Far og sønn leker

Gode tips for et sikkert opphold på hytta

10.05.21

Her finner du de beste tipsene våre for et sikkert opphold på hytta eller i fritidsboligen. Nyttig både for ferske og mer erfarne hyttebrukere.

Sikring mot brann

  • Det skal være minst én røykvarsler i hytta. Sjekk at alle røykvarslere virker og at du hører dem fra soverommene.
  • Sørg for at du vet hvor du finner slokkeutstyr, som brannslokkeapparat eller husbrannslange.
  • Gå aldri fra levende lys.
  • Ikke bruk peis eller ovner som tørkestativ.
  • Oppbevar og kast askeavfall på en forsvarlig måte.
  • Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk.
  • Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk gjerne utstyr og slanger.

Brannfarlig væske og andre kjemikalier

Du skal følge myndighetenes regler for tilsyn, oppbevaring og kontroll av tanker/beholdere med brannfarlig væske og andre kjemikalier. Sørg for at du vet hvordan du skal håndtere væsker og kjemikalier som brukes i den hytta du låner eller leier.

Gjør det vanskelig for tyven

Lås alle dører og lukk alle vinduer for å hindre hærverk og tyveri. Et vindu i luftestilling regnes ikke som forsvarlig sikret. Oppbevar nøkler og koder utilgjengelig for uvedkommende.