Kostnader og avkastning

Betaler du mindre for sparingen får du mer penger selv.

Tips

Lurer du på hvilket fond du bør velge?

Vår fondsveileder hjelper deg

Hvorfor er kostnader viktig for valg av fond?

At kostnader betyr mye for langsiktig sparing, er en av bransjens mest underkommuniserte faktum. Det vil vi i KLP gjøre noe med. Prisen du betaler for å spare i fond "spiser" kontinuerlig av din avkastning. Alt annet likt, betyr det at pengene dine vokser mer i billige fond enn i dyre. Denne 'prisfordelen' blir større jo lengre du sparer.

Et eksempel;

Hadde du startet månedlig sparing på 2 000 kr i fondet KLP Framtid for 20 år siden, ville du hatt 1 042 501 kr i dag. Med samme sparing til snittkostnaden hos våre konkurrenter, ville du hatt 904 287 kroner i dag. Du ville hatt 139 020 kroner mer i KLP. Avstanden mellom linjene viser økende prisfordel over tid. Det betyr mer penger til deg.

kostnader og avkastning illustrasjon spar i fond artikkel 1

Grafen er basert på historiske data for fondets indeksverdier. Vi bruker de indeksverdiene som best gjenspeiler fondets utvikling i perioden. Den øverste linjen er din sparing i KLP med våre lave kostnader. Den nederste er samme sparing med lik avkastning, men til gjennomsnittskostnaden for konkurrerende fond som er tilgjengelig for personkunder i Norge.

Tallene er et gjennomsnitt (ikke veiet) for alle fond, unntatt KLP-fondene. Uttrekket er fra Morningstar der fondskategori er aksjefond. 0,20 % er laveste- og 5,47 % er høyeste forvaltningshonorar i uttrekket. Fondet KLP Framtid er brukt for KLP-fondet med pris 0,22 % mot 1,49 % som snittpris for konkurrerende fond.