Våre nettsider og innloggede tjenester fungerer ikke optimalt på nettleseren du nå bruker.
Les mer om hvorfor vi anbefaler deg å bytte nettleser.

Motorsyklister på camping

Motorsykkel- eller mopedforsikring

Har du jobb med pensjon i KLP, kan du enkelt bestille forsikring på motorsykkelen eller mopeden din hos oss. Du får trygge vilkår og lave priser som holder seg stabile over tid. 

  • 50 % startbonus på din første forsikring når du er medlem
  • Maks 10 % bonustap ved skade
  • Enkelt og raskt å melde skade på nett
Sjekk pris og bestill

Motorsykkel

Vi tilbyr konkurransedyktige og stabile priser over tid.

Sjekk pris og bestill

Hva er inkludert? Kasko Delkasko Ansvar
+ Skade på egen MC v    
Ved sammenstøt, utforkjøring, velting og hærverk.
+ Veihjelp v v  
Hjelp med MC-en langs veien, og når den er parkert eller står hjemme.
+ Tyveri v v  
Forsikringen dekker skade på:
- motorsykkelen slik den er levert ny
- deler av, eller utstyr/ redskap til motorsykkelen som ikke er tilkoblet
- hærverk ved forsøk på å stjele motorsykkelen eller deler av denne
- løsøre/bagasje
Det er begrensninger ved oppbevaring av deler og løsøre. Mobiltelefon, penger, smykker og armbåndsur er ikke omfattet.
+ Brann v v  
Forsikringen dekker skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon.
+ Fører-/passasjerulykke v v v
Forsikringen dekker ulykkesskade på fører og passasjerer som rettmessig befinner seg i eller ved motorvognen, når motorvognen eller fast tilkoblet utstyr eller henger er den direkte årsak til skaden. Erstatning ved død - inntil kr 100.000 og ved invaliditet - inntil kr 200.000.
Forsikringen dekker ikke:
- behandlingsutgifter
- ulykkesskade som medfører muskel- og skjelettsykdommer
+ Rettshjelp v v v

Forsikringen dekker nødvendige utgifter når sikrede er part i en tvist i egenskap av personlig eier, rettmessig bruker eller fører av den forsikrede motorvogn. Samlet erstatning - inntil kr 100.000.
Forsikringen dekker ikke:
- idømte saksomkostninger
- rettsgebyr i ankeinstans

+ Erstatningsansvar v v v
Forsikringen dekker erstatningsansvar i henhold til bilansvarsloven.
Vilkår Kasko Delkasko Ansvar

Moped

Vi tilbyr konkurransedyktige og stabile priser over tid.

Sjekk pris og bestill

Hva er inkludert? Kasko Delkasko Ansvar
+ Skade på egen moped v    
Forsikringen dekker skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.
+ Tyveri v v  
Mopeden slik den er levert ny
- deler av, eller utstyr/ redskap til mopeden som ikke er tilkoblet
- hærverk ved forsøk på å stjele mopeden eller deler av denne
- løsøre/bagasje
Det er begrensninger ved oppbevaring av deler og løsøre. Mobiltelefon, penger, smykker og armbåndsur er ikke omfattet.
+ Brann v v  
Forsikringen dekker skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon.
+ Fører-/passasjerulykke v v v
Forsikringen dekker ulykkesskade på fører og passasjerer som rettmessig befinner seg i eller ved motorvognen, når motorvognen eller fast tilkoblet utstyr eller henger er den direkte årsak til skaden. Erstatning ved død - inntil kr 100.000 og ved invaliditet - inntil kr 200.000.
+ Rettshjelp v v v
Forsikringen dekker nødvendige utgifter når sikrede er part i en tvist i egenskap av personlig eier, rettmessig bruker eller fører av den forsikrede motorvogn. Samlet erstatning - inntil kr 100.000. 
+ Erstatningsansvar v v v
Forsikringen dekker erstatningsansvar i henhold til bilansvarsloven.
Vilkår Kasko Delkasko Ansvar

Meld skade og tyveri

Logg inn på Min side for å melde en skade eller et tyveri.
Du får skadenummer med en gang, og slipper å vente med å bestille time på verksted. Du får raskere skadebehandling.   

Her kan du også laste opp dokumentasjon og bilder, og se status på saken.

Meld skade og tyveri