Vi finansierer fremtidens løsninger

For å lykkes med den grønne omstillingen er det et stort behov for innovasjon og nyskaping. Derfor gjør vi investeringer i balnt annet såkornsfond og ny energi. Ved å investere i innovative bedrifter og forskning bidrar vi til å skape nye og fremtidsrettede virksomheter og arbeidsplasser, i Norge, for fremtiden.  

Hittil har KLP investert i seks såkornfond.  

  • SINTEF Venture V er et tidligfase-fond knyttet til oppstartsbedrifter basert på ideer fra forskningsvirksomheten til SINTEF og NTNU.  

  • Sarsia Seed investerer i tidligfase teknologiselskaper innenfor energi og cleantech og bioteknologi/life science. 

  • Hadean Ventures investerer i helsesektoren, inkludert legemidler, biotech, medisinsk teknologi, diagnostikk og digital helse, med et særlig fokus på Norden. 

  • CoFounder investerer i teknologiselskaper med stort vekstpotensial, og jobber med spin-offs fra både forsknings. Og industrimiljøer, samt frittstående gründerselskaper 

  • Alliance Venture er et nordisk fond som investerer i tidligfase teknologiselskaper fokusert på business-to-business og business-to-customer software 

  • Skagerak Maturo Fund V investerer i tidligfase teknologiselskaper som opererer innenfor megatrender med kobling til bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål 

KLP heier på det grønne skiftet

Et av de fremtidsrettede selskapene vi har investert i er det norske solcelleselskapet Otovo.

Otovo selger solceller til privatpersoner, og hjelper med installasjon og organisering igjennom en nettplattform. De har blitt Nordens ledene aktør på solcelletak og jobber nå for å bli størst i Europa. KLP og dine pensjonspenger eier 9% av selskapet, og investerte nye penger i Otovos leasingselskap i oktober 2020.

Les mer om Otovo

  

Interessante artikler

KLP har investert i selskapet som Andreas Thorsheim leder fordi Otovo dekket et «hull» i markedet for solenergi. Foto: Otovo
KLP har investert i selskapet som Andreas Thorsheim leder fordi Otovo dekket et «hull» i markedet for solenergi. Foto: Otovo

Du må tro på det du driver med

Andreas Thorsheim så en mulighet i markedet, og sa opp direktørjobben og satset alt på solenergi. Så kom tvilen.

28.10.19

Kumlokk med en krans av gress og planter

KLP blir med i finansinitiativet i FNs miljøprogram

Dette vil bidra til å videreutvikle KLPs arbeid med ansvarlige investeringer og håndtering av internasjonale standarder for bærekraft.

04.06.19

Såkorn Sintef

KLP investerer i såkornfond

Tirsdag 5. juni lanserte SINTEF et nytt såkornfond. KLP er et av selskapene som investerer i utvalgte oppstartsbedrifter gjennom fondet. Dette er KLPs første såkorninvestering.

05.06.19