Kvinne i huske foran fjord og fjell

Inntekt og uførepensjon

Du kan jobbe ved siden av uførepensjon, men vær klar over at uførepensjonen din kan bli redusert.

Det går fint an å jobbe ved siden av uførepensjon, men det er viktig at du melder fra om inntekten din endrer seg. Når du får innvilget uførepensjon fra KLP blir det fastsatt en uføregrad og en inntektsgrense ut fra forventet inntekt. Arbeidsinntekt utover inntektsgrensen fører til at uførepensjonen blir redusert. 

Inntektsgrensen blir fastsatt individuelt

Når uførepensjonen din fastsettes må du også oppgi hvor mye du forventer å tjene. Ut fra dette blir det fastsatt en inntektsgrense. Det er hvor mye du kan tjene uten at det påvirker uførepensjonen din fra KLP.

Du kan sjekke inntektsgrensen din på Min Side.

Mottar du uføretrygd fra Nav får du et fribeløp i inntektsgrensen din. Fribeløpet er på 0,4 G, der G står for grunnbeløpet i folketrygden og for tiden utgjør 111.477 kroner om du mottar uføretrygd fra Nav. Ser du at du kommer til å tjene mer enn inntektsgrensen din, må du melde fra til oss. Da justerer vi pensjonsutbetalingene dine slik at de blir riktige.

Tjener du mer enn inntektsgrensen blir pensjonen din redusert, men den blir redusert med mindre enn det du får i ekstra inntekt. 

Utbetalingen stopper først når du tjener 80 prosent, eller mer, av det du hadde i inntekt før du ble arbeidsufør. Her kan det være enkelte unntak som gjør at du beholder pensjonen likevel. Ta kontakt med oss om du ser du kommer til å jobbe mye mer enn det du har tenkt.

Mottar du arbeidsavklaringspenger fra Nav

Uførepensjonen din er beregnet ut fra helsetilstanden, uføregraden og hva du forventer å ha i arbeidsinntekt. All arbeidsinntekt kan føre til at uførepensjonen din blir redusert om du mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav. Hvis inntekten din endrer seg, må du melde fra til oss på Min side. Vi justerer da pensjonsutbetalingene dine slik at de blir riktige.

Uførepensjonen blir korrigert for inntekt

Utbetalingen blir justert automatisk basert på inntektsopplysninger fra Skatteetaten. Får du større inntektsendringer, bør du likevel melde fra om dette på Min side. Du må også melde fra hvis du har personinntekt fra næringsvirksomhet.

Når skatteoppgjøret for året er klart, foretar vi et etteroppgjør for å sjekke om du har fått utbetalt korrekt uførepensjon.

Har du fått for mye utbetalt pensjon, må du betale tilbake pensjon. Har du fått for lite, får du penger igjen. Da får du et brev fra oss. Får du ikke brev, har du fått riktig pensjon og alt er i orden.

Hvilke inntekter har betydning for din uførepensjon?

All inntekt som skattlegges som personinntekt kan ha betydning.    

  • Lønn, personinntekt fra næringsvirksomhet og tilsvarende arbeidsinntekt
  • Andre inntekter som for eksempel omsorgslønn, fosterhjemsgodtgjørelse og personinntekt fra næringsvirksomhet.

Inntekter som ikke har betydning

  • hvor mye du får utbetalt i arbeidsavklaringspenger og pensjoner fra Nav 
  • pensjoner fra andre enn Nav

Kapitalinntekter (renteinntekter, utbytte eller skattepliktige gevinster) regnes ikke som inntekt og du trenger ikke melde fra om dette.

Hva skal du gjøre hvis du får lønnsøkning?

Får du lønnsøkning, behøver ikke dette påvirke uførepensjonen din. Har du pensjon i KLP eller andre offentlige tjenestepensjonsordninger, får du økt inntektsgrense. Da reduserer vi ikke pensjonen din.

Har du pensjon i KLP, får vi opplysninger om lønnsøkningen fra arbeidsgiveren din. Hvis du likevel mener at vi ikke har fått med all lønnsøkning, må du kontakte oss. Du kan sjekke inntektsgrensen og enkelt melde fra om endringer i inntekten din på Min Side.

Har du pensjon et annet sted, får vi ikke disse opplysningene. Da må du kontakte oss innen 31. desember året etter at du fikk lønnsøkningen. Bruk kontaktskjema eller send opplysningene via post.

Les også

Sykepleier på jobb på sykehus, snakker med pasient i sykesengen

Slik beregnes uførepensjonen din

15.03.22

Hvor mye du får i uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon avhenger av om du får utbetalt arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra Nav eller ikke.

Kontoransatt dame med papirer utover gulvet

Vilkår for å få uførepensjon

05.08.22

For å få uførepensjon må du oppfylle noen vilkår.

Kvinne får hjelp med bading i basseng

Få korrekt uføregrad

25.10.22

Mange som blir uføre, ønsker helst å jobbe. Men som delvis ufør kan det være fort gjort å overvurdere egen arbeidskapasitet. Dersom du søker om en lav uføregrad fordi du ønsker å være frisk, risikerer du å få lav uføretrygd senere.