Nyttig temahefte om risikoforhold på sykehjem

I dette temaheftet får kommunen oversikt over risikoforhold ved et sykehjem, og råd som kan bidra til å redusere risikoen for brann. Det kan sikre liv og helse, og gir trygghet for beboerne, deres pårørende og de ansatte.   

Temaheftet er nyttig for ulike roller i kommunen

Enhetsledere, avdelingsledere, brannvernledere, verneombud og driftsteknikere. 

Dette er noe av innholdet du finner i temaheftet

  • kommunikasjon og samarbeid på tvers
  • brannseksjoner og brannceller, rørgjennomføringer, branndører, rømningsveier, byggets hulrom
  • slukkeutstyr og -anlegg, brannalarm
  • lading av teknisk utstyr
  • avfallshåndtering
  • brannøvelser
  • internkontroll
  • sikkerhetskultur (HMS), rutiner og dokumentasjon

Her kan du laste ned temaheftet (pdf).

Ønsker dere en gjennomgang eller en innføring i systematikken, ta kontakt med KLP Skadeforsikrings fagsjef på skadeforebyggende arbeid, Geir Grønsholt (e-post) eller på telefon 90104461.