Bil parkert i høstmiljø med presenning over

Etteroppgjør for uførepensjon

Når skatteoppgjøret er klart, beregner KLP om du har fått for mye eller for lite utbetalt i pensjon. Det kaller vi et etteroppgjør.

Visste du at?

Etteroppgjøret for uførepensjon skjer hvert år. Da sjekker vi om du har fått for lite eller for mye utbetalt i uførepensjon i fjor. 

Hvordan melde fra om endret inntekt?

Du kan melde fra om endret inntekt ved å logge inn på Min side.

Hvordan foregår etteroppgjøret?

Hvor mye du får ubetalt i uførepensjon fra KLP er basert på hva vi har fått opplyst at du skulle tjene ved siden av uførepensjon. Når skatteoppgjøret er klart får vi opplysninger fra Skatteetaten om hva du faktisk tjente. I det årlige etteroppgjøret ser vi om du har fått utbetalt riktig pensjon eller ikke.

Har du fått for mye utbetalt pensjon, må du betale tilbake pensjon. Har du fått for lite, får du penger igjen. Da får du et brev fra oss. Får du ikke brev, har du fått riktig pensjon og alt er i orden.  

For at du skal få riktig utbetalt pensjon i fremtiden, er det viktig at informasjonen vi har om deg er korrekt. Skjer det endringer i inntekten din, kan du oppdatere det på Min Side.

Hva regnes som inntekt?

  • All skattbar personinntekt, unntatt arbeidsavklaringspenger og uføretrygd fra NAV.
  • Omsorgslønn, fosterhjemsgodtgjørelse og personinntekt fra næringsvirksomhet regnes også som inntekt.

 Inntekt som vi har holdt utenfor beregningen er

  • arbeidsinntekt som du tjente opp før du fikk innvilget uførepensjon (inkludert feriepenger)
  • arbeidsavklaringspenger og uføretrygd i folketrygden
  • foreldrepenger fra Nav som avløser arbeidsavklaringspenger

Har du mer inntekt som skal holdes utenfor etteroppgjøret?

Du kan sjekke om en større del av inntekten skal holdes utenfor etteroppgjøret, enn det vi allerede har holdt utenfor. Det kan gi deg et bedre etteroppgjør.

Disse inntektene kan du kreve at KLP holder utenfor etteroppgjøret:

  • Inntekt som du tjente opp før du fikk innvilget uførepensjon fra oss, men som ble utbetalt i det året vi gjør etteroppgjør for. Dette gjelder også næringsinntekt.
  • Feriepenger av inntekt som du tjente opp før du fikk innvilget uførepensjon.

Feriepenger av inntekt som du hadde samtidig med at du fikk uførepensjon fra KLP kan du ikke holde utenfor etteroppgjøret.

Du kan rette opp etteroppgjøret ved å sende dokumentasjon på når inntekten ble tjent opp. Det gjør du enklest ved å sende oss siste lønnslipp fra før du ble innvilget uførepensjon. Sender du annen dokumentasjon enn lønnslippen, er det viktig at dokumentasjonen viser hva du tjente før du ble innvilget uførepensjon.

Er det noe annet som kan gi deg et bedre etteroppgjør?  

Kommer den økte inntekten fra et godt lønnsoppgjør

Du kan søke om å få lønnsøkningen med i inntektsgrensen din. Da unngår du å få redusert pensjon.  Lønnsøkningen må være høyere enn den årlige reguleringen av grunnbeløpet for at den skal ha betydning for pensjonen din. Det må også være fra en stilling som gir rett på offentlig tjenestepensjon.

Du søker om å få økt inntektsgrense ved å sende oss dokumentasjon på lønnsøkningen. Dette gjør du enklest ved å sende oss kopi av lønnslippene før og etter lønnsøkningen, slik at vi ser hvor stor økningen er.

Mener du at KLP har gjort feil i etteroppgjøret?

Du har også anledning til å klage/anke. Det må du gjøre ved å sende skriftlig henvendelse til oss. Les mer om dette her.

