KLP_generasjoner_parken

Alderspensjon for deg som er født i 1962 eller tidligere

Er du født i 1962 eller tidligere kan du ta ut alderspensjon når du fyller 67 år. Jobber du i en stilling med lavere pensjonsalder enn 67 år, kan du ta ut alderspensjon tidligere. Alderspensjonen utbetales livsvarig. 

kalkulator

Pensjonskalkulator

Få oversikt over hva du kan få i pensjon.

Sjekk din pensjon

 

Pensjon og inntekt

Skal du jobbe ved siden av alderspensjon eller AFP?
Her gir vi deg en oversikt over hva du bør vite om du ønsker
å jobbe ved siden av pensjonen din.

Her kan du lese mer