En liten gruppe mennesker spiser lunsj i det fri

Få lavere rente med grønne valg

Har du jobb med pensjon i KLP og eier eller har planer om å kjøpe en energivennlig bolig? Tenker du kanskje på å montere solceller på huset ditt? Det er valg du kan ta som kvalifiserer til vår beste boliglånsrente.

 • Gjelder for både nye og eksisterende kunder 
 • Gjelder boligen du bor i
Søk om Grønt boliglån

Hvem kan få Grønt boliglån?

Vi tilbyr Grønt boliglån til deg som har jobb med pensjon i KLP, energivennlig bolig, eller som velger å gjøre tiltak for at boligen blir mer energivennlig. For å få Grønt boliglån med bedre betingelser på boliglånet, må et av disse to punktene tilfredsstilles:

 • Boligen din har energimerke A eller B
 • Du har i løpet av de siste to årene mottatt Enova støtte til energirådgivning eller til oppgradering av boligen

Medlemsrente fra

4,10% nominell rente

Effektiv rente 4,22 prosent. Gjelder for medlem under 35 år med grønt boliglån. Priseksempel: 2 mill. o/25 år. Kostnad kr 1 200 948. Totalt kr 3 212 948.

Se alle renter og priser

Slik søker du om Grønt boliglån

Send inn søknad om boliglån, som inkluderer: 

 • En melding i kommentarfeltet om at du søker om Grønt boliglån, og hvilket krav som oppfylles
 • Dokumentasjon på energimerke på boligen, eller bekreftelse på utbetaling fra Enova

Hvis du har bolig med energimerke A eller B:
Send oss energiattesten som bekrefter energimerke A eller B som vedlegg via kontaktskjema.

Hvis du har mottatt Enova-tilskudd til energieffektiviserende tiltak:
Send oss bekreftelse på at du har mottatt utbetaling fra Enova som vedlegg via kontaktskjema.

Disse tiltakene gir bedre rente

En akkumulatortank er et varmemagasin for varmt vann. Akkumulatortanken kan lagre varmt vann med relativt lite varmetap over lengre tid. En slik tank kan fungere som et energilager hvor varmt vann lagres for bruk ved senere tidspunkt.

Fordelen med en akkumulatortank er blant annet at den kan bidra til jevnere effektbelastning. Strømprisen vil i nær fremtid trolig påvirkes av når på døgnet du bruker strømmen, og etter hvor mye du bruker på en gang. Da kan dette være et tiltak som reduserer strømutgiftene.  

Akkumulatortank egner seg godt for deg som

 • Har en fornybar varmekilde og vannbåren varme (solfanger, luft-til-vann eller væske-til-vann varmepumpe, bioovn med vannkappe eller biokjel).
 • Har en el-kjel til vannbåren oppvarming og ønsker å oppnå effektutjevning og reduksjon av effekttopper.
 • Har vannbåren varme med varmestyring.
 • Har varmepumper med av/på-styrte kompressorer *
 • Har svært høy spisslastbelastning på varmtvann (f.eks. når mange dusjer i samme periode).
 • Har en liten varmepumpe, eller biokjel, som ikke kan dekke «toppene» i varmebehovet.

* Eldre varmepumper kan i enkelte tilfeller ikke reguleres etter faktisk varmebehov. Her vil en akkumulatortank bidra til at løsningen får en høyere virkningsgrad.

Les mer og søk om støtte til dette på enova.no

Mottar du energirådgiving og kartlegger energitiltakene som passer for boligen din, og dokumenterer dette, kvalifiserer du til grønt boliglån.

Lurer du på hvilke energitiltak du bør gjennomføre i boligen din? Svarene får du ved å hyre inn en energirådgiver. De vil kartlegge tilstanden på boligen, gi den et energimerke og lage en plan med tiltak som vil redusere energibruken.

Planen gjør det enklere å vurdere hvilke energitiltak du skal gjennomføre. 

Mer om hvordan du går frem og bestiller rådgivning finner du på enova.no

En væske-til-vann-varmepumpe også kalt bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe bruker energi lagret i fjell, jord eller sjø. Den varmer opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme.

Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader vil varmepumpen bidra til et godt inneklima med jevn varme i hele boligen.

En væske-til-vann-varmepumpe egner seg godt for

 • Deg som ønsker en fornybar varmekilde som også gir lave energiutgifter.
 • Boliger som har et totalt energibruk på over 30.000 kWh per år.
 • Deg som skal fjerne oljefyren.
 • Boliger med vannbårent varmesystem. Har du ikke dette, kan Enova gi deg støtte.