 

Spørsmål og svar

Stortinget og tariffpartene i kommunal sektor vedtok endringer i uførepensjonen for lovfestede offentlige tjenestepensjonsordninger fra 2015. En av endringene er at det skal foretas et årlig etteroppgjør på uførepensjonen når skatteoppgjøret er klart.

For at du skal få riktig utbetalt pensjon, er det viktig at informasjonen vi har om deg er korrekt. Skjer det endringer i inntekten din, kan du oppdatere det på Min Side på klp.no. Du kan også sende disse opplysningene til oss per post eller via kontaktskjema

Årsaken til at du likevel ikke har fått riktig pensjon, kan være at du meldte fra om den økte inntekten for sent, eller at inntekten du registrerte ikke var helt riktig. 

Nei, det blir ikke utsatt. Hvis Skatteetaten endrer inntekten din kan du sende oss den nye skattemeldingen. Da gjør vi et nytt etteroppgjør. 

I etteroppgjøret er vi pålagt å forholde oss til opplysningene som vi får fra Skatteetaten. KLP kan dessverre ikke endre disse opplysningene. 

Hvis du får medhold i en eventuell klage til skatteetaten, må du sende KLP en kopi av den nye skattemeldingen slik at pensjonen kan bli korrigert på nytt. 

For de fleste uførepensjonister lønner det seg økonomisk å jobbe. Tjener du mer enn inntektsgrensen din, blir uførepensjonen redusert. Men pensjonen blir for de fleste redusert med vesentlig mindre enn det du tjener ekstra på å jobbe. Utbetalingen av uførepensjonen stopper først når du tjener 80 prosent, eller mer, av det du hadde i inntekt før du ble arbeidsufør. Du kan derfor trygt velge å ha inntekt ved siden av uførepensjonen.

For sikre at du får riktig utbetaling av uførepensjon, er det viktig at du holder KLP orientert om hva du tjener. Dette kan du gjøre via Min Side. Du kan også sende disse opplysningene per post eller via kontaktskjema

Her er en kortversjon av reglene:

Du kan hvert år tjene inntil 40 prosent av grunnbeløpet utover pensjonsgrunnlaget uten at uførepensjonen blir redusert. Dette forutsetter at du også mottar uføretrygd fra folketrygden.

Inntektsgrensen blir beregnet av den lønnen (pensjonsgrunnlaget) du hadde i full stilling før du ble ufør, eller er forutsatt å kunne skaffe deg etter uførheten. Deretter legges det til de nevnte 40 prosent av G.

Tjener du mer enn inntektsgrensen skal uførepensjonen reduseres. Reglen for slik reduksjon er komplisert. Den sier at uførepensjonen skal reduseres med; overskytende inntekt over inntektsgrensen, multiplisert med uførepensjonen ved 100 prosent uførhet og dividert med pensjonsgrunnlaget.

Heldigvis trenger du ikke å beregne dette selv. Vil du ha hjelp til å beregne dette, kan du se hva som står om dette i brev du har fått fra oss, du kan logge deg inn på Min Side for å sjekke inntektsgrensen din og registrere inntekt, eller du kan ta kontakt med oss via kontaktskjema så kan vi beregne dette for deg.

Les også

Hånd som sorterer brune blader

Må du tilbakebetale pensjon?

11.07.22

Har du fått for mye pensjon utbetalt, får du et brev som forklarer hvorfor du må betale tilbake, hvor mye du skal betale tilbake og hvordan du skal betale tilbake.

Kvinne i huske foran fjord og fjell

Inntekt og uførepensjon

28.02.22

Du kan jobbe ved siden av uførepensjon, men vær klar over at uførepensjonen din kan bli redusert.

Sykepleier på jobb på sykehus, snakker med pasient i sykesengen

Slik beregnes uførepensjonen din

15.03.22

Hvor mye du får i uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon avhenger av om du får utbetalt arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra Nav eller ikke.