Gode lånebetingelser – enten du velger fast eller flytende rente

Hyppige renteøkninger merkes godt for alle med boliglån. Nå er det spesielt viktig å sjekke om du kan få bedre lånerente. KLP Banken tilbyr gode lånebetingelser til KLP-medlemmer, enten du velger fast eller flytende rente. 

Det er tøffe tider for mange, med høye priser og renter som har steget raskt og mye. Spesielt merkes dette godt for alle med boliglån. KLP Banken har løpende forsøkt å holde litt igjen på renteøkningene i forhold til økningene i styringsrenten til Norges Bank. 

Den laveste flytende renten for KLP-medlemmer er i dag på 5,30 prosent for førstehjemslån. 

For fastrentelån til KLP-medlemmer er renten 4,90 prosent for tre års bindingstid, 4,70 prosent for fem år og 4,65 prosent for ti års bindingstid.  

– Ved å binde renten på boliglånet, sikrer man seg de samme boliglånsutgiftene gjennom hele perioden, uavhengig av hvordan markedsrentene utvikler seg. Det gir mer forutsigbarhet i privatøkonomien, sier direktør for personmarkedet i KLP Banken, Jorunn Ygre Storjohann. 

Les mer om fastrentelån her

Lavere økning på boligrenten 

Etter siste styringsrenteheving i desember 2023, valgte KLP Banken å holde den flytende lånerenten uendret for flertallet av KLP-medlemmene. Selv om unge medlemmer nå får en økning, er lånerenten deres fortsatt gunstig, siden denne gruppen ikke fikk renteøkning ved en tidligere endring av styringsrenten i 2023.   

Etter den siste renteøkningen blir laveste boliglånsrente 5,30 prosent for førstehjemslån for unge medlemmer. Beste innskuddsrente blir 4,55 prosent for plasseringskonto 31 dager for medlemmer. 

Mens styringsrenten har økt fra null til 4,5 prosent siden høsten 2021, har KLP Banken økt lånerentene langt mindre. Konkret er gjennomsnittlig økning totalt 3,86 prosentpoeng i samme periode. 

Sjekk renten din – det kan lønne seg 

Til tross for at lånerentene har steget betydelig, er fortsatt mange ikke tilstrekkelig bevisst vilkårene de har i egen bank. Med hyppige rentejusteringer og ulike endringstidspunkter hos bankene, er det ikke lett å orientere seg i markedet. 

– Sjekk derfor både hvilken rente som gjelder i dag, og hva den eventuelt vil bli i fremtiden dersom det er varslet en endring. Her kan det være mye penger å spare, oppfordrer Jorunn Ygre Storjohann.  

KLP Banken har helt åpen prisliste. Det betyr at du enkelt kan se hva renten er til enhver tid, og du vil alltid få den renten som gjelder – helt uten å måtte følge med og prute.   

Mange er heller ikke klar over hvilken sparerente de har, og i mange tilfeller er den svært lav. Med dagens høye rentenivå blir det fort lønnsomt å flytte sparepengene til en bank med bedre betingelser. Beste innskuddsrente er nå 4,55 prosent, som gjelder Plasseringskonto 31 dager for KLP-medlemmer. 

Dyktige fagfolk hjelper deg 

– Selv om mange klarer å håndtere en dyrere økonomisk hverdag, vet vi at noen har fått det ekstra tøft. For de som opplever situasjonen som svært vanskelig, er det viktig å ta kontakt med banken din. Vi har dyktige fagfolk som kan hjelpe med å finne løsninger som passer best for deg og din situasjon, forklarer Storjohann.   

Oppdaterte renter gjelder fra 10. januar 2024 for nye innskuddskontoer, mens nye lån får nye betingelser fra 21. februar 2024. For eksisterende kunder gjelder nye rentebetingelser fra 10. mars 2024. Alle bankkunder som får renteøkning, både lån og innskudd, får egen melding i nettbanken og sms-varsling om denne. 

Alle rentene er oppgitt i nominelle tall.