Omvendt skygge av to kvinner som går på Operataket i Oslo

Slik slår pensjonsendringene ut for Lilian og Grete i 50-årene

Lilian og Grete er kolleger og venninner. De er 56 og 57 år gamle og drømmer om å ta den store reisen til Sør-Amerika sammen når de blir pensjonister. Venninnene har hørt at de kan ta ut pensjonen sin fra fylte 62 år, og det er jo utrolig nok ikke mange årene til.

Lilian og Grete jobber begge som barnehagelærer i den samme barnehagen og har lik lønn på knapt 500.000 kroner. Når de blir 62 år har begge 35 års opptjeningstid i offentlig tjenestepensjon på jobben.

Lilian er født i 1962 og Grete er født i 1963. Siden de nye reglene for offentlig tjenestepensjon gjelder fullt ut for personer født i 1963 og senere, opptjener Grete pensjonen sin delvis etter nye regler mens Lilian opptjener pensjonen sin kun etter de gamle reglene. Det skjer selv om de praktisk talt er like gamle.

For Lilian og Grete blir derfor situasjonen forskjellig når de blir 62 år og vil ta ut pensjonen:

Lilian kan pensjonere seg når hun fyller 62 år. Hun vil da motta tidligpensjonsordningen AFP (avtalefestet pensjon) på ca 54 prosent av sluttlønn frem til hun fyller 65 år. I perioden mellom at hun er 65 og 67 år, får hun 66 prosent av lønn fra tjenestepensjonen. Fra hun fyller 67 år - og livet ut - vil pensjonen hennes være på 62 prosent av den lønnen som hun hadde da hun sluttet å jobbe.

Ny-OFTP_Pensjonsutvikling

Grete kan også velge å ta ut pensjonen sin fra at hun fyller 62 år, men da vil pensjonen hennes bli 55 prosent av sluttlønnen livet ut. Fordi hun er omfattet av de endrede reglene fra 2020 kan hun velge å spe på inntekten ved å jobbe fullt selv om hun tar ut pensjon fra 62 år. Når hun senere slutter å jobbe, blir pensjonen litt større fordi hun får pensjonsopptjening av det hun har tjent etter 62 år.

Hvis Grete i stedet velger å jobbe videre til hun er 67 år, og tar ut pensjonen sin først da, vil pensjonen hennes bli 69 prosent av lønnen hennes livet ut. Det er jo ikke så verst! Men det betyr at om hun og Lilian skal reise til Sør-Amerika sammen, må de nok vente til Grete er 67 år!

Ny-OFTP_ProsentAvSluttlønn2

Hvis Lilian ønsker å beregne hva hun får i pensjon da hun fyller 62 år, kan hun snart gjøre det. Fra i sommer vil alle som er født fra og med 1954 til og med 1962 kunne gjøre en nær nøyaktig beregning av hva de får i pensjon ved å logge inn på Min Side på klp.no.

Senere årskull, altså de som er født i 1963 og senere, må vente litt lenger før de kan gjøre nær nøyaktige beregninger av hva de får i pensjon.

Det er levealdersjusteringen i folketrygden som gjør at vi må jobbe lenger:

Jens er sønnen til Grete, og han er født 1993. Han har gått i morens fotspor og har samme jobb og lønnsnivå som henne.

Jens vil ha hele pensjonsopptjeningen sin etter de endrede reglene for offentlig tjenestepensjon. Hvis han ønsker seg en Sør Amerika-tur når han blir 62 år og tar ut pensjonen sin da vil han få en pensjon på bare 45 prosent av sluttlønnen sin livet ut.

Hvis Jens skal få en pensjon på 66 prosent av lønnen livet ut, må han jobbe til han er 70 år.