Vurderer du å binde renten på lånet?

Med en rente som kun har gått oppover de siste par årene lurer du kanskje på om det er lurt å binde renten? Her får du vite fordelene og ulempene med å binde renten, og finne ut om det passer for din økonomi.

Fastrente dreier seg først og fremst om trygghet. Med fastrente på boliglånet vet du nøyaktig hva du skal betale hver måned i noen år framover, og du slipper også å bekymre deg for eventuelle renteøkninger. Å binde renten på boliglånet er et godt alternativ hvis du har behov for forutsigbarhet og mer stabilitet i økonomien din.

Fordeler med å binde renten

Stabilitet og forutsigbarhet: Ved å binde renten forsikrer du deg mot økte rentekostnader i bindingstiden. Det er derfor lurt å spørre deg selv, hvor høy rente tåler du? Ved å binde renten vil det være enklere å planlegge på både kort og lang sikt, og du vil kanskje få rom til å sette av mer penger på lang sikt hver måned.

Mindre sårbar for endringer: Privatøkonomien er dynamisk fordi den har en inntekts- og kostnadsside. Det kan det skje endringer som for eksempel familieforøkelse, endring i stillingsprosent eller arbeidssituasjon som vil påvirke og utfordre stabiliteten. Ved å binde renten forsikrer du deg mot for store svingninger, og du kan enklere håndtere større endringer.

Lav risiko: Både flytende rente og fastrente har steget en del siste årene, men risikoen for å tape for mye penger på å binde renten er likevel mye mindre siden renten har vært såpass lav som den har vært. Potensialet for store tap er større hvis du for eksempel velger å binde til sju prosent, og med lang bindingstid.

Ulemper med å binde renten

Mindre handlingsrom for endringer: Hovedgrunnen til at de fleste foretrekker flytende rente, er at man i tidligere perioder ofte har kommet bedre ut enn ved fast rente. Hvis du binder renten, må du fortsatt betale fastrenten i den bindingsperioden som er avtalt, selv om markedsrenten er lavere. Det er heller ikke mulig å gjøre endringer på lånet i bindingsperioden, som for eksempel å endre nedbetalingstid, lånetype eller søke om avdragsfrihet.

Kan være dyrt å tre ut av avtalen: En fastrenteavtale kan brytes, men det kan koste. Hvis du velger å gå ut av avtalen før bindingstiden utløper, eller ønsker å betale inn ekstra på lånet i bindingstiden vil du enten få en overkurs – som du må betale, eller en underkurs, som blir din gevinst.

Dette betyr overkurs og underkurs

Overkurs beregnes når fastrenten din ligger over bankens fastrentetilbud på tidspunktet. Underkurs beregnes når fastrenten din ligger under bankens fastrentetilbud på tidspunktet. Underkurs utbetales ikke ved hel eller delvis innfrielse av boliglånet i avtalens første 12 måneder.

Fastrentepriser

Nå får du markedets beste fastrentevilkår hos oss på binding for 3, 5 eller 10 år, og du har mulighet til å binde renten på hele eller deler av boliglånet ditt og ha flytende rente på resten.

3 år: 4,75 prosent rente. 5 år: 4,55 prosent rente. 10 år: 4,50 prosent rente.

Endre boliglån til fastrentelån