barn mann leker

Økonomiske tips til deg som har barn

Hvis du har barn er det flere ting du bør ta stilling til når det gjelder din egen og barnets økonomiske trygghet. Her finner du tips og råd om hvilke forsikringer du bør vurdere og hvordan du kan spare til barna.  

Spare i barnets eller foresattes navn? 

Det er både fordeler og ulemper ved begge alternativene. 

Spare i barnets navn 

  • Fordeler: Sparepengene inngår ikke i boet ved en eventuell skilsmisse. 
  • Ulemper: Barnet får redusert stipend ved en formue over et gitt beløp, se lånekassen.no. Er barnets formue større enn 2G kan Statsforvalteren overta forvaltningen av pengene. 

Spare i foresattes navn

  • Fordeler: Foresatte kan disponere sparepengene selv. Muligheten til stipend blir ikke redusert. 
  • Ulemper: Sparepengene inngår i boet ved en eventuell skilsmisse eller død.

Spare på konto 

En sparekonto til barn er et godt og trygt alternativ. Opprett kontoen tidlig, gjerne fra fødsel, og sett samtidig opp en månedlig spareavtale på et fast beløp. Hvor mye du sparer til barnet er opp til deg og din økonomi. Sparebeløpet kan justeres etter hvert som økonomien endrer seg. Sparekonto for barn passer godt til å sette inn pengegaver som barnet får.

Opprett sparekonto til barn

Spare i fond 

Du kan også spare i fond til barna. Det passer godt hvis sparingen er langsiktig. Du kan velge mellom flere typer fond, og KLP har blant annet rimelige indeksfond og flere Svanemerkede fond.

Les mer om sparing i fond til andre

Barneforsikring 

Det kan oppstå situasjoner der du trenger en god barneforsikring for å kunne ta deg av barnet på best mulig måte, få større økonomisk frihet og leve livet så normalt som mulig.

Barneforsikringen gir en engangsutbetaling dersom barnet ditt blir varig skadet etter en ulykke. Den kan også erstatte tapt arbeidsfortjeneste, slik at du kan være sammen med barnet ditt på sykehuset.

Du kan kjøpe barneforsikring til barnet er 16 år. 

Les mer og sjekk pris på barneforsikring

Bankkort til barn

Vi lever i et stadig mer kontantfritt samfunn. Også de yngste barna trenger sitt eget bankkort for å kunne handle på kiosken og butikken. I KLP Banken kan du opprette barnekonto og bankkort fra 6 år.

Les mer om konto og kort til barn