Sykepleier på jobb på sykehus, snakker med pasient i sykesengen

Slik beregnes uførepensjonen din

Hvor mye du får i uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon avhenger av om du får utbetalt arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV eller ikke.

Visste du at...

På Min side kan du både beregne og søke om pensjon.

Logg inn på Min side

Blir du langvarig syk kan du få sykepenger fra Nav i inntil et år. Når sykepengeperioden er over kan du som hovedregel få arbeidsavklaringspenger fra Nav i inntil 3 år. Blir du mer enn 50 prosent ufør kan du få uføretrygd fra folketrygden (Nav).

Dette får du i uførepensjon fra KLP hvis du mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV

  • Et fast beløp på 25 prosent av grunnbeløpet i folketrygden, men maks 6 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt. 
  • 3 prosent av den delen av pensjonsgrunnlaget ditt som ligger i intervallet mellom 0 og 6 G.
  • 69 prosent av den del av pensjonsgrunnlaget ditt som ligger mellom 6 og 12 G.

1 G står for grunnbeløpet i folketrygden og er på 101.351 kroner.

Pensjonen reduseres så for uføregrad og opptjeningstid.

Dette får du i uførepensjon fra KLP hvis du ikke mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV

  • Et fast beløp på 25 prosent av grunnbeløpet i folketrygden, men maks 6 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt.
  • 69 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt inntil 12 G.

Pensjonen reduseres så for uføregrad og opptjeningstid.

Dette får du i tillegg hvis du har barn under 18 år

Forsørger du barn under 18 år får du barnetillegg. Barnetillegget er på 4 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt (inntil 6 G). Du får utbetalt barnetillegg for maksimalt 3 barn. Barnetillegget opphører når barnet fyller 18 år.

Les også disse artiklene

Kvinne får hjelp med bading i basseng

Vær oppmerksom på uførefella

Hvis du tar ut delvis uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon uten noe fra Nav, kan du få lavere uføretrygd fra Nav hvis du senere blir mer ufør.

05.03.20

Kvinne i huske foran fjord og fjell

Inntekt og uførepensjon

Det går fint an å jobbe ved siden av uførepensjon, men vær klar over at uførepensjonen din kan bli redusert.

05.03.20

Hånd som holder en prestekrage blomst

Etteroppgjør for uførepensjon

Når skatteoppgjøret er klart, beregner KLP om du har fått for mye eller for lite utbetalt i pensjon. Det kaller vi et etteroppgjør.

05.03.20

Besteforeldre med barnebarn i parken.

Offentlig tjenestepensjon for nybegynnere

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er en avtale som skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. Tjenestepensjon + folketrygd = 66% av sluttlønn.

08.09.20

Hvit port i marka

Hva skjer med pensjonen min når jeg slutter i offentlig sektor?

De fleste slutter fordi de går av med pensjon eller begynner i en jobb i privat sektor. Det har ulik effekt for pensjonen din. Hvor mange år du har jobbet før du slutter er også viktig.

08.07.20

Vilkår og vedtekter om offentlig tjenestepensjon

Her finner du vilkår, vedtekter og skjema for offentlig tjenestepensjon. 

30.06.20