3 barn. Barnetillegget opphører når barnet fyller 18 år.

Les også disse artiklene

Kvinne får hjelp med bading i basseng

Få korrekt uføregrad

01.11.21

Mange som blir uføre, ønsker helst å jobbe. Men som delvis ufør kan det være fort gjort å overvurdere egen arbeidskapasitet. Dersom du søker om en lav uføregrad fordi du ønsker å være frisk, risikerer du å få lav uføretrygd senere.

Kvinne i huske foran fjord og fjell

Inntekt og uførepensjon

06.10.21

Du kan jobbe ved siden av uførepensjon, men vær klar over at uførepensjonen din kan bli redusert.

Bil parkert i høstmiljø med presenning over

Etteroppgjør for uførepensjon

30.09.21

Når skatteoppgjøret er klart, beregner KLP om du har fått for mye eller for lite utbetalt i pensjon. Det kaller vi et etteroppgjør.