Bestemor og barnebarn koser seg sammen inne i en sofa.

Bør du jobbe på pensjonistlønn

Du kan jobbe på pensjonistlønn uten å bli innmeldt i tjenestepensjonsordningen. Dermed kan du unngå at offentlig tjenestepensjon blir redusert.

Du kan jobbe under koronapandemien uten å tape pensjon

Pensjonister kan jobbe i offentlig helsetjeneste under korona-pandemien for å møte et ekstraordinært personellbehov. Les mer i pensjonister kan jobbe under pandemien og motta både lønn og pensjon

Å jobbe på pensjonistlønn kan være en mulighet om du vil jobbe i offentlig sektor som alderspensjonist. Jobber du på pensjonistlønn, blir du ikke innmeldt i tjenestepensjonsordningen i offentlig sektor. Dermed kan du unngå at alderspensjonen fra tjenestepensjonen din blir redusert selv om du jobber ved siden av.

Hva er pensjonistlønn?

Pensjonistlønn er en fast timesats som arbeidsgiver utbetaler til alderspensjonister som vil jobbe på pensjonistvilkår ved siden av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon. Pensjonistlønn er normalt lavere enn ordinær timelønn, men du kan få tillegg for ubekvem arbeidstid. Det er ikke alle arbeidsgivere som tilbyr arbeid på pensjonistvilkår og det må inngås en individuell avtale mellom deg og din arbeidsgiver om du ønsker å jobbe på pensjonistvilkår.

Gjelder også tjenestepensjonsberegnet AFP fra 65 år

AFP-pensjonister som mottar AFP etter tjenestepensjonsordningens ordinære regler kan også jobbe på pensjonistlønn. De som er født i 1962 eller tidligere kan normalt ta ut tjenestepensjonsberegnet AFP fra de er 65 år.

Vær klar over at AFP-pensjonister som mottar det som kalles for folketrygdberegnet AFP, ikke kan jobbe på pensjonistvilkår. Les mer om AFP her

Gjelder også de som har alderspensjon for særalder

Har du tatt ut alderspensjon for særalder kan du også jobbe på pensjonistlønn. Det er også mulig å ta ut pensjon etter den såkalte 85-årsregelen og i tillegg jobbe på pensjonistlønn.

Hvor mye utgjør pensjonistlønn?

Fra 1. januar 2021 er lønn for tilsatte på pensjonistvilkår 218 kroner per time.

Vær klar over at satsen og tidspunkt for endring kan variere litt mellom de forskjellige tariffområdene i offentlig sektor. Sjekk med arbeidsgiveren din om du kan jobbe på pensjonistlønn og hvor mye det utgjør på din arbeidsplass.

Hva er fordelen med å jobbe på pensjonistlønn?

Ved å jobbe på pensjonistlønn kan du som nevnt unngå at tjenestepensjonen blir redusert om du jobber på vanlig lønn etter 67 år. Men du bør vurdere om det kan være fordelaktig for deg.

  • Har du full opptjening i offentlig tjenestepensjon kan tjenestepensjonen din bli redusert om du jobber etter 67 år. Du kan få maksimal tjenestepensjon om du jobber til du har kompensert for levealdersjustering. Har du full opptjening og jobber utover dette tidspunktet blir normalt tjenestepensjonen din betydelig redusert. Det kan du unngå ved å jobbe på pensjonistlønn.

Vær klar over at arbeid på pensjonistlønn er ment for arbeid i mindre omfang enn full stilling. Det vil primært si vikarer på timelønn som ansettes på pensjonistvilkår.

Kan det være bedre å jobbe på ordinær lønn?

Mange vil unngå at tjenestepensjonen blir redusert med å jobbe på pensjonistlønn etter 67 år. Men det kan være mer fordelaktig for deg å jobbe på ordinær lønn.

  • Jobber du på ordinær lønn etter 67 år blir tjenestepensjonen din i noen tilfeller større og i andre tilfeller mindre. Det avhenger av din opptjeningstid, gjennomsnittlig stillingsprosent, hvilket år du er født, individuell garanti og om du har jobbet til du har kompensert for levealdersjustering

Du bør sjekke hva pensjonen din blir om du jobber lenger ved å logge inn på Min side

Min side kan du beregne pensjonsprognoser med fratreden på forskjellig tidspunkt og se hvordan det slår ut både for tjenestepensjonen din og alderspensjon fra folketrygden.

Ta også hensyn til at:

  • Ordinær lønn er større enn pensjonistlønn og det kan være begrensninger på hvor mye du får lov til å jobbe, om du jobber på pensjonistlønn.
  • Du kan også tjene opp mer i alderspensjon fra folketrygden om du fortsetter å jobbe på ordinær lønn. Denne effekten blir gradvis sterkere for de som er født i 1954 eller senere.
  • Du kan motta lønn fra privat sektor sammen med alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon uten at pensjonen blir redusert.

Hvordan det slår ut samlet sett er vanskelig å si på generell basis. Det er avhengig av en rekke faktorer og må derfor beregnes individuelt. Du bør derfor vurdere hva som samlet sett vil være best for deg, før du eventuelt velger å jobbe på pensjonistlønn.

Les også disse artiklene

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

19.11.20

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Men sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

Mann med hund på svaberget

Hvor lenge må jeg jobbe for å få maksimal pensjon?

23.02.21

Jobber du etter 67 år kan alderspensjonen din fra KLP bli lavere. Men du kan få mer i samlet årlig pensjon fra folketrygden og KLP om du til jobber til du har kompensert for levealdersjusteringen. Her kan du sjekke når det skjer for ditt årskull.

Kvinne i huske foran fjord og fjell

Aldersgrenser i KLP

16.03.21

Aldersgrensen for stillingen din har betydning for hvor lenge du kan jobbe og når du kan ta ut alderspensjon. De som jobber i en stilling med særaldersgrense har noen spesielle regler. 

To ansatte på sykehus

Hvor mye må du jobbe før du blir medlem i KLP?

06.01.21

Hvor mye du må jobbe før du meldes inn i pensjonsordningen avhenger av hvor du er ansatt.

sykepleiere i korridor på sykehus

Hvordan kan sykepleiere regne ut stillingsprosent?

06.01.21

En del alderspensjonister ønsker å jobbe under innmeldingspliktig grense på 20 prosent. Det er fordi de vil unngå å bli innmeldt i offentlig tjenestepensjonsordning på nytt etter uttak av full alderspensjon.

Besteforeldre med barnebarn i parken.

Offentlig tjenestepensjon for nybegynnere

08.09.20

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er en avtale som skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. Tjenestepensjon + folketrygd = 66% av sluttlønn.