Voksent par

AFP for deg som er født i 1962 eller tidligere

Er du født i 1962 eller tidligere kan du ta ut AFP mellom 62 og 67 år, og tidligst fra og med måneden etter at du fyller 62 år. For de fleste utgjør AFP mellom 50 og 70 prosent av lønnen.

kalkulator

Pensjonskalkulator

Få oversikt over hva du kan få i pensjon.

Sjekk din pensjon

 

Pensjon og inntekt

Skal du jobbe ved siden av alderspensjon eller AFP?
Her gir vi deg en oversikt over hva du bør vite om du ønsker
å jobbe ved siden av pensjonen din.

Her kan du lese mer