Illustrasjonsfoto

Pensjonistlønn

Du kan jobbe på pensjonistlønn uten å bli innmeldt i tjenestepensjonsordningen. Dermed kan du unngå at offentlig tjenestepensjon blir redusert.

Å jobbe på pensjonistlønn er en mulighet om du vil jobbe i offentlig sektor som alderspensjonist. Ved å jobbe på pensjonistlønn unngår du at alderspensjonen fra tjenestepensjonen blir redusert selv om du jobber ved siden av.

Hvor mye utgjør pensjonistlønn?

Fra 1. januar 2023 er lønn for tilsatte på pensjonistvilkår 233 kroner per time.

Vær klar over at satsen og tidspunkt for endring kan variere litt mellom de forskjellige tariffområdene i offentlig sektor. Sjekk med arbeidsgiveren din om du kan jobbe på pensjonistlønn og hvor mye det utgjør på din arbeidsplass.

Hva er pensjonistlønn?

Pensjonistlønn er en fast timesats som arbeidsgiver utbetaler til alderspensjonister som vil jobbe på pensjonistvilkår ved siden av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon. Pensjonistlønn er normalt lavere enn ordinær timelønn, men du kan få tillegg for ubekvem arbeidstid. Det er ikke alle arbeidsgivere som tilbyr arbeid på pensjonistvilkår og det må inngås en individuell avtale mellom deg og din arbeidsgiver om du ønsker å jobbe på pensjonistvilkår.

Pensjonistlønn gjelder også

Alderspensjon for særalder

Har du tatt ut alderspensjon for særalder kan du også jobbe på pensjonistlønn. Det er også mulig å ta ut pensjon etter den såkalte 85-årsregelen og i tillegg jobbe på pensjonistlønn.

Tjenestepensjonsberegnet AFP fra 65 år

AFP-pensjonister som mottar AFP etter tjenestepensjonsordningens ordinære regler kan også jobbe på pensjonistlønn. De som er født i 1962 eller tidligere kan normalt ta ut tjenestepensjonsberegnet AFP fra de er 65 år.

Ordinær pensjonistlønn gjelder ikke for

Folketrygdberegnet AFP

AFP-pensjonister som mottar det som kalles for folketrygdberegnet AFP, kan ikke jobbe på ordinær pensjonistlønn. Les mer om AFP her

Fordelen med å jobbe på pensjonistlønn

Ved å jobbe på pensjonistlønn kan du som nevnt unngå at tjenestepensjonen blir varig redusert om du jobber på vanlig lønn etter 67 år. 

  • Arbeid på pensjonistlønn er ment for arbeid i mindre omfang enn full stilling. Det vil primært si vikarer på timelønn som ansettes på pensjonistvilkår.

Fordelen med å jobbe på ordinær lønn

  • Jobber du på ordinær lønn etter 67 år blir tjenestepensjonen din i noen tilfeller større og i andre tilfeller mindre. 
  • Ordinær lønn er større enn pensjonistlønn. 
  • Du tjener opp mer i alderspensjon fra folketrygden om du fortsetter å jobbe på ordinær lønn. Effekten blir gradvis sterkere for de som er født etter 1953.
  • Du kan tjene opp mer i samlet pensjon fra folketrygd og offentlig tjenestepensjon.
  • Du kan jobbe i privat sektor og motta alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon uten at pensjonen blir redusert.

Hvordan det slår ut samlet må beregnes individuelt. Du må selv vurdere om du vil jobbe etter 67 år og hvor lenge du eventuelt bør jobbe.

Sjekk hvor mye du kan få i pensjon

I vår pensjonskalkulator på Min side kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger. Sjekk hvordan pensjonen din fra KLP øker eller synker om du jobber noen måneder eller år etter 67 år.

Logg inn på Min side

KLP_profilbilde_2017_Hanne_Jonassen_01

Pensjonister kan jobbe under koronapandemien for en særskilt pensjonistlønn

02.02.23

Pensjonister kan jobbe for en pensjonistlønnsats på 300 kr/timen hvis de jobber med TISK-tiltak og vaksinering som følge av koronapandemien. 

Illustrasjonsfoto

Pensjonister kan jobbe med Ukraina-flyktninger for 300 kroner i pensjonistlønn

29.03.23

Pensjonister med AFP (avtalefestet pensjon) eller alderspensjon fra KLP kan jobbe med Ukraina-flyktninger for en særskilt pensjonistlønnsats på 300 kroner i timen uten at pensjonen blir redusert.

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

21.04.23

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Tjenestepensjonen din kan bli både større og mindre. Sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.