Barn som klemmer

Forsikringer du har gjennom jobben

Mange har gode gruppeforsikringer gjennom jobben. Det er lurt å undersøke hvilke jobbforsikringer du har før du kjøper private tilleggsforsikringer. Spør arbeidsgiveren din hvis du er usikker på hva slags forsikringer du er dekket av. 

Yrkesskade- og ulykkesforsikring

Yrkesskadeforsikring er en lovpålagt forsikring som gir deg rett til erstatning for skader og sykdom som oppstår på arbeidet. Som ansatt i offentlig sektor er du også dekket på reise til og fra jobb.

Gruppelivsforsikring og individuell fortsettelsesforsikring

Gruppelivsforsikringen gir en engangserstatning til dine etterlatte hvis du dør. Som etterlatt regnes ektefelle, samboer, barn under 25 år eller andre som ble vesentlig forsørget av deg. Forsikringen gjelder hele døgnet, og erstatning utbetales uavhengig av dødsårsak, og hvor i verden dødsfallet skjer.

Hvis du slutter i jobben, har du rett til å kjøpe en individuell fortsettelsesforsikring innen seks måneder. Du slipper å sende inn nye helseopplysninger. Prisen beregnes på nytt og du må nå selv betale for forsikringen.

Ta kontakt med arbeidsgiveren din for å få søknadsskjema for individuell fortsettelsesforsikring.

Tjenestereiseforsikring

Forsikringen dekker skader som kan oppstå når du er på reise for arbeidsgiveren din.  Forsikringen omfatter blant annet skader som forsinket bagasje, tyveri av eiendeler, sykdom og ulykke.

Visste du at....

Du kan kontakte personalavdelingen hos arbeidsgiveren din for mer informasjon om forsikringene du har gjennom jobben?

Fordeler du har

Med pensjon i KLP kan du benytte deg av våre ekstra gode fordeler.
  • Rabatt på forsikringer
  • Lav rente på lån og vår beste innskuddsrente
  • Sparing med lave gebyrer
  • Pensjonssparing med skattefordeler (IPS) til kun 0,3 prosent i året
  • Tilbud på aktiviteter

Se alle fordelene dine