Våre nettsider og innloggede tjenester fungerer ikke optimalt på nettleseren du nå bruker.
Les mer om hvorfor vi anbefaler deg å bytte nettleser.

Hund blir klappet og kost med

Kjæledyr

Vi forstår at våre firbente venner betyr mye for oss. Har du jobb med pensjon i KLP kan du enkelt bestille forsikring på hunden eller katten din, og du får i tillegg en egen medlemspris.

Vi tilbyr:

  • Erstatning ved avliving som følge av ulykke eller sykdom - uten egenandel.
  • Dekning for veterinærutgifter dersom dette er avtalt.


Hundeforsikring

Vi tilbyr konkurransedyktige og stabile priser over tid.

Sjekk pris

Hva er inkludert? Standard dekning Kan utvides med
+ Dekning over hele verden. v v
Forsikring gjelder uavhengig av hvor i verden du er med hunden din.
+ Tap av hund v v
Dekker tap som følge av at hunden blir stjålet eller kommer bort. Ingen egenandel.
+ Død/avliving v v
Dekker tap ved at hunden dør eller må avlives som følge av ulykke eller sykdom. Ingen egenandel.
+ Veterinærutgifter v v
Dekker utgifter til undersøkelse og behandling som følge av sykdom eller ulykke. Dette omfatter:

- veterinærmedisinsk behandling
- opphold på dyrehospital (dyreklinikk)

I tillegg dekkes:

- alternativ behandling inntil kr 3 000
- behandling ved allergi inntil kr 3 000
- MR og CT inntil kr 3 000

Egenandel ved dekning for veterinærutgifter:
20 prosent, minimum kr 1000 pr skadetilfelle
Vilkår Dødsfall Dødsfall og veterinærutgifter

Katteforsikring

Vi tilbyr konkurransedyktige og stabile priser over tid.

Sjekk pris

Hva er inkludert? Standard dekning Kan utvides med
+ Dekning over hele verden v v
Forsikring gjelder uavhengig av hvor i verden du er med katten din.
+ Død/avliving v v
Dekker tap ved at katten dør eller må avlives som følge av ulykke eller sykdom. Ingen egenandel.
+ Veterinærutgifter v v
Dekker utgifter til undersøkelse og behandling som følge av sykdom eller ulykke. Dette omfatter:

- veterinærmedisinsk behandling
- forbindingssaker og reseptpliktige medisiner
- opphold på dyrehospital (dyreklinikk)

I tillegg dekkes:

- alternativ behandling inntil kr 3 000
- behandling ved allergi inntil kr 3 000

Egenandel
20 prosent, minimum kr 1 000 pr skadetilfelle
Dekker tap ved at katten dør eller må avlives som følge av ulykke eller sykdom. Ingen egenandel.
Vilkår Dødsfall Dødsfall og veterinærutgifter