Kommune- og helse-Norge mangler folk

Vår nye kampanje adresserer våre eieres største utfordring. Akkurat nå - og de neste årene. De mangler folk.

I mange år har vi brukt markedskampanjene til å hedre de som har pensjon hos oss, og løfte fram yrkene som har pensjonsordning i KLP. Målet er enkelt: Øke attraktiviteten til offentlig sektor som arbeidsplass. Nå tar vi kampanjen ett skritt videre, og går rett på sak: Norge mangler 15 000 på vakt innen helse, pleie og omsorg.

Behov for 50 000 flere

Kommune- og helsesektoren mangler et stort antall fagarbeidere. Kommunesektoren ligger ann til å trenge 50 000 flere i løpet av de neste ti årene og allerede nå mangler 15 000 i helse, pleie og omsorg. Det trengs spesielt fagutdannede ansatte som sykepleiere og ingeniører.

En befolkningsutvikling med færre unge og mange flere og etterhvert pleietrengende eldre gjør at det blir stadig vanskeligere å dekke et økende behov for ansatte i helse og omsorg. Ny teknologi og nye måter å løse oppgavene, for eksempel i samarbeid med frivilligheten og folk selv vil bli en stor del av løsningen. Likevel vil behovet for nye ansatte de neste årene bli veldig stort og enda større enn det er i dag.

Øke kunnskap og evne til å ta godt vare på de ansatte

Utviklingen tilsier at det blir stadig viktigere at de som allerede er ansatt holder seg friske, glade, motiverte og har overskudd til å være i jobb i offentlig sektor så stor del av livet som mulig. Gjennomsnittlig pensjoneringsalder for medlemmer i KLP i dag er nede på 60 år. Også snittalder for nye uføre kvinner faller og er i dag 50 år.

KLP har i en årrekke støttet arbeidslivsforskning og drevet arbeidsmiljønettverk på tvers av arbeidsgivere hos våre eiere som vil gjøre tiltak for å bedre arbeidsmiljøet og hindre sykefravær og uførhet. Dette arbeidet blir stadig viktigere. Blant annet løfter vi nå frem ny forskning om det som kalles den 7. faktor i HMS, som handler om den emosjonelle belastningen av å jobbe med folk, noe som kan utgjøre en stor andel av sykefraværet i førstelinja i det offentlige. 
Når jobben er å hjelpe - KLP.no

Forsterkning til høsten

Kampanjen skal fortsette utover høsten og det planlegges en forsterkning i forbindelse med utdannelsesmesser, konferanser og lignende arrangementer.

Sykehusansatt står foran et speil