Kommunekonferansen_Hilsen_eldre

Seniorer som en ressurs – ikke problem

Skrevet av: | 15.03.23

Seniorene kan være en del av løsningen på fremtidens bemanningsutfordringer, mener Fafo-forsker Anne Inga Hilsen. 

Bemanningsutfordringene i kommune- og helse-Norge får stadig større oppmerksomhet. Flere mener at sektorene vil trenger inntil 50.000 nye medarbeidere i løpet av bare få år. Allerede nå kjenner kommunene problemene på kroppen. På KLP Kommunekonferansen svarte 73 prosent av deltagerne at det er vanskelig eller svært vanskelig å fylle de kommunale stillingene i sin kommune. 

– At det blir stadig flere eldre, blir altfor ofte fremstilt som et problem. Det må vi slutte med. Selv er jeg 63 år og stolt av det, fremhever Hilsen. 

Statistikkens tale 

Hvorfor er vi ikke flinkere til å ta vare på seniorene i arbeidslivet, spør Fafo-forskeren. 

Innenfor sykehussektoren er en av tre ansatte over 50 år. Samtidig viser seniorpolitisk barometer at de trives veldig godt på jobben. Hele 75 prosent av de yrkesaktive over 60 år gleder seg til å gå på jobben, mot 66 prosent i andre yrker. 

– Da er det jo veldig rart at lederne deres spør dem om de ikke snart skal gå av med pensjon. Hvis du blir spurt om det ofte nok, tror du kanskje at det ikke er bruk for deg lenger, sier Hilsen. 

Hun mener det er behov for en holdningsendring blant norske ledere. 

– I dag er aldersdiskriminering lov. Sånn kan det ikke være. Som leder må du se på kompetanse, ikke alder. Og vi bør tenke på at vi skal bruke seniorkompetansen bedre. Kanskje skal de ikke bruke tiden sin på systemer som virker både meningsløse og vanskelige, men heller pleie pasienter, noe de faktisk er veldig gode på, sier hun. 

LES OGSÅ: Kommue-og helse-Norge mangler folk

Behov for kreativitet 

Forskeren mener norske kommune- og helseledere må være mer kreative. 

– I stedet for å snakke om pensjon, bør senkarriere være på agendaen. Hva motiverer deg i jobben? Hva kan vi gjøre for å beholde deg lenger, understreker Hilsen. 

Slik kan man også sørge for at flere jobber lenger, i fulle stillinger. For svært mange av dagens seniorer jobber deltid, i pleieyrkene hele 40 prosent. 

– Når vi skal se på utfordringene vi har med rekruttering i våre sektorer, er det jo lurt å bruke de vi har, og ta vare på dem. De utgjør en ubenyttet restarbeidsevne, og benytter vi oss av den, har vi nye verktøy å møte bemanningsutfordringene med, sier Hilsen.

Se sendingen fra KLP kommunekonferansen

I årets digitale sending fra Kommunekonferansen var hovedtema demokrati, og hvordan vi skal opprettholde det samfunnet vi er så glade i når ytringsklimaet skaper avstand.

Se sendingen