Blokk med vinduer i forskjellige farger

Anti-korrupsjon

UN Global Compact har ett prinsipp om anti-korrupsjon. Det er; Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser

Dette er UN Global Compact

UN Global Compact er FNs initiativ for bærekraftig næringsliv. Ved å melde oss inn i UN Global Compact har KLP forpliktet oss til å følge de ti prinsippene for menneskerettigheter, arbeidsliv, miljø og anti-korrupsjon, og jobbe for at verden når bærekraftsmålene.

KLPs årlige rapport om UNGC-prinsippene. 

Les mer om UN Global Compact

KLP har nulltoleranse for korrupsjon og jobber aktivt med å forhindre økonomisk kriminalitet og for å etterleve prinsippene fra UNGC i hele vår virksomhet. Dette er forankret i overordnede retningslinjer og prinsipper som gjelder for hele konsernet. De viktigste er: 

I egen drift

Nulltoleransen for korrupsjon gjelder for alle ansatte og selskaper i KLP. KLP jobber kontinuerlig med forebyggende og risikoreduserende tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Vi har blant annet en e-læring om dette som er obligatorisk for alle ansatte. Åpenhet er en av KLPs verdier, og vi er forsøker å være åpne om hvordan vi jobber og rapportere på de resultatene vi oppnår.  

Mot investeringer

Anti-korrupsjon og økonomisk kriminalitet er et viktig tema for KLP som ansvarlig investor, og vi er årlig i dialog med mange selskaper om problemstillinger knyttet til dette. Vi screener og overvåker selskaper vi er investert i slik at vi kan følge dem opp om de bryter med våre forventninger eller krav. Vi stemmer også på generalforsamlinger, og om selskaper ikke viser evne eller vilje til å endre til en bærekraftig praksis, selger vi oss ut.
Les mer om KLP som ansvarlig investor.

Et viktig grep for å hindre korrupsjon og økonomisk kriminalitet globalt er å få på plass mer velutviklede og fungerende finanssystemer. Derfor investerer KLP blant annet i bank og finans i utviklingsland. Gjennom disse investeringene bidrar vi til å bygge opp bankvesenet i fattige land og at flere mennesker får tilgang til finansielle tjenester som bank, lån og forsikring.
Les mer om KLPs investeringer i utviklingsland.

Andre temaer

priscilla-du-preez-humanrights-unsplash

Menneske- og arbeidstakerrettigheter

12.07.22

UN Global Compact har seks prinsipper om menneskerettigheter og arbeidsliv. 

Tennesvann kraftverk, Lofotkraft

Klima og miljø

16.12.21

UN Global Compact har tre prinsipper for klima og miljø.