Eldre ektepar i bunad

Slik blir pensjonen din regulert

Både pensjon du tjener opp og pensjon du får utbetalt blir regulert hvert år, men reglene er forskjellige. 

Pensjon blir regulert for at den skal opprettholde verdien over tid. 

Nesten 5 prosent fra 1. mai 2021

I 2021 skal alderspensjon, AFP og særalderspensjon under utbetaling fra KLP bli regulert med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst for 2020 og 2021. Det gjelder også alderspensjon fra folketrygden som utbetales av Nav. For å gjennomføre reguleringen blir det brukt en særskilt reguleringsfaktor i år. 

Resultatet er at pensjon som er under utbetaling, blir regulert med nesten 5 prosent fra 1. mai 2021. Den regulerte pensjonen blir utbetalt i juni. 

Ser vi på alderspensjon og AFP under utbetaling for hele 2021 sammenlignet med hele 2020 blir årsveksten 3,58 prosent.

Slik blir pensjon under utbetaling regulert i 2021

  • Alderspensjon, AFP og særalderspensjon som er under utbetaling øker med 4,99 prosent fra 1. mai 2021. Det samme gjelder etterlattepensjon for deg som er fylt 67 år.
  • Mottar du uførepensjon, eller er du under 67 år og mottar etterlattepensjon, øker pensjonen med 4,98 prosent fra 1. mai 2021. 

Slik blir pensjonene regulert i 2021. 

Pensjon under opptjening

Teknisk sett gjennomføres reguleringen av pensjon under opptjening ved at pensjonsgrunnlag eller pensjonsbeholdninger oppreguleres med grunnbeløpet i folketrygden. Grunnbeløpet blir regulert med den generelle lønnsveksten i samfunnet. 

For de som er født før 1963 og som jobber i stilling med offentlig tjenestepensjon er sluttlønnen avgjørende for pensjonen. Det betyr at individuell lønnsvekst har betydning.

Har du startet en pensjonsutbetaling fra KLP før 67 år, skal den som hovedregel bli oppregulert med lønnsveksten ved overgang til ordinær alderspensjon fra 67 år. Det gjelder for eksempel for AFP eller for uttak av alderspensjon før 67 år fra en stilling med særaldersgrense.

Regulering av pensjonen skjer med virkning fra 1. mai hvert år. 

Grunnbeløpet (G) blir økt til 106.399 kroner fra 1. mai.

Slik reguleres offentlig tjenestepensjon

Det er usikkert hvordan reglene for regulering blir i 2022 og senere. Stortinget har vedtatt prinsippet om regulering med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst, men ikke bedre enn lønnsvekst. Men den praktiske gjennomføringen er foreløpig ikke blitt formalisert. Dessuten skal pensjonsutvalget vurdere det fremtidige reguleringsregimet. Tabellen nedenfor må derfor brukes med forsiktighet. 

Les også disse artiklene

Kvinne i huske foran fjord og fjell

Inntekt og uførepensjon

05.03.20

Det går fint an å jobbe ved siden av uførepensjon, men vær klar over at uførepensjonen din kan bli redusert.

Pengebunke med norske kroner. 200 sedler, 10 kroner mynter, 5 kroner og 1 krone.

Når utbetales pensjoner fra KLP?

31.05.21

Her finner du oversikt over utbetalingsdatoer fra KLP. Dette gjelder alle pensjonsordninger og ytelser. Pensjon utbetales den 20. hver måned, men enkelte måneder kommer den tidligere.

Hånd som sorterer brune blader

Grunnbeløpet øker med 4,98 prosent

21.05.21

Grunnbeløpet (G) øker fra 101.351 kroner til 106.399 fra 1. mai 2021.