KLP_ansatte_møterom

KLP blant de som leder an i den grønne omstillingen

03.09.20

Bare fire av Norges 100 største selskaper kan dokumentere utslippskutt i tråd med Paris-avtalen, viser en fersk rapport fra PWC.  KLP er blant disse selskapene.

I dag lanserer PwC Norge sin Bærekraft 100 rapport for femte gang. Rapporten analyserer hvordan Norges 100 største selskaper arbeider med bærekraft. Nytt av året er PwCs klimaindeks, som måler spesifikt hvordan selskaper arbeider med, og rapporterer på, klima.

Klimaindeksen forteller hvilke av Norges største selskaper som kan dokumentere utslippskutt, og baserer seg på opplysninger fra selskapenes årsrapport. Indeksen viser at det kun er KLP, Schibsted, Orkla og Storebrand som dokumenterer kutt i tråd med Paris-avtalen.

- For en god nyhet at KLP er på toppen av PWCs klimaindeks! Vi i KLP er opptatt av å kutte utslipp i tråd med Paris-avtalens ambisjoner i både investeringer og egen drift. Dette gjør vi blant annet gjennom å stadig øke våre fornybarinvesteringer, energieffektivisere eiendomsporteføljen og å unngå de mest karbonintensive sektorene, sier Heidi Finskas, direktør for samfunnsansvar i KLP.

– Ambisjonen med klimaindeksen er å få en løypemelding på hvor de største norske bedriftene står i klimaarbeidet, og synliggjøre hvilke selskaper som faktisk dokumenterer sine utslippsreduksjoner. Dette er blant annet viktig med tanke på troverdigheten til de største selskapene i Norge. Når vi i tillegg vet at Norges mål er å kutte 50 prosent i sine utslipp innen 2030, så sier det seg selv at vi har en lang vei å gå, sier Hanne Løvstad, Direktør for bærekraft i PwC Norge.

Omstilling til lavutslippssamfunnet

Heidi Finskas sier at ambisiøse klimamål, gode data og tydelig rapportering fra både oss og selskaper vi investerer i er viktig for å få til en raskere omstilling til lavutslippssamfunnet – og det er noe vi i KLP fortsetter å jobbe aktivt med.

- I både næringsliv og andre deler av samfunnet har vi alle en formidabel jobb foran oss med å halvere utslippene i Norge i løpet av ti år, sier hun.

Løvstad anerkjenner at det er store forskjeller på selskaper, og at de har ulike omstillingsutfordringer.

– Men vi håper uansett at klimaindeksen kan være en motivasjon for flere bedrifter til å intensivere klimaarbeidet og dokumentere sine utslippskutt.

Tydelig satsing på bærekraft

73 prosent av de største selskapene i Norge har prioritert spesifikke bærekraftsmål. Dette er en økning på 40 prosent fra fjoråret og en tredobling fra 2017. Tre av ti selskaper har integrert bærekraftstema i strategien. Dette er en kraftig økning fra fjoråret da bare 12 prosent kunne vise til det samme. Klimautslipp, energiforbruk, samt klimarisiko- og muligheter er områdene som flest selskaper har inkludert på et strategisk nivå.

– Vi ser en kraftig økning i antall selskap som kommuniserer en tydelig strategi for bærekraft. Dette er en positiv trend som illustrerer at flere selskaper vektlegger bærekraft på et strategisk nivå, at det er en økende forståelse for det ansvaret næringslivet har, og at å prioritere bærekraft faktisk bidrar til økt konkurransekraft, sier Løvstad.

Interessante artikler

Kumlokk med en krans av gress og planter

Derfor bryr pensjonsforvaltere og investorer seg om regnskogen

16.09.20

Institusjonelle investorer anerkjenner den enorme betydningen regnskogen har for biologisk mangfold og for lokale og globale nedbørsmønstre som er livsviktig for matproduksjon, drikkevann og industri.

Jeanett Bergan

Svanefondet fyller to år

16.06.20

KLPs første svanemerkede fond, KLP Aksje Global Mer Samfunnsansvar har vokst fra 500 millioner til 1,9 milliarder kroner. - Fondet investerer bare i selskaper som er gode på samfunnsansvar, det er fossil- og våpenfritt og det er like billig som våre øvrige fond, sier Jeanett Bergan i KLP Kapitalforvaltning.