Eldre ektepar i bunad

Slik blir pensjonen din regulert

Både pensjon du tjener opp og pensjon du får utbetalt blir regulert hvert år, men reglene er forskjellige. 

Pensjon blir regulert for at den skal opprettholde verdien over tid. Offentlig tjenestepensjon blir regulert som folketrygden.

Slik blir de fleste pensjoner under utbetaling regulert

Alderspensjon under utbetaling og en rekke andre pensjoner blir regulert med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten. Disse blir i 2022 regulert med en økning på 3,53 prosent fra 1. mai, mens årlig økning blir 4,12 prosent. 

Dette gjelder følgende pensjoner under utbetaling:

  • Alderspensjon etter 67 år
  • Særalderspensjon før 67 år
  • AFP
  • Ektefellepensjon etter 67 år

Følgende pensjoner under utbetaling blir regulert annerledes

Mottar du uførepensjon, eller er du under 67 år og mottar etterlattepensjon, øker pensjonen med 4,77 prosent i juni med virkning fra 1. mai 2022. 

Pensjon under opptjening

Teknisk sett gjennomføres reguleringen av pensjon under opptjening ved at pensjonsgrunnlag eller pensjonsbeholdninger oppreguleres med grunnbeløpet i folketrygden. Grunnbeløpet blir regulert med den generelle lønnsveksten i samfunnet. 

For de som er født før 1963 og som jobber i stilling med offentlig tjenestepensjon, er sluttlønnen avgjørende for pensjonen. Det betyr at individuell lønnsvekst har betydning.

De som er født etter 1962 får pensjonsopptjeningen regulert med den generelle lønnsveksten i samfunnet, uttrykt gjennom veksten i grunnbeløpet.

Har du startet en pensjonsutbetaling fra KLP før 67 år, skal den som hovedregel bli oppregulert med lønnsveksten ved overgang til ordinær alderspensjon fra 67 år. Det gjelder for eksempel for AFP eller for uttak av alderspensjon før 67 år fra en stilling med særaldersgrense.

Regulering av pensjonen skjer med virkning fra 1. mai hvert år. 

Grunnbeløpet (G) blir økt fra 1. mai.

Slik reguleres offentlig tjenestepensjon

Litt forenklet skal pensjoner under opptjening reguleres med lønnsvekst. Pensjoner under utbetaling skal reguleres med med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst fra 2022. Se tabellen nedenfor for hvordan de forskjellige pensjonene blir regulert.

Les også disse artiklene

Kvinne i huske foran fjord og fjell

Inntekt og uførepensjon

28.02.22

Du kan jobbe ved siden av uførepensjon, men vær klar over at uførepensjonen din kan bli redusert.

norske penger i sedler og mynter

Når utbetales pensjoner fra KLP?

13.04.22

Her finner du oversikt over utbetalingsdatoer fra KLP. Dette gjelder alle pensjonsordninger og ytelser. Pensjon utbetales den 20. hver måned, men enkelte måneder kommer den tidligere.

Hånd som sorterer brune blader

Grunnbeløpet økte med 4,77 prosent til 111.477 kroner

19.05.22

Grunnbeløpet (G) økte fra 106.399 kroner til 111.477 kroner fra 1. mai 2022. Det er en økning på 4,77 prosent.