Mann med hund på svaberget

Din ektefelle kan få ektefellepensjon om du dør

Har du rett til offentlig tjenestepensjon eller mottar pensjon fra KLP, kan din gjenlevende ektefelle ha rett på ektefellepensjon.

Ektefellepensjon skal som hovedregel utbetales månedlig så lenge ektefellen lever.

  • Ektefellepensjon opphører dersom gjenlevende ektefelle inngår nytt ekteskap, men begynner igjen om det nye ekteskap oppløses ved død eller skilsmisse.
  • Samboere har ikke rett til ektefellepensjon.

Nettoberegnet eller bruttoberegnet pensjon

Hvordan ektefellepensjonen beregnes, kommer blant annet an på når du ble medlem i KLP, når ekteskapet ble inngått og når din ektefelle/fraskilte ektefelle ble født.

Ektefellen kan få rett til:

  • Nettoberegnet ektefellepensjon
  • Bruttoberegnet ektefellepensjon

Er du i yrkesaktiv alder får ektefellen som hovedregel en nettoberegnet ektefellepensjon om du dør, men er du pensjonist får ektefellen ofte bruttoberegnet ektefellepensjon.

Hvem får bruttoberegnet ektefellepensjon? 

Når ble du medlem i KLP Når ble ektefellen din født Når ble dere gift
Før 01.07.2000 Før 01.07.1950  
Før 01.10.1976 01.07.1950 - 31.12.1954 Før 2010

De som ikke får bruttoberegnet, får nettoberegnet ektefellepensjon.

Er gjenlevende ektefelle født i 1955 eller senere blir det nettoberegnet ektefellepensjon.

Nettoberegnet ektefellepensjon beregnes slik

Nettoberegnet ektefellepensjon utgjør 9 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt.

Den skal ikke reduseres for ytelser fra folketrygden. Pensjon skal ikke reduseres for inntekt eller egen tjenestepensjon. I noen tilfeller kan ektefellepensjon bli redusert hvis det foreligger rett til andre ektefellepensjoner fra offentlig tjenestepensjonsordninger.

Bruttoberegnet ektefellepensjon beregnes slik

Bruttoberegnet ektefellepensjon beregnes som 39,6 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt. Den beregnes utfra medlemstiden og den skal normalt avkortes mot annen tjenestepensjon, ytelser fra folketrygden og egen inntekt. 

Vær klar over at det er noen som har rett til bruttoberegnet ektefellepensjon som ikke skal reduseres for egen inntekt eller avkortes mot annen tjenestepensjon. Det kan være aktuelt dersom du ble meldt inn i offentlig tjenestepensjonsordning før 1. oktober 1976.

Les mer om bruttoberegnet ektefellepensjon i vedtektene.

Bruttoberegnet ektefellepensjon skal gradvis utfases.

Les mer om hvordan det skal gjennomføres

30 års medlemstid gir full pensjon

Din ektefelle har rett til full ektefellepensjon hvis medlemstiden din er 30 år eller mer. Medlemstiden beregnes frem til aldersgrensen for stillingen din, men ikke utover 67 år. Hvis medlemstiden er mindre enn 30 år, avkortes pensjonen med så mange 30-deler som mangler.

Har du vært medlem tidligere?

Er du tidligere medlem, blir opptjeningstiden beregnet etter andre regler. Du må ha en medlemstid på minst tre år for at ektefelle skal ha rett til ektefellepensjon. Har du vært medlem av folkevalgtordningen før 01.01.14, er det tilstrekkelig med 1,6 års medlemskap for rett til ektefellepensjon.

Har min tidligere ektefelle rett til ektefellepensjon?

Ja, din tidligere ektefelle kan ha rett til ektefellepensjon. Det er tre krav som må være oppfylt:

  • du hadde medlemskap i offentlig tjenestepensjon før skilsmissen
  • din tidligere ektefelle var minst 45 år ved skilsmissen
  • ekteskapet hadde vart i minst 10 år

Hvis du har vært gift flere ganger, kan pensjonen bli delt i forhold til hvor mange påbegynte år hver av ektefellene var gift med deg.

Dersom en av ektefellene dør, vil den andre få hele pensjonen. 

Et unntak for ektefellepensjon

Hvis du som er KLP-medlem dør innen ett år etter innmeldingen i KLP, eller innen ett år etter at ekteskapet ble inngått, har ektefellen i noen tilfeller ikke rett til ektefellepensjon. Dette unntaket gjelder hvis dødsfallet skyldes sykdom som en av ektefellene kjente til før man giftet seg eller ble innmeldt i KLP.

Vær klar over at tidligere medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning kan bidra til å oppfylle kravet om et års opptjening.

For deg som mottar pensjon

Her samler vi informasjon for deg som helt eller delvis har tatt ut pensjon eller er over 62 år og trolig kan ta ut en pensjon.

For deg som mottar pensjon

Når noen som har rett til pensjon dør

Når noen som har rett til pensjon fra KLP dør, kan etterlatte ha rett til pensjon. 

Slik behandler KLP melding om dødsfall

Bestefar med barnebarn i trillebår

Inntekt og alderspensjon

27.05.22

Her får du en oversikt over mulighetene for å kombinere jobb og alderspensjon fra KLP.

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

02.09.22

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Tjenestepensjonen din kan bli både større og mindre. Sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

Bestemor og barnebarn koser seg sammen inne i en sofa.

Bør du jobbe på pensjonistlønn?

12.09.22

Du kan jobbe på pensjonistlønn uten å bli innmeldt i tjenestepensjonsordningen. Dermed kan du unngå at offentlig tjenestepensjon blir redusert.