Okonomi_eierskap_sparing_valuta_Finans

Slik blir pensjonen regulert i 2021

Pensjonene blir regulert på en ny måte i 2021 og pensjonistene blir trolig årets inntektsvinnere. De fleste får regulert og etterbetalt pensjon i utbetalingen 18. juni 2021. Pensjonene fra KLP blir regulert med nesten 5 prosent fra 1. mai. 

Sjekk pensjonen din på Min Side

Du kan sjekke pensjonen din ved å logge inn på Min side. 

Logg inn på Min side

Utbetaling av pensjon

Alle yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste og som får alderspensjon eller AFP utbetalt fra KLP, kan jobbe så mye de vil etter avtale med arbeidsgiver så lenge arbeidet er knyttet til korona-pandemien. Det kan de gjøre uten at innmeldingen reduserer pensjonen fra KLP. Les pensjonister kan jobbe under pandemien uten å tape pensjon.

Alderspensjon Det er ordinært skattetrekk i juni og det er ingen skattetrekk i desember.

AFP Det er ordinært skattetrekk i juni og det er ingen skattetrekk i desember.

Uførepensjon Det blir ikke trukket skatt i juni og det blir trukket halv skatt i desember.

Etterlattepensjon Det er ordinært skattetrekk i juni og det er ingen skattetrekk i desember.

For de som er bosatt i utlandet og betaler kildeskatt i Norge, vil det også bli trukket skatt i desember.

Oversikt over utbetalingsdatoer finne du her

På Min Side kan du se oversikt over dine egne pensjonsutbetalinger fra KLP. 

Nei, det trenger du ikke. Hver måned får KLP oppdaterte endringer fra Folkeregisteret.

For at vi skal kunne utbetale pensjonen din til et kontonummer i utlandet må du ha en IBAN-konto og bankens Swift / Bic-kode. Gebyret du må betale er da 30 kroner per måned.

Dersom du ikke har IBAN / Swift / Bic-konto, er gebyret 100 kroner per måned.

Før vi kan starte utbetalingen til dette kontonummeret må du sende oss en bekreftelse fra banken din på at du eier eller disponerer denne kontoen. Bekreftelsen må være skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk skriftspråk.

Ved å logge deg inn på Min Side kan du enkelt endre kontonummeret ditt selv.

Hvis endringen er registrert innen den 6. i måneden, så vil utbetalingen den 20. kommer til rett konto. Et unntak for dette er i desember, da må det være registrert før den 1. i måneden.

Det kan være lurt å vente med å slette den gamle kontoen din til du har mottatt den første utbetalingen på ny konto.

Det er banken din som skal sende ut informasjon om pensjonsutbetalingen fra KLP. Denne informasjonen blir enten sendt til din nettbank eller til din postkasse. Dersom du har nettbank, vil du ikke få informasjon om utbetaling per post.

Les mer om pensjonsutbetaling og skatt.

KLP innhenter selv skatteopplysninger for KLPs pensjonister direkte fra skattemyndighetene.

Dersom du ønsker å øke skattetrekket ditt, kan du gjøre dette selv på Min Side.

Alderspensjonen og AFP under utbetaling skal bli regulert med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst for 2020 og 2021. Det gjelder både alderspensjon fra folketrygden og fra offentlig tjenestepensjon. For å gjennomføre reguleringen blir det brukt en særskilt reguleringsfaktor i år.

Resultatet er at alderspensjon og AFP under utbetaling blir regulert med 4,99 prosent fra 1. mai 2021.

Husk at pensjonene blir regulert individuelt, det er noen unntak fra hovedreglene. Det gjelder spesielt de som har gått over fra lønn, uførepensjon eller AFP til alderspensjon eller fylt 67 år i løpet av det siste året.

Den årlige veksten for hele 2021 blir 3,58 prosent sammenlignet med hele 2020. Vær klar over at dette er en beregning av årsvekst for kalenderåret. 

Slik reguleres uførepensjon

Uførepensjonen blir regulert med lønnsveksten. Det betyr at uførepensjon blir økt med 4,98 prosent fra 1. mai. Når du fyller 67 år eller når aldersgrensen for stillingen din om den er lavere, får du alderspensjon. Den blir regulert som beskrevet over.

Vær klar over at det blir svært liten forskjell mellom hvordan for eksempel alderspensjon under utbetaling og uførepensjon blir regulert fra 1. mai.

Noen uførepensjonister kan få mindre i uførepensjon. De det gjelder får brev om det, og kan se reguleringen på Min pensjon.

