To barn på et kjøkken

Grønt boliglån

Er du medlem i KLP og eier eller har planer om å kjøpe en energivennlig bolig? Da kan du få ekstra god boliglånsrente dersom du oppfyller kravene for Grønt boliglån. 

  • Lavere rente enn vanlig boliglån  
  • Gjelder for både nye og eksisterende kunder 
  • Gjelder boligen du bor i
Søk boliglån nå

Hvem kan få Grønt boliglån?

Vi tilbyr Grønt boliglån til medlemmer i KLP som har energivennlig bolig, eller som velger å gjøre tiltak som gjør boligen mer energivennlig. For å få Grønt boliglån, med bedre betingelser på boliglånet, må et av disse to punktene tilfredsstilles:

  • Boligen din har energimerke A eller B
  • Du har mottatt Enova-tilskudd til oppgradering eller til energirådgivning av boligen din i løpet av de siste to årene

Priser Grønt boliglån

Grønt boliglån gir deg renterabatt på ti rentepunkter på lån med flytende rente. Det vil si at du får rente som er 0,10 prosentpoeng lavere enn ordinære medlemsbetingelser for boliglån.

Priseksempel: Hvis du er medlem og under 34 år og har en boliglånsrente på 1,50 prosent i dag - får du 1,40 prosent med Grønt boliglån.

Se prisliste

Hard sjø mot fjell

Dette er Enova-tilskudd

Enova-tilskudd er en støtteordning for energitiltak for helårsboliger og fritidsboliger. Gjennom dette tilskuddet har du som boligeier rett til å få tilbake deler av utgiftene når du investerer i energismarte løsninger. Du kan lese mer om tilskuddet, og søke om støtte på Enova.no

Slik søker du om Grønt boliglån

Send inn søknad om boliglån, som inkluderer: 

  • En melding i kommentarfeltet om at du søker om Grønt boliglån, og hvilket krav som oppfylles
  • Dokumentasjon på energimerke på boligen, eller bekreftelse på utbetaling fra Enova

Hvis du har bolig med energimerke A eller B:
Send oss energiattesten som bekrefter energimerke A eller B som vedlegg via kontaktskjema.

Hvis du har mottatt Enova-tilskudd til energieffektiviserende tiltak:
Send oss bekreftelse på at du har mottatt utbetaling fra Enova som vedlegg via kontaktskjema.

Finn energimerke på boligen din

Du kan logge deg inn på ID-porten på Energimerking.no for å sjekke om boligen din allerede er energimerket. Hvis den ikke er energimerket, kan du selv energimerke den helt kostnadsfritt. Det gjør du på Energimerking.no ved å fylle ut informasjon om boligens byggeår, bruksareal og oppvarmingsmåte.

Ved boligkjøp står energimerket i boligannonsen/prospektet.

Vi tilbyr også disse bankproduktene

Fleksilån

Med fleksilån får du en låneramme som du fritt kan disponere i nettbanken, og du velger selv når du vil ta ut og betale ned på lånet.

Finansieringsbevis

Før du kan kjøpe ny bolig trenger du et finansieringsbevis som en bekreftelse på hvor mye du kan låne.

Sparekonto

Sparekonto med rente fra første krone, ingen bindingstid og ingen begrensning på antall uttak i året.