Innholdet på denne siden er markedsføring
Innholdet på denne siden er markedsføring
Dame med hund i veterinærsamtale

Lær om fond

Et fond er en 'kurv' med aksjer eller rentepapirer. Sparer du i fond, eier du andeler i fondet. Ved fondssparing kan du spre risiko på en enkel og rimelig måte ved investeringer i mange selskaper og aksjemarkeder samtidig. Vi gjør denne jobben ved å forvalte fondet for deg.

Hva er et fond?

Et fond er en kollektiv investering der mange sparere går sammen om å plassere sine midler i verdipapirmarkedet. Ved sparing i fond sprer du risikoen på mange aksjer og/eller rentepapirer på en enkel og rimelig måte. Vi forvalter fondet for deg og de andre andelseierne.

Ulike typer fond

Fond blir klassifisert i tre hovedtyper: Aksjefond, kombinasjonsfond, og rentefond, avhengig av hvilke typer verdipapirer som fondene plasserer i.

Aksjefond blir igjen typisk inndelt i undergrupper avhengig av hvilke geografiske markeder eller industrisektorer fondene plasserer i.

Indeksfond og aktive fond

I KLP tenker vi at et viktig skille for aksjefond er mellom indeksfond og aktive fond.

Indeksfond har normalt lave kostnader. Indeksfond har som mål å følge verdiutviklingen i et gitt marked så nært og rimelig som mulig.

Aktive aksjefond har forvaltere som bruker sin kunnskap til å velge aksjer de tror vil gi god avkastning, med målet om å slå markedet. Slike fond har vanligvis høyere kostnader enn indeksfond.

Kostnadene har betydning for hva du vil sitte igjen med når du skal ta ut pengene.

Hvordan velge riktig fond?

1. Valg mellom indeksfond og aktive aksjefond

I indeksfond betaler du normalt et lavt forvaltningshonorar, og risikoen er på nivå med markedet fondet skal følge. Kunder i aktive fond betaler et vesentlig høyere forvaltningshonorar og fondet tar mer konsentrert risiko i aksjer fra enkeltselskaper. Plassering i aktive aksjefond kan derfor gi gode gevinster, men også større tap sammenlignet med indeksfond. Aktive aksjefond kan være best egnet for sparere som har tillit til at forvalteren vil klare å skape en ekstra avkastning for kunden ut over den generelle avkastningen i aksjemarkedet etter kostnader. Kunder i aktive fond bør uansett følge godt med på at forvaltningen av fondet faktisk gir slik ekstra avkastning over tid, og vurdere andre alternativer hvis dette ikke er tilfelle.

2. Hvor lenge vil du spare?

Sparehorisont (antall år du sparer) er viktig for valg av fond. Har man lang sparehorisont, kan man ta høyere risiko, fordi sannsynligheten for god avkastning øker jo lengre man sparer. Med kortere sparehorisont bør man ta lavere risiko, og det kan lønne seg å velge et rente- eller kombinasjonsfond med mindre svingninger. Aksjefond egner seg best om man sparer lenge (mer enn 10 år). Aksjefond kan også være aktuelt for kortere sparehorisont, om man tåler større svingninger.

For å gjøre det lettere å spare i fond, har vi i KLP laget fire fond tilpasset ulike sparehorisonter. Disse fondene plasserer i andre KLP-fond med ulike egenskaper. Vi har derfor kalt disse fondene for fondspakker. Erfaring viser at det er lønnsomt over tid å spre risikoen ved å spare i fond som plasserer i flere ulike markeder og i verdipapirene til mange selskaper. Gjennom fondspakkene har vi gjort denne jobben for deg, og det til en svært lav pris. Les mer om våre fondspakker her.

