Kostnadsoversikt for privatkunder

Her følger oversikt over gebyrer og honorarer i KLP-fondene. Våre kunder får oversikt over forvaltningskostnadene på månedlige kontoutskrifter.

For å dekke tegnings- og innløsningskostnader benytter fondene svingprising. Les mer om svingprising.

Fondspakker Minstebeløp i kr Standard forvaltnings­honorar
KLP Nåtid P 100 0,22 %
KLP Kort Horisont P 100 0,22 %
KLP Lang Horisont P 100 0,22 %
KLP Framtid P 100 0,22 %
Svanemerkede fond    
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P 100 0,18 %
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar Valutasikret P 100 0,23 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samfunnsansvar P 100 0,28 %
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P 100 0,18 %
KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar P 100 0,20 %
KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar P 100 0,10 %
KLP Framtid Mer Samfunnsansvar P 100 0,22 %
KLP Lang Horisont Mer Samfunnsansvar P 100 0,22 %
KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar P 100 0,22 %
KLP Nåtid Mer Samfunnsansvar P 100 0,22 %
Aksjefond    
KLP AksjeNorge P 100 0,75 %
KLP AksjeNorge Indeks P 100 0,18 %
KLP AksjeNorden Indeks P 100 0,18 %
KLP AksjeGlobal Indeks P 100 0,18 %
KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret P 100 0,25 %
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks P 100 0,33 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks P 100 0,28 %
KLP AksjeVerden Indeks P 100 0,25 %
KLP AksjeEuropa Indeks P 100 0,20 %
KLP AksjeEuropa Indeks Valutasikret P 100 0,23 %
KLP AksjeUSA Indeks P 100 0,20 %
KLP AksjeUSA Indeks Valutasikret P 100 0,23 %
KLP AksjeAsia Indeks P 100 0,20 %
KLP AksjeAsia Indeks Valutasikret P 100 0,23 %
KLP AksjeGlobal Flerfaktor P 100 0,27 %
KLP AksjeGlobal Flerfaktor Valutasikret P 100 0,30 %
KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor P 100 0,45 %
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor P 100 0,40 %
Rentefond    
KLP Pengemarked P 100 0,10 %
KLP FRN P 100 0,10 %
KLP Obligasjon 1 år P 100 0,10 %
KLP Obligasjon 3 år P 100 0,10 %
KLP Obligasjon 5 år P 100 0,10 %
KLP Kort Stat P 100 0,10 %
KLP Statsobligasjon P 100 0,10 %
KLP Kredittobligasjon P 100 0,10 %
KLP Obligasjon Global P 100 0,20 %

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no.