Besteforeldre med barnebarn i parken.

Alderspensjon for deg som er født i 1953 eller tidligere

Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon (KLP) er avhengig av hvor mye du får fra folketrygden.

Hvor mye får du i pensjon

Du kan sjekke medlemstiden din og se hvor mye du får i pensjon fra KLP og folketrygden (NAV) på Min side. Du kan også sjekke hva som skjer med pensjonen om du vurderer å jobbe etter 67 år.

Utbetaling av pensjon

Alderspensjon Det er ordinært skattetrekk i juni og det er ingen skattetrekk i desember.

AFP Det er ordinært skattetrekk i juni og det er ingen skattetrekk i desember.

Uførepensjon Det blir ikke trukket skatt i juni og det blir trukket halv skatt i desember.

Etterlattepensjon Det er ordinært skattetrekk i juni og det er ingen skattetrekk i desember.

For de som er bosatt i utlandet og betaler kildeskatt i Norge, vil det også bli trukket skatt i desember.

Oversikt over utbetalingsdatoer finne du her

På Min Side kan du se oversikt over dine egne pensjonsutbetalinger fra KLP. 

Nei, det trenger du ikke. Hver måned får KLP oppdaterte endringer fra Folkeregisteret.

For at vi skal kunne utbetale pensjonen din til et kontonummer i utlandet må du ha en IBAN-konto og bankens Swift / Bic-kode. Gebyret du må betale er da 30 kroner per måned.

Dersom du ikke har IBAN / Swift / Bic-konto, er gebyret 100 kroner per måned.

Før vi kan starte utbetalingen til dette kontonummeret må du sende oss en bekreftelse fra banken din på at du eier eller disponerer denne kontoen. Bekreftelsen må være skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk skriftspråk.

Ved å logge deg inn på Min Side kan du enkelt endre kontonummeret ditt selv.

Hvis endringen er registrert innen den 6. i måneden, så vil utbetalingen den 20. kommer til rett konto. Et unntak for dette er i desember, da må det være registrert før den 1. i måneden.

Det kan være lurt å vente med å slette den gamle kontoen din til du har mottatt den første utbetalingen på ny konto.

Det er banken din som skal sende ut informasjon om pensjonsutbetalingen fra KLP. Denne informasjonen blir enten sendt til din nettbank eller til din postkasse. Dersom du har nettbank, vil du ikke få informasjon om utbetaling per post.

Les mer om pensjonsutbetaling og skatt.

KLP innhenter selv skatteopplysninger for KLPs pensjonister direkte fra skattemyndighetene.

Dersom du ønsker å øke skattetrekket ditt, kan du gjøre dette selv på Min Side.

Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon (KLP) og folketrygden (NAV) utgjør samlet sett minimum 66 prosent av pensjonsgrunnlaget om du går av med offentlig tjenestepensjon og tar ut folketrygden ved 67 år.

Hva får du?

Full alderspensjon skal samlet sett utgjøre minimum 66 prosent av pensjonsgrunnlaget dersom du går av med offentlig tjenestepensjon og tar ut folketrygden ved 67 år. For å få 66 prosent må du ha jobbet jobbet i 100 prosent stilling i 30 år når du går av med pensjon. Har du for eksempel jobbet 25 år i en stilling med offentlig tjenestepensjon får du litt forenklet 25/30 deler av full tjenestepensjon.

Har du jobbet deltid blir din gjennomsnittlige stillingsprosent lagt til grunn for pensjonsgrunnlaget. Har du mer enn 30 års medlemstid brukes gjennomsnittet av de 30 beste årene.

Størrelsen på pensjonen din er avhengig av

  • pensjonsgrunnlaget (sluttlønn justert for gjennomsnittlig stillingsprosent)
  • opptjeningstiden
  • levealdersjustering
  • samordning med pensjon fra folketrygden (NAV).
  • Individuell garanti

Forsørger du barn under 18 år, får du også barnetillegg.

Når kan jeg ta ut pensjon?

Alle kan ta ut alderspensjon fra KLP når de fyller 67 år. Du må redusere stillingen din helt eller delvis for å ha rett til alderspensjon. Noen kan ta ut alderspensjon fra KLP tidligere hvis de har en stilling med særaldersgrense. Les mer om pensjon for særalder

Hva skjer om jeg vil jobbe etter 67 år?

Fortsetter du å jobbe etter 67 år kan tjenestepensjon bli både større og mindre. Noen får ingenting fra den offentlige tjenestepensjonen om de jobber lenge utover 67 år. Les mer om dette i «Inntekt og alderspensjon» eller «Jobbe etter 67 år? Hva skjer med pensjonen».