3. Trenger du pengene på et bestemt tidspunkt?

Dersom du trenger sparepengene dine om f.eks. 3 år, kan det være lurt å velge et fond med mindre svingninger. Med aksjefond kan du, som sagt, få høyere avkastning, men det er samtidig større risiko for at fondet nettopp har sunket kraftig i verdi. Hvis du har mulighet til å vente med å ta ut pengene til verdien stiger igjen, er det ikke noe problem. Men om du må ha pengene på et bestemt tidspunkt, kan det være fint å unngå for store svingninger.

Har du allerede plassert i aksjefond, og du vet at du trenger å ta ut penger på et fremtidig tidspunkt? Da vil du kunne redusere risikoen for verdifall på tidspunktet du har bruk for pengene ved å innløse andeler i aksjefondet gradvis over en litt lenger periode. Innløste midler plasseres i bank eller fond med lavere risiko, i påvente av at de skal benyttes.

4. Vil du investere i Norge eller andre deler av verden?

Fond som investerer i mange land og markeder, har flere "ben" å stå på. Nedgang i et marked kan utlignes av oppgang i et annet marked. Slike fond har derfor lavere risiko enn fond som investerer i mindre og mer konsentrerte markeder. Du finner KLP-fond for de fleste geografiske områdene. Les mer om KLP-fondene og se hvilke deler av verden de investerer i. Du kan også se hvilke selskaper og sektorer fondene er investert i.

Velger du et fond som investerer i utlandet, er det viktig å være klar over at ikke bare utviklingen i aksjekursene vil påvirke verdiutviklingen på fondet. Det vil også endringer i verdien på valutaen som aksjene handles i. Vi tilbyr indeksfond hvor fondskursen påvirkes både av utviklingen i aksje- og valutakurser, og fond hvor valutarisikoen tas bort gjennom forvaltningen. Det er viktig å være klar over at valutasikring gjennom forvaltningen har en viss kostnad. Det å ta bort risikoen knyttet til valutasvingninger, vil derfor kunne redusere avkastningen din noe over tid. I våre fondspakker har vi gjort det enkelt og valutasikret utenlandske investeringer med om lag 50 %. Dette gir en god balanse mellom fordeler og ulemper ved valutasikring. 

Hvordan starte fondssparing?

1. Finn ut hvilket fond som passer for deg. Dette kan du gjøre ved å se på oversikten over alle våre fond, eller du kan velge en av våre fondspakker. Fondspakkene er laget for å gjøre det enklere å velge. En fondspakke er enkelt og greit et fond som er sammensatt av andre fond. De ulike fondspakkene er tilpasset forskjellige sparehorisonter.

2. Start sparing i fond. Her velger du hvor mye du vil spare, og om du ønsker å bestille et engangsbeløp eller et fast månedlig beløp. Du kan også gjøre begge deler.

3. Du identifiserer deg med BankID underveis i bestillingen, så pass på at du har BankID klart.

4. Månedlig sparing aktiveres med avtalegiro. Du veiledes i hvordan dette gjøres.

5. Som fondskunde i KLP kan du følge fondets utvikling på Min Side på klp.no. Der legger vi også en månedlig rapport, slik at du kan følge med på sparingen din litt mer i detalj. Du kan enkelt ta ut pengene dine når som helst via Min Side.

Les gjerne også

Ann-Elisabeth Tunli Moe
Ann-Elisabeth Tunli Moe, leder for Fond i KLP Kapitalforvaltning.

Fondssparing for nybegynnere

31.01.24

Da vi spurte ansatte i kommune og helse- Norge om sparing og økonomi så vi to ting: De har god oversikt over egen økonomi og er ansvarlige sparere. Mange er også nysgjerrige på fondssparing og vil lære mer. Men er fondssparing for alle, og hvordan setter man i gang?

Smilende dame i jeansjakke og skjerf som sitter på benk ute med mobilen i hånden og veske ved siden av seg

Indeksfond bør være grunnmuren i langsiktig sparing

07.02.24

Nesten alle eksperter er enig i at det er vanskelig på finne fond som over tid gjør det bedre enn indeksen. Det betyr at med mindre du er en svært god «fondsplukker», så bør du stort sett velge å spare i indeksfond..