Behold kontroll med fremtidsfullmakt

Har du tenkt over hvem som skal ta vare på de økonomiske interessene dine den dagen du ikke er i stand til det selv? – Ved å opprette en fremtidsfullmakt allerede nå, kan du forsikre deg om at dine økonomiske og personlige forhold blir ivaretatt av noen du stoler på, sier Jorunn Ygre Storjohann, direktør for personmarkedet i KLP Banken.
Jorunn Ygre Storjohann - direktør for personmarkedet i KLP Banken. Foto: KLP
Jorunn Ygre Storjohann - direktør for personmarkedet i KLP Banken. Foto: KLP
Skrevet av: Majken Iren Svorstøl
Sist oppdatert: 14.09.23

Som direktør for personmarkedet i KLP Banken har Jorunn Ygre Storjohann et godt innblikk i hva folk kan møte av økonomiske utfordringer – både for den enkelte og i deres roller som pårørende. Et viktig tema som stadig blir mer aktuelt er å opprette fremtidsfullmakt.  

– Jeg anbefaler alle å opprette en fremtidsfullmakt, uansett alder. Med den på plass har du sikret at noen ivaretar din økonomiske fremtid hvis du skulle bli uegnet til å håndtere dette selv. Samtidig kan du bidra til å forebygge konflikter og vanskeligheter blant de som står deg nær, poengterer Jorunn.

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er et alternativ til offentlig vergemål. Det er en juridisk avtale som gir en person, kalt fullmektigen, rett til å ta beslutninger på vegne av deg, kalt fullmaktsgiveren, når du ikke lenger er i stand til å ta beslutninger selv.

Fremtidsfullmakten trer i kraft etter erklæring fra lege om at du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser i forhold som er omfattet av fremtidsfullmakten.

– Velg en fullmektig som du stoler på og som kan ta beslutninger i tråd med dine ønsker og verdier.  Det kan være et familiemedlem, en nær venn eller en profesjonell fullmektig, forklarer Jorunn.

Hva kan du bestemme?

En fremtidsfullmakt kan være begrenset til spesifikke områder, for eksempel økonomi, eller være mer omfattende og dekke områder som helsevesen, eiendom og gaver. Du kan tilpasse fullmakten etter dine ønsker og behov.

Hvorfor trenger du en fremtidsfullmakt?

Fremtidsfullmakt handler om å legge en plan for en fremtid du ikke kan forutse, men hvor alt kan skje.

– Ulykker og sykdommer kan ramme mennesker i alle aldre. Derfor bør alle, uavhengig av alder, vurdere å opprette en fremtidsfullmakt, sier Jorunn. Hun tipser også om at det er viktig å informere familie og nære venner om fullmaktens eksistens og innhold. Slik kan du unngå misforståelser og konflikter i fremtiden, og sørge for at fullmakten blir respektert som en juridisk bindende avtale.

Jorunn anbefaler å lese historien om Bente, moren og venninnen Marie nedenfor.

– Den illustrerer hvorfor alle bør opprette en fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt er et forebyggende tiltak som kan gi deg og dine nærmeste en forutsigbar fremtid og ro i sinnet, avslutter Jorunn.

Kunne ikke hjelpe da moren fikk slag

Marie fikk høre fra sin gode venninne Bente at moren hennes plutselig hadde fått et alvorlig hjerneslag. Bentes mor hadde alltid vært en selvgående kvinne, men nå var hun plutselig avhengig av andre for å utføre dagligdagse gjøremål. Hun klarte ikke å betale regninger, handle dagligvarer, vaske eller søke om sykehjemsplass. Problemet var at Bentes mor aldri hadde sett behovet for å opprette en fremtidsfullmakt fordi hun alltid hadde fikset sakene sine på egenhånd. Hun hadde heller aldri vært glemsk, og tenkte derfor at hun var utenfor risikoen for å få demens eller lignende lidelser.

Bente ønsket å ta de beste avgjørelsene på vegne av moren nå som hun ikke lenger var i stand til å ivareta sine egne interesser. Men, uten en fremtidsfullmakt hadde hun ikke myndighet til å gjøre dette. Bente måtte gjennom en dyr og tidkrevende prosess før hun til slutt fikk rettslig godkjennelse til å ta avgjørelser på vegne av moren. Hun var heller ikke sikker på om alle de beslutningene hun tok, faktisk var i tråd med morens ønsker.

Marie fikk noe å tenke på

Bentes historie om moren fikk Marie til å tenke over sin egen situasjon. De siste 2-3 årene hadde Marie nemlig begynt å glemme ting, og faren hennes hadde vært innlagt for demens før han døde. Marie hadde to barn i midten av 20-årene, og hun ønsket at barna skulle ta beslutninger på hennes vegne hvis hun, en gang i fremtiden, ikke skulle være i stand til å gjøre dette selv. Marie kontaktet en advokat for å høre om mulighetene til å opprette en fremtidsfullmakt, og advokaten guidet henne gjennom hele prosessen. Hun valgte datteren Helene som fullmektig, og sønnen Petter som reservefullmektig.  I fremtidsfullmakten ga Marie også klare retningslinjer for hvordan hun ønsket at hennes økonomiske midler skulle forvaltes, og hvilke helsemessige beslutninger som skulle tas på hennes vegne. I tillegg la hun klare retningslinjer for hva som skulle skje med boligen hennes dersom hun ikke lenger kunne bo hjemme, for eksempel hvis hun fikk innvilget langtidsplass på sykehjem.

Marie var lettet da fremtidsfullmakten var ferdig. Nå visste hun at hvis det skulle skje noe som begrenset hennes evne til å ta viktige beslutninger selv, ville interessene bli ivaretatt av noen hun stolte på. Kilde: Legalis AS

Vil du ha hjelp til å opprette fremtidsfullmakt?

Som kunde i KLP Banken får du rabatt på mal til fremtidsfullmakt hos Legalis AS. Prisen inkluderer kvalitetssikring av advokat.

Les mer om tilbudet hos Legalis

Dette bør inngå i en fremtidsfullmakt

Valg av fullmektig:

Velg en pålitelig og økonomisk ansvarlig person som du har høy tillit til. Fullmektigen bør være villig til å påta seg ansvaret, og ha evnen til å handle i tråd med dine ønsker, behov og interesser.

Omfang av fullmakten:

Definer fullmaktens omfang. Vil du for eksempel at fullmektigen skal ha ansvar for både økonomiske og helsemessige beslutninger, eller bare en av delene? Vær tydelig på hva som er inkludert og ikke.

Beslutningskriterier:

Definer de spesifikke kriteriene som fullmektigen skal følge når de tar beslutninger på dine vegne. Dette kan inkludere dine personlige verdier, religiøse overbevisninger eller ønsket behandling.

Reservefullmektig:

Det er lurt å utpeke en reservefullmektig i tilfelle den primære fullmektigen ikke er i stand til, eller ikke lenger ønsker å utføre sine oppgaver.