Mann med barn på nakken

AFP for deg som er født i 1963 eller senere

Er du født i 1963 eller senere kan du ta ut AFP livsvarig tidligst fra du er 62 år. Du kan jobbe samtidig, uten at pensjonen blir redusert. AFP livsvarig blir utbetalt livet ut, og kommer i tillegg til alderspensjon fra KLP eller annen pensjonsordning og alderspensjon fra NAV.

 

 

kalkulator

Pensjonskalkulator

Få oversikt over hva du kan få i pensjon.

Sjekk din pensjon

Logg inn på Min Side

På Min Side kan du finne informasjon om pensjonen din.
Dette er noe av det du kan gjøre:

  • Estimere framtidig pensjon
  • Søke om pensjon
  • Se medlemstiden og opptjeningen din hos oss
  • Se pensjonsdokumenter og brev fra oss
  • Se oversikt over pensjonsutbetalinger
  • Endre kontonummer

Hvis du skal endre adressen din, må du ta kontakt med Folkeregisteret.

Logg inn

Les også

Dame  som slapper av på benk i hage på sommeren

Regler for ny AFP for deg som er født i 1963 eller senere er nå klar

16.04.24

Stortinget har den 12.04.2024 vedtatt ny lov om avtalefestet pensjon (AFP). AFP blir en livsvarig ytelse som kommer i tillegg til tjenestepensjon og alderspensjon fra NAV. 

Illustrasjonsfoto

Nytt om pensjon i 2024

15.04.24

Forbedret folketrygd, AFP livsvarig og ny innmeldingsgrense for sykepleiere er bare noen av det som skjer på pensjonsfronten i år

Brannkonstabler på jobb

Nye pensjonsregler for deg med særaldersgrense

12.01.24

Det er enighet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet om ny pensjonsavtale for de med særaldersgrense som er født i 1963 eller senere. De som har særaldersgrense vil motta et livsvarig særalderspåslag som skal sikre at de ikke taper pensjon når de går av tidligere enn de med vanlig aldersgrense.