Vi finansierer fremtidens løsninger

KLP investerer ekstra pensjonspenger i selskaper som driver bærekraftig. For eksempel er i dag 30 milliarder plassert i klimavennlige selskaper, og hvert år øker vi klimainvesteringene med seks nye milliarder. 

Vi mener at pensjonspenger kan gjøre en stor forskjell i overgangen til lavutslippssamfunnet. Som et av de første store pensjonsselskaper i verden, trakk vi allerede i 2014 alle investeringer ut av kullselskaper. I dag er pensjonskapitalen helt fri for involvering i kull og oljesand. Vi lanserte også Norges første Svanemerkede fond, som nå har blitt til en hel familie fossilfrie fond.

De pensjonspengene vi tar ut av fossil energi, styrer vi inn i selskaper som bidrar i positiv retning. I dag er 30 milliarder investert i fornybar energi og klimavennlige løsninger og hvert år øker vi med nye 6 milliarder. Her i Norge bidrar vi til det grønne skiftet med 900 millioner investert i norske el-ferger, som medeier i kraftselskaper med ren energi og som såkorninvestor i gründerbedrifter som skaper nye næringer for fremtiden.

Vi vet at bærekraftsutfordringene er globale. Derfor har vi de siste årene har vi også vært med å finansiere byggingen av 14 nye anlegg for bærekraftig energi - som til sammen lager strøm til syv millioner mennesker, de fleste i utviklingsland. Mange flere er under planlegging. Vi investerer i bank i Afrika og Asia, og bidrar slik til samfunnsbyggingen ved å gi flere mennesker tilgang til å spare og låne.&

Hittil har vi investert i seks såkornfond

  • SINTEF Venture V er et tidligfase-fond knyttet til oppstartsbedrifter basert på ideer fra forskningsvirksomheten til SINTEF og NTNU.

  • Sarsia Seed investerer i tidligfase teknologiselskaper innenfor energi og cleantech og bioteknologi/life science. 

  • Hadean Ventures investerer i helsesektoren, inkludert legemidler, biotech, medisinsk teknologi, diagnostikk og digital helse, med et særlig fokus på Norden. 

  • CoFounder investerer i teknologiselskaper med stort vekstpotensial, og jobber med spin-offs fra både forsknings. Og industrimiljøer, samt frittstående gründerselskaper 

  • Alliance Venture er et nordisk fond som investerer i tidligfase teknologiselskaper fokusert på business-to-business og business-to-customer software 

  • Skagerak Maturo Fund V investerer i tidligfase teknologiselskaper som opererer innenfor megatrender med kobling til bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål 

Norsk selskap vil bli størst på solkraft i Europa

Et av de fremtidsrettede selskapene pensjonspengene dine er investert i er det norske solcelleselskapet Otovo. Otovo selger solceller til privatpersoner, og hjelper med installasjon og organisering igjennom en nettplattform. De har blitt Nordens ledene aktør på solcelletak og jobber nå for å bli størst i Europa. KLP eier 9% av selskapet, og investerte nye penger i Otovos leasingselskap i oktober 2020.

Møt Otovo gründer Andreas Thorsheim 

  

Interessante artikler

PingMe garn
PingMe garn

Pensjonspengene redder havet og skaper arbeidsplasser 

22.02.22

Ved å investere i pensjonspengene i gründerbedrifter, finansierer KLP fremtidens arbeidsplasser i kommunene. Et sånt oppstartselskap er OSAC. De bidrar i tillegg til å løse en global miljøutfordring.

KLP har investert i selskapet som Andreas Thorsheim leder fordi Otovo dekket et «hull» i markedet for solenergi. Foto: Otovo
KLP har investert i selskapet som Andreas Thorsheim leder fordi Otovo dekket et «hull» i markedet for solenergi. Foto: Otovo

Du må tro på det du driver med

26.01.22

Andreas Thorsheim så en mulighet i markedet, og sa opp direktørjobben og satset alt på solenergi. Så kom tvilen.