Tundra med solnedgang

Spesialfond for profesjonelle investorer

Vi tilbyr to spesialfond:
KLP Alfa Global Energi og KLP Alfa Global Rente.

Våre spesialfond er i henhold til vedtektene kun åpent for tegning for profesjonelle investorer (jamfør tegningsblankett). Minste tegningsbeløp er 1 million kr for de to fondene.

Kjøp Spesialfond

Vi tilbyr disse spesialfondene

Nyttig informasjon