Mer om dette tiltaket på enova.no

Biokjelen bruker bioenergi som for eksempel ved, pellets eller flis, til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme.

Den kan dekke hele varmebehovet ditt, og gir et godt og lunt inneklima. I tillegg kan den varme tappevannet i boligen. 

En biokjel egner seg godt for deg som

 • Har et anlegg for vannbåren varme.
 • Har strømbasert vannbåren varme, men ønsker mer forutsigbare utgifter.
 • Har strømbasert vannbåren varme, men vil bli mindre avhengig av strøm.
 • Har egnet lagringsplass for pellets, ved eller flis.
 • Bor i et område med stabil og god tilgang til pellets og ved.

Lær mer om biokjel på enova.no

Mens en vanlig ved- eller pelletsovn varmer rommet den står i, vil bio-ovnen med vannkappe fordele varmen rundt i hele boligen. Det gjør den gjennom et vannbårent system.

Den bruker ved eller pellets, men 80 prosent av varmen fra fyringen går med til oppvarming av vann i en lagringstank. Det varme vannet sendes videre ut i det vannbårne systemet i boligen. Resten av varmen fra ovnen varmer opp rommet den står.

Bio-ovn med vannkappe egner seg for deg som

 • Har bolig med vannbåren varme. Har du ikke det, kan Enova gi støtte til dette.
 • Har strømbasert vannbåren varme, men ønsker mer forutsigbare utgifter og vil redusere energibruken.
 • Vil ha en enkel, klimavennlig og effektiv oppvarming med høyere komfort enn kun vedovn.
 • Har god tilgang på ved eller pellets.

Mer om Bio-ovn og søk om støtte på enova.no

El-produksjon betyr at du dekker noe av ditt eget behov for strøm med fornybare energikilder som sol eller vind. Strømmen du selv ikke bruker kan selges til nettselskapet når produksjonsanlegget er tilkoblet strømnettet gjennom en plusskundeavtale.

El-produksjon med solceller egner seg godt for deg som

 • Ønsker å produsere egen strøm.
 • Har en plusskundeavtale med nettselskapet om produksjon av strøm.
 • Er interessert i ta i bruk ny, grønn teknologi.

Før du starter installeringen, bør du kontakte kommunen din for å avklare eventuelle lokale krav til byggemelding av utvendige løsninger.

Les mer og søk om støtte på enova.no

Solfangere bruker solenergi til oppvarming av hus og tappevann, i motsetning til solcelleanlegg, som produserer elektrisitet.

Anlegget monteres på tak eller vegg, og utnytter energien i solstrålene til å varme opp vannet i et vannbårent system. På denne måten kan du bruke solenergi til oppvarming. 

Solfangeranlegg egner seg for deg som

 • Ønsker en fornybar oppvarmingskilde.
 • Har eller skal installere et vannbårent system.
 • Skal skifte varmtvannsbereder.
 • Ønsker et automatisk oppvarmingssystem med lite vedlikehold.
 • Planlegger å skifte tak, kledning eller skal bygge nytt.

Før du går i gang med installeringen, bør du kontakte kommunen din for å avklare eventuelle lokale krav til byggemelding av utvendige løsninger.

Les mer om solfangst på enova.no

Et balansert ventilasjonsanlegg er et viftesystem som leverer frisk, renset luft og trekker ut brukt luft. Mellom 70 og 90 prosent av varmen fra den gamle luften blir overført til ny luft. Den nye luften fordeles jevnt og ferdig oppvarmet rundt i boligen. På den måten trenger du ikke bruke ekstra energi på å varme friskluften.

Ventilasjonsanlegget filtrerer uteluften og fjerner fukt. Du får lun temperatur og et sunnere inneklima – uten kald trekk og innestengt lukt. Dessuten er faren for fuktskader og kondens minimal.

Balansert ventilasjon egner seg godt for deg som

 • Ønsker et lunere og sunnere inneklima.
 • Planlegger etterisolering, utskifting av vinduer eller andre oppgraderingstiltak.
 • Ønsker at luften filtreres før den slippes inn.
 • Er plaget av allergi eller astma, og er sensitiv for støv.

Les mer og søk om støtte på enova.no

Støtte til oppgradering av bygningskroppen er for deg som tenker helhet når du pusser opp. Tiltaket innebærer en forbedring av varmeisolasjonen i yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur. En slik oppgradering vil redusere varmetapet betydelig og dermed bidra til lavere energibruk og reduserte kostnader. Med på kjøpet får du et lunere inneklima og økt bokomfort.