Grunnen til at pensjonen kan bli lavere for noen er knyttet til hvordan vi beregner uførepensjon. KLP betaler mer uførepensjonen av lønn som overstiger 6 G. Siden grunnbeløpet har økt, er det en mindre del av lønnen som overstiger 6 G.

Grunnbeløpet (G) blir økt til 106.399 kroner fra 1. mai.

Avtalefestet pensjon (AFP) under utbetaling

AFP blir regulert slik som alderspensjon under utbetaling, det vil si med 4,99 prosent fra 1. mai. Vær klar over at pensjonsgrunnlaget for alderspensjonen blir oppregulert med lønnsveksten fra uttak av AFP og frem til 67 år ved overgang til alderspensjon.  

Ektefellepensjon for deg som har fylt 67 år

Ektefellepensjonen blir økt med 4,99 prosent fra 1. mai.

Noen av de som mottar ektefellepensjon kan få mindre i ektefellepensjon. Ektefellepensjon fra KLP blir i noen tilfeller samordnet med pensjonen fra Nav, og måten dette gjøres på kan også i noen tilfeller føre til nedgang i pensjon når G øker. De det gjelder skal få brev om det.

Ektefellepensjon for deg som ikke har fylt 67 år

Ektefellepensjon for deg som ikke har fylt 67 år, blir økt med 4,98 prosent prosent fra 1. mai.

Vær klar over at det i år blir svært liten forskjell mellom hvordan for ektefellepensjon blir regulert om du er eldre eller yngre enn 67 år.

Noen av de som mottar ektefellepensjon får mindre i ektefellepensjon. Ektefellepensjon fra KLP blir i noen tilfeller samordnet med pensjonen fra Nav, og måten dette gjøres på kan også i noen tilfeller føre til nedgang i pensjon når G øker. De det gjelder skal få brev om det.

Barnepensjon

Barnepensjon blir økt med 4,98 prosent fra 1. mai.

Pensjon under opptjening

Pensjonsgrunnlag og pensjonsbeholdninger blir som hovedregel regulert med 4,98 prosent, men for de som er født før 1963 og som jobber i stilling med offentlig tjenestepensjon, er det sluttlønnen som gjelder.

Fakta om årets pensjonsregulering:

  • Alderspensjon fra folketrygden skal reguleres med gjennomsnitt av lønns- og prisvekst i 2021.
  • Alderspensjon som ble regulert i 2020 skal bli kompensert slik at denne blir regulert tilsvarende.
  • Alle pensjonsytelsene fra offentlig tjenestepensjon skal bli regulert tilsvarende som folketrygden.
  • Reguleringen av pensjoner skal ikke være høyere enn lønnsveksten for 2021.

Hvor kan du se reguleringen?

Du kan se den regulerte pensjonen din på Min Side fra 1. juni. Du kan se hva pensjonen din utgjør etter regulering under Min pensjon. 

Når utbetales regulert pensjon?

De fleste får regulert og etterbetalt pensjon for mai i utbetalingen 18. juni 2021.

Hvem bestemmer hvordan pensjonene skal reguleres?

Det er myndighetene som har bestemt hvordan de forskjellige pensjonsytelsene skal reguleres i forhold til reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden.

Les mer om hvordan pensjon reguleres.

Minstepensjon og minstenivå i folketrygden kan få betydning for din pensjon fra KLP

Minste pensjonsnivå for enslige i folketrygden blir også økt ekstraordinært i år. Minstepensjonen for enslige øker med 4.000 kroner fra 1. mai 2020 og med 5.000 kroner til fra 1. juli. Får du økt pensjon fra folketrygden som følge av dette kommer det helt eller delvis til fradrag i offentlig tjenestepensjon. Men alle får mer i samlet pensjon.

Les mer om årets trygdeoppgjør på regjeringen.no

 

Pensjonister kan jobbe under koronapandemien uten å tape pensjon

Yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste kan jobbe under koronapandemien og motta både pensjon og lønn uten å få pensjonen redusert

Les også

Bestefar med barnebarn i trillebår

Inntekt og alderspensjon

31.05.21

Her får du en oversikt over mulighetene for å kombinere jobb og alderspensjon fra KLP.

Pengebunke med norske kroner. 200 sedler, 10 kroner mynter, 5 kroner og 1 krone.

Betaler jeg skatt på pensjon?

23.06.21

Det er fortsatt lav skatt på pensjon. Pensjon skattlegges som lønn, men satsene er lavere. Du kan dessuten få et stort skattefradrag for pensjon.

Hånd som sorterer brune blader

Grunnbeløpet øker med 4,98 prosent

21.05.21

Grunnbeløpet (G) øker fra 101.351 kroner til 106.399 fra 1. mai 2021.