Kvinne i huske foran fjord og fjell

Inntekt og uførepensjon

Det går fint an å jobbe ved siden av uførepensjon, men vær klar over at uførepensjonen din kan bli redusert.

Når du får uførepensjon fra KLP må du oppgi hvor mye du forventer å tjene fremover.

Tjener du mer enn dette skal pensjonen din bli justert. Pensjonen reduseres likevel med en så liten del at det for de fleste vil lønne seg økonomisk å jobbe.

Utbetalingen stopper først når du tjener 80 prosent, eller mer, av det du hadde i inntekt før du ble arbeidsufør. Her kan det være enkelte unntak som gjør at du beholder pensjonen likevel. Ta kontakt med oss om du ser du kommer til å jobbe mye mer enn det du har tenkt.

Uførepensjonen blir korrigert for inntekt

Utbetalingen blir justert automatisk basert på inntektsopplysninger fra Skatteetaten. Får du større inntektsendringer, bør du likevel melde fra om dette på Min side. Du må også melde fra hvis du har personinntekt fra næringsvirksomhet.

Når skatteoppgjøret for året er klart, foretar vi et etteroppgjør for å sjekke om du har fått utbetalt korrekt uførepensjon.

Har du fått for mye utbetalt pensjon, må du betale tilbake pensjon. Har du fått for lite, får du penger igjen. Da får du et brev fra oss. Får du ikke brev, har du fått riktig pensjon og alt er i orden.

Hvilke inntekter har betydning for din uførepensjon?

All inntekt som skattlegges som personinntekt kan ha betydning.    

  • Lønn og tilsvarende arbeidsinntekt
  • Andre inntekter som for eksempel omsorgslønn, fosterhjemsgodtgjørelse og personinntekt fra næringsvirksomhet.

Inntekter som ikke har betydning

  • hvor mye du får utbetalt i arbeidsavklaringspenger og pensjoner fra NAV 
  • pensjoner fra andre enn NAV

Kapitalinntekter (renteinntekter, utbytte eller skattepliktige gevinster) regnes ikke som inntekt og du trenger ikke melde fra om dette.

Hva skal du gjøre hvis du får lønnsøkning?

Får du lønnsøkning, behøver ikke dette påvirke uførepensjonen din. Er du medlem i KLP eller andre offentlige tjenestepensjonsordninger, får du økt inntektsgrense. Da reduserer vi ikke pensjonen din.

Er du medlem i KLP, får vi opplysninger om lønnsøkningen fra arbeidsgiveren din. Hvis du likevel mener at vi ikke har fått med all lønnsøkning, må du kontakte oss. Du kan sjekke inntektsgrensen din på Min Side.

Er du medlem et annet sted, får vi ikke disse opplysningene. Da må du kontakte oss innen 31. desember året etter at du fikk lønnsøkningen. Bruk kontaktskjema eller send opplysningene via post.

Visste du at?

På Min side kan du enkelt melde fra om endringer i inntekten din

Logg inn

Les også

Hånd som holder en prestekrage blomst

Etteroppgjør for uførepensjon

05.03.20

Når skatteoppgjøret er klart, beregner KLP om du har fått for mye eller for lite utbetalt i pensjon. Det kaller vi et etteroppgjør.

Hånd som sorterer brune blader

Må du tilbakebetale pensjon?

05.03.20

Har du fått for mye pensjon utbetalt, får du et brev som forklarer hvorfor du må betale tilbake, hvor mye du skal betale tilbake og hvordan du skal betale tilbake.

Sykepleier på jobb på sykehus, snakker med pasient i sykesengen

Slik beregnes uførepensjonen din

09.03.21

Hvor mye du får i uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon avhenger av om du får utbetalt arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra Nav eller ikke.

Kontoransatt dame med papirer utover gulvet

Vilkår for å få uførepensjon

05.03.20

For å få uførepensjon må du oppfylle noen vilkår.

Kvinne får hjelp med bading i basseng

Få korrekt uføregrad

03.02.21

Mange som blir uføre, ønsker helst å jobbe. Men som delvis ufør kan det være fort gjort å overvurdere egen arbeidskapasitet. Dersom du søker om en lav uføregrad fordi du ønsker å være frisk, risikerer du å få lav uføretrygd senere.

Vilkår og vedtekter om offentlig tjenestepensjon

22.12.20

Her finner du vilkår, vedtekter og skjema for offentlig tjenestepensjon.