Oppgradering av bygningskroppen egner seg godt for deg som:

 • Skal i gang med en større endring av boligen.
 • Skal gjøre noe med for eksempel tak, kledning eller vinduer.
 • Har anledning til å bedre boligens energistandard.
 • Har en bolig fra 80-tallet eller eldre.
 • Ønsker å oppgradere boligen til dagens byggestandard eller høyere.
 • Ønsker et godt inneklima og lavere energiutgifter.
 • Ønsker en moderne og funksjonell bolig som krever mindre vedlikehold.

Mer om hvordan du gjør boligen din mer klimavennlig når du pusser opp på enova.no

Gråvann er vann som har vært brukt til dusjing, klesvask, oppvask og matlaging. Dette vannet er ofte varmt, og kan brukes til å forvarme nytt kaldtvann som kommer inn i huset. På denne måten sparer du energi på oppvarming av vann.

Interessen for varmegjenvinning av gråvann øker stadig i Norge. Vi tar etter land som Canada, USA og Nederland, hvor tusenvis av husstander har slike varmegjenvinnere. Energitiltaket er rimelig og relativt enkelt å montere. Teknologien har ikke pumpe eller bevegelige deler, og egner seg for alle boligtyper.

Varmegjenvinning av gråvann passer for deg som

 • Ønsker en fornybar og smart energiløsning.
 • Ønsker en energiløsning som er enkel og rimelig.
 • Er interessert i å ta i bruk nye løsninger på markedet.

Les mer om hvordan du kan få støtte på enova.no

Vannbåren varme er vann som varmes opp av en varmekilde. Og som sirkulerer i boligen via rør i gulv eller gjennom radiatorer.

Vannbåren varme egner seg godt for deg som:

 • Ønsker en jevn og god fordeling av varmen i hele boligen.
 • Skal foreta en større oppgradering.
 • Vurderer å bytte til en fornybar varmekilde.
 • Ønsker god bokomfort, med lun og behagelig varme.
 • Er plaget av allergi eller astma, og sensitiv for støv i luften.

Les mer om hvordan du kan få støtte på enova.no

Med et system for smart strømstyring blir strømbruken din styrt automatisk når strømmen er billigst, samtidig som du får full komfort når du trenger det.

En elektriker må installere strømstyringsanlegget for deg.

Les mer om hvordan du kan få støtte på enova.no
 

En smart varmtvannsbereder kan styres av en egen innebygd automatikk, eller av et smart styringssystem som også kontrollerer annen strømbruk i boligen. Den vil bidra til lavere strømutgifter.

En smart varmtvannstank reduserer ikke energibruken, men varmer opp vannet til de tidene på døgnet med lavest strømpris.

Les mer om hvordan du kan få støtte på enova.no
 

Vurderer du å investere i en væske-til-vannpumpe? Da bør du også vurdere å installere en akkumulatortank og vannbåren varme samtidig. 

Det kan gi deg en bonus fra Enova samtidig som du får et godt inneklima og kan redusere strømregningen.

Alle tre tiltakene må installeres for å kvalifisere til bonus.

Les mer om hvordan du kan få støtte på enova.no
 

Priser Grønt boliglån

Grønt boliglån gir deg renterabatt på ti rentepunkter på våre vanligste nedbetalingslån og fleksilån med flytende rente. Det betyr at du får rente som er 0,10 prosent lavere enn vanlige medlemsbetingelser for boliglån.

Priseksempel: Hvis du har jobb med pensjon i KLP og er under 34 år og har en boliglånsrente på 4,20 prosent i dag - får du 4,10 prosent med Grønt boliglån.

Se prisliste for hvilke lån og renter som gjelder, eller prøv lånekalkulatoren.

Dette er Enova-tilskudd

Enova-tilskudd er en støtteordning for energitiltak for helårsboliger og fritidsboliger. Gjennom dette tilskuddet har du som boligeier rett til å få tilbake deler av utgiftene når du investerer i energismarte løsninger. Du kan lese mer om tilskuddet, og søke om støtte på Enova.no

Finn energimerket på boligen

Du kan logge deg inn på ID-porten på Energimerking.no for å sjekke om boligen din allerede er energimerket. Hvis den ikke er energimerket, kan du selv energimerke den helt kostnadsfritt. Det gjør du på nettsiden til Energimerking ved å fylle ut informasjon om boligens byggeår, bruksareal og oppvarmingsmåte.

Ved boligkjøp står energimerket i boligannonsen/prospektet.