Forvaltningskostnader - KLP fondene

Her følger oversikt over gebyrer og honorarer i KLP-fondene. Våre kunder får oversikt over forvaltningskostnadene på månedlige kontoutskrifter.

For å dekke tegnings- og innløsningskostnader benytter fondene svingprising.
Les mer om svingprising.

Fondspakker Minstebeløp i kr Standard forvaltnings­honorar Valutasikring
KLP Nåtid 3000 0,22 %  
KLP Kort Horisont 3000 0,22 %  
KLP Lang Horisont 3000 0,22 %  
KLP Framtid 3000 0,22% ca 50/50
Svanemerkede fond Minstebeløp i kr Standard forvaltnings­honorar Valutasikring
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar 3000 0,18 % Nei
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II 3000 0,23 % Ja
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar 3000 0,18 % Nei
KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar 3000 0,20%  
KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar 3000 0,10%  
KLP Framtid Mer Samfunnsansvar 3000 0,22%  
KLP Lang Horisont Mer Samfunnsansvar 3000 0,22%  
KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar 3000 0,22%  
KLP Nåtid Mer Samfunnsansvar 3000 0,22%  
Aksjefond Minstebeløp i kr Standard forvaltnings­honorar Valutasikring
KLP AksjeNorge  3000 0,75 %  
KLP AksjeGlobal Flerfaktor I 3000 0,27 % Nei
KLP AksjeGlobal Flerfaktor II 3000 0,30 % Ja
KLP AksjeGlobal Indeks I 10 mill 0,10 % Nei
KLP AksjeGlobal Indeks II 10 mill 0,13 % Ja
KLP AksjeGlobal Indeks III 1 mill 0,22 % Ja
KLP AksjeGlobal Indeks IV 3000 0,25 % Ja
KLP AksjeGlobal Indeks V 3000 0,18 % Nei
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks I 10 mill 0,25 % Nei
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II 3000 0,33 % Nei
KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor 3000 0,45 % Nei
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor 3000 0,40 % Nei
KLP AksjeFremv. Mark. Indeks I 10 mill 0,18 % Nei
KLP AksjeFremv. Mark. Indeks II 3000 0,28 % Nei
KLP AksjeVerden Indeks 3000 0,25 % Nei
KLP AksjeNorge Indeks  10 mill 0,10 %  
KLP AksjeNorge Indeks II 3000 0,18 %  
KLP AksjeNorden Indeks 3000 0,18 % Nei
KLP AksjeEuropa Indeks I 10 mill 0,10 % Nei
KLP AksjeEuropa Indeks II 10 mill  0,13 % Ja
KLP AksjeEuropa Indeks III 3000 0,20 % Nei
KLP AksjeEuropa Indeks IV 3000 0,23 % Ja
KLP AksjeUSA Indeks USD 3 mill USD 0,10 %  
KLP AksjeUSA Indeks II 10 mill 0,13 % Ja
KLP AksjeUSA Indeks III 3000 0,20 % Nei
KLP AksjeUSA Indeks IV 3000 0,23 % Ja
KLP AksjeAsia Indeks I 10 mill  0,10 % Nei
KLP AksjeAsia Indeks II 10 mill 0,13 % Ja
KLP AksjeAsia Indeks III 3000 0,20 % Nei
KLP AksjeAsia Indeks IV 3000 0,23 % Ja
 
RENTEFOND MINSTEBELØP I KR STANDARD FORVALTNINGS­HONORAR VALUTASIKRING
KLP Pengemarked 3000 0,10 %  
KLP FRN 3000 0,10 %  
KLP Obligasjon 1 år 3000 0,10 %  
KLP Obligasjon 3 år 3000 0,10 %  
KLP Obligasjon 5 år 3000 0,10 %  
KLP Kort Stat 3000 0,10 %  
KLP Statsobligasjon 3000 0,10 %  
KLP Kredittobligasjon 3000 0,10 %  
KLP Obligasjon Global I 10 mill 0,12 %  
KLP Obligasjon Global II 3000 0,20 %  
 
SPESIALFOND MINSTEBELØP I KR STANDARD FORVALTNINGS­HONORAR VALUTASIKRING
KLP Alfa Global Energi 1 mill 0,80 %*  
KLP Alfa Global Rente 1 mill 0,80 %*

* I tillegg: 10 % av verdiendringene utover referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste registrert verdi.