Heidi Finskas
Heidi Finskas, direktør for samfunnsansvar i KLP.

KLP til topps i bærekraftkåring

Norske forbrukere rangerer KLP som den mest bærekraftige merkevaren i kategorien «Forsikring og pensjon».

Det kommer frem i bærekraftundersøkelsen Sustainable Brand Index for 2021. Den rangerer hvert år merkevarer etter hvordan norske forbrukere oppfatter dem når det gjelder bærekraft og miljømessig og sosialt ansvar.

I årets undersøkelse rangeres KLP som den aller beste merkevaren i egen bransje. KLP går dermed forbi Gjensidige og topper listen som den mest bærekraftige merkevaren innen forsikring, ifølge undersøkelsen. På listen over alle norske merkevarer oppnår KLP en 16. plass, opp fra en 31. plass i fjor og en 44. plass i 2019.

– Dette er en utrolig hyggelig løypemelding for KLP! Verden står midt oppi store bærekraftutfordringer som vi må håndtere, og da er det veldig oppmuntrende at folk ser at vi jobber seriøst med å bli mer bærekraftig og å gjøre en reell forskjell, sier Heidi Finskas, direktør for samfunnsansvar i KLP.

Helt på topp av merkevarene på tvers av alle bransjer finner vi Tine, fulgt av Ikea, Kiwi og Finn.no. 

Bærekraft påvirker

Finskas mener vi nå er inne i et tiår der bærekraft kommer til å prege agendaen innenfor alle næringer, og at vi kommer til å se en større omstilling enn tidligere.

– KLP skal levere best mulig avkastning på pensjonssparingen til kommuner og helseforetak. Bærekraft er høyt oppe på agendaen vår fordi det vil påvirke den finansielle avkastningen fremover, og fordi det fellesskapet som KLP er kan bruke den store forvaltningskapitalen til å være en pådriver for omstillingen, sier hun.

Åpenhet og tydelige valg

KLP har gjennom mange år tatt noen tydelige valg, som å investere betydelig i fornybar energi, og samtidig gå ut av de mest karbonintensive energiformene som kull og oljesand. Selskapet har også tatt tydelige standpunkt som aksjonær og eier, for eksempel om avskoging, skraping av skip på uansvarlig vis, eller korrupsjon.

– Vi er investert i et stort antall virksomheter, og er opptatt av å få alle med på reisen. Det er ikke nok at et fåtall selskaper er skikkelig gode på bærekraft. Vi må jobbe for å hele tiden heve minstestandarden, og påvirke næringslivet i en mer bærekraftig retning. Derfor er også åpenhet om alt vi gjør viktig for oss, sier Finskas.

Om undersøkelsen

Sustainable Brand Index er Europas største uavhengige merkevareundersøkelse om bærekraft. Den er basert på intervjuer med mer enn 60.000 forbrukere i de nordiske landene, Nederland og Baltikum, og har blitt gjennomført siden 2011. Målgruppen er alle voksne mellom 16 og 75 år. I Norge har 10 460 forbrukere svart på årets undersøkelse, og 254 merkevarer innenfor 24 bransjer er vurdert.

Topp 5 innenfor bransjen forsikring og pensjon

  1. KLP
  2. Gjensidige
  3. Tryg
  4. Storebrand
  5. Fremtind

Les mer om undersøkelsen her: https://www.sb-index.com/

Interessante artikler

Havn

Investerer penger i lokalsamfunn

02.11.21

Pensjonspenger er ikke bare viktig for den enkelte pensjonist, de bidrar også til utvikling av lokalsamfunn.

PingMe garn
PingMe garn

Pensjonspengene redder havet og skaper arbeidsplasser 

19.11.21

Ved å investere i pensjonspengene i gründerbedrifter, finansierer KLP fremtidens arbeidsplasser i kommunene. Et sånt oppstartselskap er OSAC. De bidrar i tillegg til å løse en global miljøutfordring.

Demning på fjellet vinter

Slik jobber KLP Banken med FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift

29.03.21

KLP Banken signerte FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift ved lanseringen av disse i september 2019. Nå, 18 måneder senere, publiserer vi vår påvirkningsanalyse og rapporten vi har levert til FN om vårt arbeid med implementering av prinsippene.