Pilskilt til hver sin retning

Dette gjør du med boliglånet ved samlivsbrudd

Ved samlivsbrudd og skilsmisse er et av de vanligste spørsmålene vi får “hva gjør vi med boligen og boliglånet?”. De to vanligste løsningene forklarer vi her. 

Ved samlivsbrudd er dette de to vanligste løsningene når det gjelder felles bolig: 

  1. Dere selger boligen og kjøper ny hver for dere
  2. En av dere overtar boligen

Her er to eksempler på hvordan dere kan gå frem. I begge eksemplene har vi tatt utgangspunkt i at dere eier halvparten av boligen hver.

1. Dere selger boligen og kjøper ny hver for dere

Finn ut hvor mye boligen deres er verdt
Dette er viktig for å finne ut hvor mye egenkapital dere får frigjort ved salg av boligen. Et tips er å kontakte eiendomsmegler for å få en e-takst

Finn ut hvor mye hver av dere får i egenkapital
Trekk fra kostnader knyttet til salget av felles bolig, og beregn hvor mye hver av dere har igjen når felles bolig er solgt og det gamle lånet er betalt. For en mindre enebolig eller leilighet kan dere regne med minimum 100.000 kroner i kostnader. For en større bolig kan dere beregne opp mot 200.000 kroner. Beløpene inkluderer kostnader til eiendomsmegler og eierskifteforsikring.

Finn ut hvor mye dere kan kjøpe ny bolig for, og hvor mye dere kan låne
Dette kan vi hjelpe til med å vurdere. Send inn søknad om finansieringsbevis. Da får vi informasjonen vi trenger for å kunne gi tilpassede råd. Du kan gjerne ringe oss for å snakke med saksbehandler etter at søknaden er sendt. Vi har selvfølgelig taushetsplikt, som betyr at dere begge kan søke nytt lån hos oss uten at den andre parten får informasjon om dette.

Vi vurderer hvor mye du kan låne
Det avhenger av egenkapitalen din, og hvor stort lån du kan betjene. For å finne betjeningsevnen din ser vi på hvor mye du har til overs hver måned etter at alle kostnader er betalt. Dette er beløpet du kan bruke til å nedbetale et boliglån. Myndighetene krever også at vi tar høyde for en fremtidig renteøkning på 5 prosentpoeng når vi beregner hvor mye du kan låne.

Hvis du har nok egenkapital og god betjeningsevne, felles bolig er solgt og vi har mottatt dokumentasjon på fordeling av egenkapital, kan vi tilby deg et finansieringsbevis. Da vet du hvor mye du kan kjøpe for og kan begynne å lete etter din neste bolig.

2. En av dere overtar boligen

Finn ut hvor mye boligen deres er verdt
Når en av dere ønsker å overta boligen, må dere bli enige om verdien. Et tips er å kontakte en eiendomsmegler for å få e-takst .

Bli enige om hva den som skal overta skal betale til den andre
De fleste har en verdi i boligen som skal deles i forbindelse med samlivsbrudd. Dette utgjør egenkapitalen til hver part.

Et eksempel på beregning av verdien som skal deles:

  • Dere har en felles bolig med verdi på 3.000.000 kroner
  • Lånet er på 2.000.000 kroner
  • Verdien som skal deles blir da 3.000.0000 - 2.000.000 = 1.000.000 kroner
  • Dermed må du kjøpe ut partner med 500.000 kroner (forutsatt at dere har lik eierandel)

Den som skal overta boligen må altså:

  1. Søke om 2.500.000 kroner alene
  2. Betale de overnevnte 500.000 kroner til den andre (halvparten av egenkapitalen)

Det er lurt å ta kontakt med en advokat for å få hjelp, dersom dere synes dette er vanskelig.

Send inn søknad
Nå bør den som ønsker å overta boligen kontakte oss for å finne ut om det er mulig å overta lånet alene. Det gjør du ved å sende inn en søknad om boliglån som i eksempelet over. I lånesøknaden får vi nødvendig informasjon om økonomien din og kan vurdere om du kan betjene lånet alene.

Overfør eiendom 
Hvis den ene parten skal overta boligen, må dere kontakte eiendomsmegler eller advokat for å få hjelp til å overføre eierforholdet (hjemmel) til den som skal overta. 

Juridisk hjelp

Som kunde i KLP Banken får du rabatterte priser på juridisk hjelp fra Advokatfirmaet Legalis. 

Les mer om tilbudet

Har du behov for å snakke med oss? 

Vi hjelper deg gjerne. Alt du må gjøre er å sende en lånesøknad til oss først, sånn at vi kjenner til økonomien din. 

Slik kontakter du oss