Voksent par

AFP for deg som er født i 1962 eller tidligere

Er du født i 1962 eller tidligere kan du ta ut AFP mellom 62 og 67 år, og tidligst fra og med måneden etter at du fyller 62 år. For de fleste utgjør AFP mellom 50 og 70 prosent av lønnen.

kalkulator

Pensjonskalkulator

Få oversikt over hva du kan få i pensjon.

Sjekk din pensjon

Nå er etteroppgjøret
på AFP i gang

Vi sender i disse dager ut informasjon om etteroppgjøret.
Du vil motta varsel når din sak er klar.

Les mer om etteroppgjør på AFP

Les også

Smilende dame med briller i døråpning

Hva er AFP og er det et alternativ for deg?

15.03.24

Er du født i 1962 eller tidligere, kan avtalefestet pensjon (AFP) for offentlig ansatte være en mulighet dersom du ønsker å gå av med pensjon før fylte 67 år.

En gruppe med helsepersonell utenfor et sykehus.

Alderspensjon eller AFP før 67 år?

15.03.24

Er du født i 1962 eller tidligere, og har særaldersgrense i stillingen din, er det flere ting du bør tenke på når du skal velge mellom alderspensjon eller AFP.

Pensjonister på telttur

Etteroppgjør på AFP

27.03.23

Etteroppgjøret for AFP skjer hvert år. Da sjekker vi om du fikk for lite eller for mye utbetalt i AFP. Dette gjelder kun hvis du er født før 1963 og mottar en folketrygdberegnet AFP.