Illustrasjonsbilde: Hylle med langstøvler

Slik begrenser du flom- og vannskader

Store snømengder med påfølgende mildvær kan føre til vannskader om vinteren. Når det er frost i jorda, finner smeltevannet veien oppe på bakken. Her er våre beste tips til hvordan du kan begrense flom- og vannskader på hus og hytte, og hvordan du kan sikre stedet dersom du allerede har fått en skade.

Slik kan du begrense flom- og vannskadene

 • Der det fortsatt er frost i jorda, finner smeltevannet veien oppe på bakken. Rydd bort is, kvister og annet løst materiale som hoper seg opp rundt kummer og bekkefar.
 • Rydd eiendommen for løse gjenstander, slik at de ikke blir tatt av flomvannet.
 • Flytt biler, sykler, hageredskap, maskiner, elektrisk utstyr, møbler og lignende fra garasjer og kjellere til et trygt sted.
 • Flytt gjenstander opp fra gulvet, gjerne til etasjen over.
 • Koble fra elektrisk utstyr.
 • Tett dører og vinduer til kjeller og på bakkeplan så godt som mulig og hold dem lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
 • Følg med på værvarsler, nyheter og meldinger fra offentlige instanser

Hvis du får en vannskade

 • Sikre stedet slik at ingen personer blir skadet.
 • Koble ut sikringen til rommene som er oversvømt. Vann og strøm er en livsfarlig kombinasjon.
 • Bestill hjelp fra forsikringsselskapet så snart du kan.
 • Ta gjerne bilder av skadene på bygning og eiendeler, uten å sette deg selv i fare.
 • Husk at det ofte er forurenset vann i kombinasjon med avløpsvann som har kommet inn. Vær nøye med hygienen.
 • Begynn oppryddingen hvis det er mulig, men ikke start med større rivearbeider før du har kontaktet forsikringsselskapet og fått klarsignal.
 • La takstmenn/håndverkere vurdere videre tiltak med tanke på opprydding, uttørking og rehabilitering.

Kontakt oss

Det kan bli telefonkø ved store hendelser. Vi anbefaler deg derfor å melde skaden på nett ved å logge inn på Min Side