Hånd som sorterer brune blader

Må du tilbakebetale pensjon?

Har du fått for mye pensjon utbetalt, får du et brev som forklarer hvorfor du må betale tilbake, hvor mye du skal betale tilbake og hvordan du skal betale tilbake.

KLP må korrigere pensjonsutbetalingene når det er endringer i forutsetningene for pensjonen. Har vi betalt for lite, etterbetaler vi det. Har vi betalt for mye, må vi kreve inn dette.

For mye utbetalt pensjon

For mye utbetalt pensjon kan bli trukket i de månedlige pensjonsutbetalingene eller du kan få en faktura med beløpet du skal betale tilbake. Hvis du får en faktura, ber vi deg om å betale denne fakturaen. Hvis du er uenig i avgjørelsen, kan du sende en klage eller en anke på vedtaket, men du bør først lese begrunnelsen for kravet i brevet du har fått.

Her finner du mer informasjon om hvordan du kan klage eller anke

Har du behov for å dele opp betalingen?

Kan du ikke betale alt tilbake på en gang, er det i noen tilfeller mulig å få delt opp tilbakebetalingen. Da kan du kontakte oss slik at vi kan hjelpe deg med å finne en løsning. 

For ytterligere informasjon om faktura kan du enkelt nå oss via klp.no/kontaktskjema eller ved å ringe kundesenteret på 55 54 85 00.

Les også

Hånd som holder en prestekrage blomst

Etteroppgjør for uførepensjon

05.03.20

Når skatteoppgjøret er klart, beregner KLP om du har fått for mye eller for lite utbetalt i pensjon. Det kaller vi et etteroppgjør.

Kvinne i huske foran fjord og fjell

Inntekt og uførepensjon

05.03.20

Det går fint an å jobbe ved siden av uførepensjon, men vær klar over at uførepensjonen din kan bli redusert.

Bestefar med barnebarn i trillebår

Inntekt og alderspensjon

31.05.21

Her får du en oversikt over mulighetene for å kombinere jobb og alderspensjon fra KLP.

Åker sol fjell

Etteroppgjøret på AFP

01.06.21

Hvert år når skatteoppgjøret er klart, beregner KLP om du har fått for mye eller for lite utbetalt i avtalefestet pensjon (AFP). Det kaller vi et etteroppgjør.

Pengebunke med norske kroner. 200 sedler, 10 kroner mynter, 5 kroner og 1 krone.

Når utbetales pensjoner fra KLP?

31.05.21

Her finner du oversikt over utbetalingsdatoer fra KLP. Dette gjelder alle pensjonsordninger og ytelser. Pensjon utbetales den 20. hver måned, men enkelte måneder kommer den tidligere.

Vilkår og vedtekter om offentlig tjenestepensjon

22.12.20

Her finner du vilkår, vedtekter og skjema for offentlig tjenestepensjon.