Eksempel på beregning av brutto alderspensjon

Kåre ønsker å vite hva han vil få i alderspensjon fra 67 år. Han har jobbet i 100 prosent stilling med offentlig tjenestepensjon fra KLP i 30 år og har et pensjonsgrunnlag på 500.000 kroner når han slutter ved 67 år. Brutto alderspensjon blir:

500.000 x 66 % x 100 % x 30/30 = 330 000 kroner per år

Det er samlet pensjon fra offentlig tjenestepensjon (KLP) og folketrygden som skal bli minimum 330.000 kroner i eksempelet over. Blir samlet pensjon etter levealdersjustering lavere enn 66 prosent av lønnen beregnet ved 67 år, får Kåre et individuelt garantitillegg som sikrer at samlet pensjon utgjør 66 prosent.  

Hva betyr det at pensjoner samordnes?

Alderspensjonen fra folketrygden ligger i bunnen av trygde- og pensjonssystemet og blir utbetalt i sin helhet. Offentlig tjenestepensjon samordnes med alderspensjon fra folketrygden fra du er 67 år, eller ved uttak av offentlig tjenestepensjon om du jobber lenger enn til 67 år. Å samordne tjenestepensjonen betyr at vi gjør et fradrag for folketrygd som trekkes fra bruttopensjonen på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Resten utbetales som tjenestepensjon fra KLP. Normalt er fradraget for folketrygden litt mindre enn det som faktisk kommer til utbetaling slik at netto tjenestepensjon og folketrygden utgjør litt over 66 prosent.

Pensjonene blir levealdersjustert

Alderspensjon fra folketrygd og offentlig tjenestepensjon skal levealdersjusteres. Reglene om levealdersjustering ble innført med pensjonsreformen og gjelder for de som er født i 1943 eller senere.

Pensjonen blir justert ut fra forventet levealder for ditt årskull og ved økt levealder blir pensjonsnivået lavere for en gitt uttaksalder.

Pensjonen for årskullene til og med 1953 blir justert med et forholdstall som blir fastsatt av NAV det året du fyller 61 år. Forholdstallet avhenger av hvilken alder du velger å ta ut pensjonen. 

Les mer om hva levealdersjustering er på klp.no 

Les mer om levealdersjustering med forholdstall på nav.no

Individuell garanti skal sikre 66 prosent

Levealdersjustering kan medføre at samlet pensjon fra KLP og folketrygden kan bli mindre enn 66 prosent av sluttlønnen selv om du har full opptjening. Men de som har offentlig tjenestepensjon, som er født i 1958 eller tidligere, har en individuell garanti. Denne garantien skal sikre deg 66 prosent i samlet alderspensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon fra for eksempel KLP.

Garantien beregnes ved 67 år eller senere

Dersom du går av før 67 år, eller om du jobber til du er 67 år så blir garantien beregnet ved 67 år. Pensjonen fra KLP skal ikke kompensere for tidligere uttak av alderspensjon fra folketrygden. Dette innebærer at man i beregningen av garantitillegget legger til grunn hva den samlede pensjonen blir ved 67 år eller ved pensjonering dersom du går av senere.

Mangler du opptjening

Dersom du ikke har full opptjening, men for eksempel 25 års medlemstid, er garantien begrenset til 25/30 av 66 prosent. Det vil si at garantien da utgjør 55 prosent av pensjonsgrunnlaget i samlet pensjon fra KLP og folketrygden.

Les mer om individuell garanti

Hvordan blir pensjonen regulert?

Både pensjon du tjener opp og pensjon du får utbetalt blir regulert hvert år, men reglene er forskjellige. Alderspensjon som blir utbetalt blir regulert med lønnsveksten og deretter fratrukket 0,75 prosent. Les mer i «Slik blir pensjonen din regulert».

Tidligere medlemmer kan få alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon fra KLP. Les om dine rettigheter om du har vært medlem i KLP før.

Les også

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

19.11.20

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Men sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

Bestefar med barnebarn i trillebår

Inntekt og alderspensjon

06.01.21

Her får du en oversikt over mulighetene for å kombinere jobb og alderspensjon fra KLP.

Bestemor og barnebarn koser seg sammen inne i en sofa.

Bør du jobbe på pensjonistlønn

12.03.21

Du kan jobbe på pensjonistlønn uten å bli innmeldt i tjenestepensjonsordningen. Dermed kan du unngå at offentlig tjenestepensjon blir redusert.

Kvinne i huske foran fjord og fjell

Aldersgrenser i KLP

16.03.21

Aldersgrensen for stillingen din har betydning for hvor lenge du kan jobbe og når du kan ta ut alderspensjon. De som jobber i en stilling med særaldersgrense har noen spesielle regler. 

Besteforeldre med barnebarn i parken.

Offentlig tjenestepensjon for nybegynnere

08.09.20

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er en avtale som skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. Tjenestepensjon + folketrygd = 66% av sluttlønn.

Pengebunke med norske kroner. 200 sedler, 10 kroner mynter, 5 kroner og 1 krone.

Når utbetales pensjoner fra KLP?

07.04.21

Her finner du oversikt over utbetalingsdatoer fra KLP. Dette gjelder alle pensjonsordninger og ytelser. Pensjon utbetales den 20. hver måned, men enkelte måneder kommer den tidligere.