Kostnadsoversikt for privatkunder

Her følger oversikt over gebyrer og honorarer i KLP-fondene. Våre kunder får oversikt over forvaltningskostnadene på månedlige kontoutskrifter.

For å dekke tegnings- og innløsningskostnader benytter fondene svingprising. Les mer om svingprising.

Fondspakker Minstebeløp i kr Standard forvaltnings­honorar Valutasikring
KLP Nåtid 3000 0,22 %  
KLP Kort Horisont 3000 0,22 %  
KLP Lang Horisont 3000 0,22 %  
KLP Framtid 3000 0,22 % ca 50/50
Svanemerkede fond      
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar 3000 0,18 % Nei
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II 3000 0,23 % Ja
KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samfunnsansvar 3000 0,28 % Nei
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar 3000 0,18 % Nei
KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar 3000 0,20 %  
KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar 3000 0,10 %  
KLP Framtid Mer Samfunnsansvar 3000 0,22 %  
KLP Lang Horisont Mer Samfunnsansvar 3000 0,22 %  
KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar 3000 0,22 %  
KLP Nåtid Mer Samfunnsansvar 3000 0,22 %  
Aksjefond      
KLP AksjeNorge 3000 0,75 %  
KLP AksjeNorden Indeks 3000 0,18 % Nei
KLP AksjeGlobal Flerfaktor I 3000 0,27 % Nei
KLP AksjeGlobal Flerfaktor II 3000 0,30 % Ja
KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor 3000 0,45 % Nei
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor 3000 0,40 % Nei
KLP AksjeGlobal Indeks IV 3000 0,25 % Ja
KLP AksjeGlobal Indeks V 3000 0,18 % Nei
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II 3000 0,33 % Nei
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 3000 0,28 % Nei
KLP AksjeVerden Indeks 3000 0,25 % Nei
KLP AksjeNorge Indeks II 3000 0,18 %  
KLP AksjeEuropa Indeks III 3000 0,20 % Nei
KLP AksjeEuropa Indeks IV 3000 0,23 % Ja
KLP AksjeUSA Indeks III 3000 0,20 % Nei
KLP AksjeUSA Indeks IV 3000 0,23 % Ja
KLP AksjeAsia Indeks III 3000 0,20 % Nei
KLP AksjeAsia Indeks IV 3000 0,23 % Ja
Rentefond      
KLP Pengemarked  3000 0,10 %  
KLP FRN 3000 0,10 %  
KLP Obligasjon 1 år 3000 0,10 %  
KLP Obligasjon 3 år 3000 0,10 %  
KLP Obligasjon 5 år 3000 0,10 %  
KLP Kort Stat 3000 0,10 %  
KLP Statsobligasjon 3000 0,10 %  
KLP Kredittobligasjon 3000 0,10 %  
KLP Obligasjon Global II 3000 0,20 %  

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no.