Kostnadsoversikt for privatkunder

Her følger oversikt over gebyrer og honorarer i KLP-fondene. Våre kunder får oversikt over forvaltningskostnadene på månedlige kontoutskrifter.

For å dekke tegnings- og innløsningskostnader benytter fondene svingprising. Les mer om svingprising.

FondspakkerMinstebeløp i krStandard forvaltnings­honorar
KLP Nåtid P1000,22 %
KLP Kort Horisont P1000,22 %
KLP Lang Horisont P1000,22 %
KLP Framtid P1000,22 %
Svanemerkede fond  
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P1000,18 %
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar Valutasikret P1000,23 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samfunnsansvar P1000,28 %
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P1000,18 %
KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar P1000,20 %
KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar P1000,10 %
KLP Framtid Mer Samfunnsansvar P1000,22 %
KLP Lang Horisont Mer Samfunnsansvar P1000,22 %
KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar P1000,22 %
KLP Nåtid Mer Samfunnsansvar P1000,22 %
Aksjefond  
KLP AksjeNorge P1000,75 %
KLP AksjeNorge Indeks P1000,18 %
KLP AksjeNorden Indeks P1000,18 %
KLP AksjeGlobal Indeks P1000,18 %
KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret P1000,25 %
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks P1000,33 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks P1000,28 %
KLP AksjeVerden Indeks P1000,25 %
KLP AksjeEuropa Indeks P1000,20 %
KLP AksjeEuropa Indeks Valutasikret P1000,23 %
KLP AksjeUSA Indeks P1000,20 %
KLP AksjeUSA Indeks Valutasikret P1000,23 %
KLP AksjeAsia Indeks P1000,20 %
KLP AksjeAsia Indeks Valutasikret P1000,23 %
KLP AksjeGlobal Flerfaktor P1000,27 %
KLP AksjeGlobal Flerfaktor Valutasikret P1000,30 %
KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor P1000,45 %
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor P1000,40 %
Rentefond  
KLP Likviditet P1000,10 %
KLP FRN P1000,10 %
KLP Obligasjon 1 år P1000,10 %
KLP Obligasjon 3 år P1000,10 %
KLP Obligasjon 5 år P1000,10 %
KLP Kort Stat P1000,10 %
KLP Statsobligasjon P1000,10 %
KLP Kredittobligasjon P1000,10 %
KLP Obligasjon Global P1000,20 %
KLP Obligasjon Global 3 år P1000,20 %

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no.